Press | Other languages | Om webbplatsen | Kontakta oss
Lärarförbundets logotyp.

Innehåll

Speciallärare/specialpedagog


På den här sidan har vi samlat genvägar till information som kan vara intressant för just dig som speciallärare/specialpedagog.

Använd lönestatistiken!

För dig som är specialpedagog och speciallärare är Lärarförbundets lönestatistik ett viktigt instrument när du förbereder dig inför lönesamtalet.

Länkar till skolformsnämnd och ämnesråd

Ledamöterna i råden och nämnderna är medlemmar som representerar sin skolform eller sitt ämnesområde i skolan.

Din medlemstidning:

Lärarförbundets tidning för specialundervisning.

Min kollega - ett bollplank i yrkesfrågor

Helena Ramund NorénHar du frågor, tankar och funderingar om special- pedagogik? Då kan kontakta bland andra Helena Ramund Norén, speciallärare, i bollplanket Min kollega. Du når henne på tfn 076-7821041.
Logga in

- för att se dina medlemsuppgifter och din personliga löneutveckling!


Inloggade medlemmar: 2

Avdelningar

Du hör till lokalavdelningen i den kommun där du jobbar.