Press | Other languages | Om webbplatsen | Kontakta oss
Lärarförbundets logotyp.
Startsidan / Arbetsmiljö / Elevens inflytande över arbetsmiljön

Elevens inflytande över arbetsmiljön

Eleverna har rätt till inflytande över skolans arbetsmiljö, både när det gäller undervisningen och allmänna förhållanden.

Arbetsmiljölagen gäller inte bara de vuxna på skolan eller förskolan, den gäller också för eleverna. Arbetsmiljölagen gäller för personal på förskolor och fritidshem, men den gäller däremot inte för barn i förskola och fritidshem.

Elevskyddsombud
Från år 7 har eleverna rätt att utse elevskyddsombud som ska företräda eleverna i arbetsmiljöarbetet. I år 7-9 har eleverna rätt att utse två skydsombud per årskurs, i gymnasiet två per program. Elevskyddsombuden utses av eleverna själva, men rektor har ansvar för att se till att eleverna utser skyddsombud. Skolledningen ska också skapa goda förutsättningar för elevinflytande i arbetsmiljöfrågor.

Elevskyddsombudet ska vara med på skyddsronder och påverka i planering av till exempel ombyggnader på skolan. Elevskyddsombuden har rätt att få utbildning för sitt uppdrag och ledig tid för att delta i utbildningen.

Eleverna har också rätt att vara representerade i skyddskommittén/samverkansgruppen.

Om elevinflytande på Arbetsmiljöverkets webbplats
På Arbetsmiljöverkets webbplats, under temat skolan, hittar du den information du behöver om elevernas rätt att påverka, om elevskyddsombud och vad det står i arbetsmiljölagen och skollagen om elevinflytade. Se länk ovan.

Ofta är det samma åtgärder som förbättrar arbetsmiljön för såväl lärare som elever. Läs mer om hur ni kan förändra arbetsmiljön under rubriken Skapa en bättre arbetsmiljö till vänster.

Bild i bildspel
 

Logga in

- för att se dina medlemsuppgifter och din personliga löneutveckling!


Inloggade medlemmar: 3

Avdelningar

Du hör till lokalavdelningen i den kommun där du jobbar.

Medlemsservice

Kontakt@lararforbundet.se
0770-33 03 03 – öppet vardagar kl. 8:00-17:00.
Förändrade öppettider i påsk.

Klicka för att läsa Eva-Lis Siréns senaste krönika

Vad gäller när jag ...

Gå direkt till: