Press | Other languages | Om webbplatsen | Kontakta oss
Lärarförbundets logotyp.
Startsidan / Om Lärarförbundet / Vår stolta historia

Vår stolta historia

Vekerum_400.jpgVisa bildspel

Minnesstenar vid Vekerum: Redan 1838 bildades den första dokumenterade lärarföreningen i Sverige. Fem unga folkskollärare deltog. Föreningen fick namnet Vekerums lärarförbund då mötet skedde utanför Vekerums by i Blekinge. På platsen lät en av mötesdeltagarna senare resa fem minnesstenar på vilka de fem lärarnas namn inristades.

Läs mer:

Bilagor

Många blir en - hur Lärarförbundet växte fram
Skriv ut sidanSkriv ut
Tipsa en vänTipsa

Lärarförbundet, som bildades 1991, har föregåtts av en rad olika organisationer för lärare. Till de äldsta hör de föreningar för folkskollärare som 1880 gick samman och bildade Sveriges Allmänna folkskollärarförening.

I augusti 1838 gick fem unga skollärare i Blekinge samman för att bilda den första lärarorganisationen. Då såddes det första fröet till dagens Lärarförbund.

Kamp för bättre villkor – och en bättre skola
Folkskollärarna i Sveriges Allmänna Folkskollärareförening, SAF, kämpade inte bara för att förbättra sina egna villkor utan också för alla barns rätt till en god och likvärdig utbildning. Redan 1883 lanserade SAF-ordföranden (och senare utbildningsministern) Fridtjuv Berg den djärva tanken på en gemensam ”bottenskola” för alla barn – en tanke som inte skulle förverkligas förrän grundskolan infördes 1962.

SAF arbetade också för en pedagogisk förnyelse och gav ut de läseböcker och planscher av kända författare och konstnärer (Selma Lagerlöf, Anna Maria Roos, Bruno Liljefors m.fl.) som idag är en del av vårt kulturarv.

Förskolans två traditioner
På 1830-talet startade också de första småbarnsskolorna med syftet att ge barn i åldern 3-6 år en pedagogisk fostran. Med industrialismens genombrott startade så småningom de så kallade barnkrubborna med målsättningen att "rädda arbetare för samhällets behov och inverka till sedlighet och ordning". Dessa två skilda traditioner förenades så småningom i dagens förskola som erbjuder både pedagogisk verksamhet och omsorg.

Splittring och enande
I början av 1900-talet splittrades manliga och kvinnliga folkskollärare på två organisationer. Samtidigt uppstod en rad nya lärarorganisationer, t.ex. Sveriges Småskollärarinneförening år 1918, Svenska Musiklärarsällskapet 1903, Slöjdlärarnas Riksförbund 1916 och Svenska Fröbelförbundet 1918 (organiserade förskollärare).

Under åren 1948-49 gick femton facklärarförbund samman och bildade Svenska Facklärarförbundet. Snart följde fler facklärare deras exempel. Folkskolans lärare enades åter i Sveriges Lärarförbund, SL, 1963, dit också småskolans lärare senare anslöt sig. 1991 var tiden mogen för en gemensam organisation för alla lärarkategorier: SL och SFL bildade Lärarförbundet.

Några milstolpar
Här är några exempel på vad Lärarförbundet och dess föregångare medverkat till:

  • Folkskolestadgan 1842 – slog fast alla barns rätt till utbildning
  • Grundskolereformen 1962 – en gemensam grundskola för alla barn införs
  • Införandet av en enhetlig grundskollärarutbildning 1988
  • Förskolan får en läroplan 1998
  • Den nya lärarutbildningen – en viktig reform där lärarutbildningen gjordes forskningsförberedande.


Vill du veta mer om vilka frågor Lärarförbundet driver idag? Gå till avsnittet 'Lärarförbundet påverkar'.

Mer om historia

  • Gå till webbplatsen Lärarnas historia som tagits fram av TAM-arkiv i samarbete med lärarorganisationerna.
  • Gå till Lärarkanalen och se på filmerna Steg mot framtiden om Lärarförbundets och skolans historia fram till 1991 och Historien möter framtiden om de senaste decenniernas utveckling.
  • Gå till materialkatalogen - där finns böcker och skrifter om skol- och utbildningshistoria för beställning och nedladdning.


Fridtjuv Bergskrift_400.jpgSvensk Läraretidningsaga_400.jpgfolkskola_400.jpgYrkesskolaEtt steg till
Bild i bildspel
 

Logga in

- för att se dina medlemsuppgifter och din personliga löneutveckling!


Inloggade medlemmar: 8

Avdelningar

Du hör till lokalavdelningen i den kommun där du jobbar.

Medlemsservice

Kontakt@lararforbundet.se
0770-33 03 03 – öppet vardagar kl. 8:00-17:00.
Förändrade öppettider i påsk.

Klicka för att läsa Eva-Lis Siréns senaste krönika

Vad gäller när jag ...

Gå direkt till: