Press | Other languages | Om webbplatsen | Kontakta oss
Lärarförbundets logotyp.

Uppsägningstider

Om du eller arbetsgivaren vill avsluta din tillsvidareanställning har båda parter normalt sett en uppsägningstid, då du jobbar kvar som vanligt.

Vid arbetsgivarens uppsägning
Om arbetsgivaren säger upp dig på grund av arbetsbrist eller personliga skäl, gäller följande uppsägningstider:

Anställd av kommun eller landsting eller Waldorfskolorna:

 • Om du varit anställd mindre än ett år: En månad
 • Om du varit anställd mer än ett år: Sex månader
 • Om du varit anställd minst tio år hos arbetsgivaren, själv är över 57 år och blir uppsagd på grund av arbetsbrist: Ett år under vissa förhållanden


Anställd av Lernia eller arbetsgivare som tillhör Almega Tjänstföretagen eller Arbetsgivaralliansen:

 • Om du varit anställd mindre än två år: En månad
 • Om du varit anställd mindre än fyra år: Två månader
 • Om du varit anställd mindre än sex år: Tre månader
 • Om du varit anställd mindre än åtta år: Fyra månader
 • Om du varit anställd mindre än tio år: Fem månader
 • Om du varit anställd minst tio år: Sex månader
 • Om du varit anställd minst tio år hos arbetsgivare, själv är över 55 år och blir uppsagd på grund av arbetsbrist: Ett år


Anställd av arbetsgivare som tillhör KFO:

 • Om du varit anställd mindre än sex månader: En månad
 • Om du varit anställd mindre än fyra år: Två månader
 • Om du varit anställd mindre än sex år: Fyra månader
 • Om du varit anställd mer än sex år: Sex månader
 • Om du varit anställd minst tio år hos arbetsgivare, själv är över 55 år och blir uppsagd på grund av arbetsbrist: Ett år.


Anställd av Svenska kyrkan:

 • Om du varit anställd mindre än ett år: En månad
 • Om du varit anställd mer än ett år: Sex månader
 • Om du varit anställd minst 15 år hos arbetsgivaren, själv är över 50 år och blir uppsagd på grund av arbetsbrist, har du enligt Svenska kyrkans omställningsavtal ett års uppsägningstid.


Anställd av Praktiska gymnasierna, arbetsgivare som tillhör Folkbildningsförbundet, KFS, Pacta eller arbetsgivare som saknar kollektivavtal:

 • Om du varit anställd mindre än två år: En månad
 • Om du varit anställd mindre än fyra år: Två månader
 • Om du varit anställd mindre än sex år: Tre månader
 • Om du varit anställd mindre än åtta år: Fyra månader
 • Om du varit anställd mindre än tio år: Fem månader
 • Om du varit anställd minst tio år: Sex månader

Om du varit anställd av en arbetsgivare som tillhör KFS sedan åtminstone 31 augusti 1998 och anställningen varat minst 15 år i följd (eller minst tio om du är över 40), kan du under vissa förhållanden ha ett års uppsägningstid.
Arbetsgivare som tillhör Pacta kan i stället besluta att de kommunala uppsägningstiderna ska gälla.

Statligt anställd:

 • Om du varit anställd mindre än ett år år: En månad
 • Om du varit anställd mindre än sex år: Tre månader
 • Om du varit anställd mindre än åtta år: Fyra månader
 • Om du varit anställd mindre än tio år: Fem månader
 • Om du varit anställd minst tio år: Sex månader


Som tillsvidareanställd vid en myndighet omfattas du normalt av det statliga trygghetsavtalet. Om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist förlängs din uppsägningstid då med:

 • En månad om du varit anställd minst ett år
 • Två månader om du varit anställd minst två år
 • Tre månader om du varit anställd minst tre år


Vid din egen uppsägning
Om du och din arbetsgivare kommer överens om det, kan du ha en kortare uppsägningstid. Annars gäller följande om du säger upp dig från en tillsvidareanställning:

Anställd av kommun eller landsting, Svenska kyrkan eller Waldorfskolorna:

 • Om du varit anställd mindre än ett år: En månad
 • Om du varit anställd mer än ett år: Tre månader


Anställd av Lernia eller arbetsgivare som tillhör Almega Tjänstföretagen:

 • Om du varit anställd mindre än två år: En månad
 • Om du varit anställd mindre än sex år: Två månader
 • Om du varit anställd mer än sex år: Tre månader


Om du anställdes före den 1 april 2001 av en arbetsgivare som tillhör Almega Tjänsteföretagen har du en månads uppsägningstid vid egen uppsägning, om du och din arbetsgivare inte kommit överens om något annat vid anställningstillfället.

Anställd av arbetsgivare som tillhör KFO:

 • Om du varit anställd mindre än sex månader: En månad
 • Om du varit anställd mindre än sex år: Två månader
 • Om du varit anställd mer än sex år: Tre månader


Anställd av Baggium, arbetsgivare som tillhör KFS, Pacta, Arbetsgivaralliansen eller arbetsgivare som saknar kollektivavtal:

 • Din uppsägningstid är en månad, om du och din arbetsgivare inte kommit överens om något annat vid anställningstillfället.

Arbetsgivare som tillhör Pacta kan i stället besluta att de kommunala uppsägningstiderna ska gälla.

Anställd av arbetsgivare som tillhör Folkbildningsförbundet:

 • Din uppsägningstid är en månad, om du och din arbetsgivare inte kommit överens om något annat vid anställningstillfället.
 • Din uppsägningstid är tre månader om du anställts före 1 januari 1998 och din sysselsättningsgrad är minst 75 %.


Statligt anställd:

 • Om du varit anställd mindre än ett år år: En månad
 • Om du varit anställd mer än ett år: Två månader


Uppsägning av tidsbegränsade anställningar
Tidsbegränsade anställningar kan vanligen inte sägas upp om det inte särskilt framgår av anställningsavtalet. Det gäller både dig som arbetstagare och arbetsgivaren.

Anställd av kommun eller landsting, Svenska kyrkan eller Waldorfskolorna:

 • Om din anställning är avsedd att pågå längre tid än tre månader så är uppsägningstiden för både dig och för arbetsgivaren en månad.


Bild i bildspel
 

Logga in

- för att se dina medlemsuppgifter och din personliga löneutveckling!


Inloggade medlemmar: 2

Avdelningar

Du hör till lokalavdelningen i den kommun där du jobbar.

Medlemsservice

Kontakt@lararforbundet.se
0770-33 03 03 – öppet vardagar kl. 8:00-17:00.
Förändrade öppettider i påsk.

Klicka för att läsa Eva-Lis Siréns senaste krönika

Vad gäller när jag ...

Gå direkt till: