Press | Other languages | Om webbplatsen | Kontakta oss
Lärarförbundets logotyp.

Innehåll

Lärare i fritidshem/fritidspedagog


På den här sidan har vi samlat genvägar till information som kan vara intressant för just dig som fritidspedagog.

Överfulla fritidshem skapar stress

Silhuetter klassfoto

Lärarförbundet presenterade på i maj 2013 en undersökning där 3800 lärare i fritidshem svarat på frågor kring arbetsmiljön. Resultaten visar att genomgripande åtgärder är helt nödvändiga.

Senaste nyhetsbreven

Medlem och fritidspedagog? Se till att din epostadress är korrekt på Min sida, så får du nyhetsbrev speciellt för dig. Här kan du hitta senaste utskicket:

Använd lönestatistiken!

För dig som är fritidspedagog är Lärarförbundets lönestatistik ett viktigt instrument när du förbereder dig inför lönesamtalet.

Nätverk för fritidspedagoger

Lärarförbundets satsning på nätverk för fritidspedagoger pågår för fullt. Anmäl dig till ett nätverk nära dig!

Länkar till skolformsnämnd och ämnesråd

Ledamöterna i råden och nämnderna är medlemmar som representerar sin skolform eller sitt ämnesområde i skolan.


Hur kan kvalitetsarbete bedrivas inom fritidshem?

kvalitetsarbete_fritidspedagoger_lopsedel.jpg

Ämnesrådet för fritidspedagogik arbetade under förra året med att ta fram ett dokument som kan exemplifiera hur ett systematiskt kvalitetsarbete ska kunna bedrivas inom fritidshemmen.

Fritidshemssymposium

Fritidshemssymposium i Jönköping 2014Vill du utveckla dina kunskaper om fritids- hemmet och diskutera teori och praktik i fritids- pedagogiken? Välkommen till Jönköping 14-15 maj 2014.

Var med och utmana partierna att satsa på fritidshemmen!

Enligt Skolverkets senaste rapport fortsätter grupperna i fritidshemmen att öka men inte antalet anställda. Varför är politikerna så tysta om situationen i fritidshemmen? Vi tycker det behöver bli ändring på det! Var med och bilda opinion i kampanjen Skolan först!

Fritidshemmens dag 2014

Ballonger på lekplatsdDen 13 maj 2014 är det åter dags att fira alla fritidshem runt om i landet.

Behörighet och lärarlegitimation

Den 1 december 2013 trädde flera övergångsregler i kraft, där fritidspedagoger återfick sin behörighet att undervisa. Alla fritidspedagoger med högskoleexamen efter 1977 kan nu få lärarlegitimation i skolämnen, men ännu inte i undervisning på fritidshemmet.

I behov av ett bollplank i yrkesfrågor?

Min kollega

Saknar du dialog eller nätverk för att diskutera yrkesfrågor, som till exempel din undervisning, föräldrakontakter eller yrkesetiska frågor? Då kan du kontakta de två fritidspedagoger som ingår i tjänsten Min kollega.

Förslag på kursplan

Eva-Lis Sirén och Jan BjörklundLärarförbundet lämnade i mars 2012 över ett förslag till kursplan för de fritidspedagogiska verksamheterna till utbildningsministern.

Din medlemstidning:

Lärarförbundets tidning om fritidspedagogik.Logga in

- för att se dina medlemsuppgifter och din personliga löneutveckling!


Inloggade medlemmar: 81

Avdelningar

Du hör till lokalavdelningen i den kommun där du jobbar.