Press | Other languages | Om webbplatsen | Kontakta oss
Lärarförbundets logotyp.

Innehåll

Startsidan / Aktuellt / Nyheter / Avtalskrav överlämnade till Svenska kyrkan

Avtalskrav överlämnade till Svenska kyrkan

Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd överlämnade 31 januari 2012 avtalskraven för avtalsrörelsen 2012 till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Samverkansrådet konstaterar att kyrkans musiker, förskollärare, fritidspedagoger och andra anställda utgör församlingarnas främsta resurs. Denna resurs måste tas tillvara så att den blir en långsiktigt uthållig tillgång. Särskilt viktigt är det att långsiktigt rekrytera och behålla såväl kyrkomusiker som pedagogisk personal till respektive yrkesområden.

Yrkanden Kyrkans pedagogiska verksamhet
Samverkansrådet yrkar bland annat att:

  • det kommande avtalet ska utgöra startpunkten på en relativlöneförskjutning och innebära förbättringar i den lokala löneprocessen.

  • det måste skapas strukturella förutsättningar för en förbättrad arbetsmiljö, och för att arbetsbelastningen ska kunna hanteras på ett sätt som gör att kraften ägnas åt barnens lärande.

  • förhandlingarna ska leda till överenskommelser om hur introduktionsår, lärarlegitimation och förskollärarlegitimation inom kyrkans område ska förverkligas.


Yrkanden Kyrkans musikaliska verksamhet
Samverkansrådet yrkar bland annat att:

  • det kommande avtalet ska utgöra startpunkten på en reallöneförskjutning, innebära förbättringar i den lokala löneprocessen och lyfta fram relationen mellan målsättning, resultatuppfyllelse och löneutveckling.

  • arbetstidsfrågan måste få en lösning som gör att kyrkomusikerna garanteras en rimlig arbetsbelastning, tillförsäkrar yrkesgruppen rimlig omfattning av bland annat förberedelser samt skapar tydlighet vad gäller beräkningsgrunder för omfattning och innehåll i kyrkomusikaliska anställningar.

  • avtalet måste leda fram till överenskommelser som främjar efterlevnad av Kyrkoordningens regelverk, tydliggör församlingarnas pedagogiska ansvar genom kyrkomusikernas arbete och skapar verktyg som främjar respekt för de anställdas kompetens och behörighet.


Övrigt
Samverkansrådet har även preciserat yrkandena för anställda utomlands, ett område där pensions- och försäkringsfrågor prioriteras.

Yrkandena utgår ifrån ett 1-årigt avtal.

Bild i bildspel
 

Logga in

- för att se dina medlemsuppgifter och din personliga löneutveckling!


Inloggade medlemmar: 3

Avdelningar

Du hör till lokalavdelningen i den kommun där du jobbar.

Medlemsservice

Kontakt@lararforbundet.se
0770-33 03 03 – öppet vardagar kl. 8:00-17:00.
Förändrade öppettider i påsk.

Klicka för att läsa Eva-Lis Siréns senaste krönika

Vad gäller när jag ...

Gå direkt till: