Press | Other languages | Om webbplatsen | Kontakta oss
Lärarförbundets logotyp.

Innehåll

Startsidan / Aktuellt / Nyheter / Dags för årsmöte

Dags för årsmöte

Senast den 15 mars ska årsmötena i alla Lärarförbundets avdelningar vara genomförda. Vad ska Lärarförbundets avdelning i din kommun eller i den koncern du jobbar för fokusera på kommande år? Nu är det dags att säga din åsikt, gå på årsmötet!

Nu duggar det tätt mellan avdelningarnas årsmöten landet runt. Senast den 15 mars ska alla årsmöten vara genomförda.

Det är årsmötet, eller medlemsmötet som det också kallas, som är avdelningens beslutande organ. Genom att vara med på årsmötet kan du vara med och välja företrädare och påverka vad avdelningen ska jobba med.

De allra flesta avdelningar kombinerar årsmötet med underhållning, facklig information om aktuella frågor samt att bjuda på mat i någon form.

Vad gör man på årsmötet?
Årsmötet beslutar bland annat om avdelningens verksamhetsplan och budget, val av ordförande och ledamöter i avdelningens styrelse

Alla medlemmar i avdelningen har en röst vid mötet. Röstning sker öppet genom det som kallas acklamation, det vill säga besluten fattas genom ja- eller nejrop från mötesdeltagarna.

Vill du ta upp ett ärende för beslut vid ett medlemsmöte ska du anmäla det till avdelningsstyrelsen senast fjorton dagar före mötet. Men även andra frågor kan tas upp för beslut om medlemsmötet med minst tre fjärdedels majoritet beslutar detta.

När är det?
Information om tid och plats för din avdelnings årsmöte finns på din lokala webbplats, med webbadress: lararforbundet.se/ortensnamn.

Bild i bildspel
 

Logga in

- för att se dina medlemsuppgifter och din personliga löneutveckling!


Inloggade medlemmar: 71

Avdelningar

Du hör till lokalavdelningen i den kommun där du jobbar.

Medlemsservice

Kontakt@lararforbundet.se
0770-33 03 03 – öppet vardagar kl. 8:00-17:00.
Förändrade öppettider i påsk.

Klicka för att läsa Eva-Lis Siréns senaste krönika

Vad gäller när jag ...

Gå direkt till: