Press | Other languages | Om webbplatsen | Kontakta oss
Lärarförbundets logotyp.
Startsidan / Lön, arbetstid, avtal / Arbetstid / Dygns- och veckovila

Dygns- och veckovila

Enligt arbetstidslagen ska du ha minst elva timmar ledigt per dygn och minst 36 timmar ledigt per vecka.

Dygnsvila
Enligt arbetstidslagen ska du ha minst elva timmars sammanhängande ledighet under varje period om tjugofyra timmar. I extrema undantagsfall kan dygnsvilan någon enstaka gång tillåtas vara 9 timmar förutsatt att man ändå uppnår en genomsnittlig dygnsvila på 11 timmar under begränsningsperioden.

Begränsningsperiodens längd framgår av ditt kollektivavtal. Den kan aldrig vara längre än 16 veckor vid beräkning av dygnsvila.

Veckovila
Du ska enligt lagen ha minst 36 timmars sammanhängande ledighet under varje period om sju dagar. Enligt avtalet kan dock veckovilan vid tillfälliga avvikelser vara minst 24 timmar om detta krävs av arbetsorganisatoriska skäl.

Den sammanlagda arbetstiden under varje period om sju dagar får enligt arbetstidslagen uppgå till högst 48 timmar i genomsnitt under en beräkningsperiod om högst fyra månader.

Bild i bildspel
 

Logga in

- för att se dina medlemsuppgifter och din personliga löneutveckling!


Inloggade medlemmar: 8

Avdelningar

Du hör till lokalavdelningen i den kommun där du jobbar.

Medlemsservice

Kontakt@lararforbundet.se
0770-33 03 03 – öppet vardagar kl. 8:00-17:00.
Förändrade öppettider i påsk.

Klicka för att läsa Eva-Lis Siréns senaste krönika

Vad gäller när jag ...

Gå direkt till: