Press | Other languages | Om webbplatsen | Kontakta oss
Lärarförbundets logotyp.

Innehåll

Startsidan / Aktuellt / Nyheter / Större barngrupper när lärarna blir färre

Större barngrupper när lärarna blir färre

SCB beräknar en lärarbrist på mer än 43 000 lärare redan om åtta år. Om Sverige inte lyckas vända trenden och locka unga till läraryrket får det stora konsekvenser för eleverna.

Enligt beräkningar från Lärarförbundet skulle var sjätte lärare försvinna och 300 000 elever stå utan lärare. Konsekvenserna kommer bli större barn- och elevgrupper.

300 000 elever utan lärare
Allt börjar med en bra lärare. Idag är det alltför få som vill vara eller bli en av dessa lärare. En av sex lärare har redan lämnat yrket, och studenter ratar lärarutbildningen för andra, bättre betalda yrken. Huvudorsaken är de låga lönerna. Lärarnas löner har släpat efter i flera decennier och är idag mer än 10 000 kronor lägre i månaden jämfört med andra grupper med lika lång utbildning.

Inom tio år kommer var fjärde lärare att pensioneras. Enligt SCB väntar en brist på drygt 43 000 lärare om åtta år, det motsvarar ca 15 procent av det totala behovet av lärare. Mer än 300 000 elever skulle stå utan lärare om bristen drabbar proportionellt utifrån dagens organisation. Sverige står inför en nationell lärarkris.

Antal lärare som behövs 2020 enligt SCB298 800
Antal lärare som finns tillgängliga i eller för anställning 2020 enligt SCB255 200
Lärarbrist 2020 enligt SCB, antal43 600
Lärarbrist 2020, procent15%
Utifrån befolkningsprognosen för åldrarna 1-20, antaget antal elever 20202 062 354
Om 15% elever 2020 saknar utbildade lärare innebär det i antal300 932

Konsekvensen blir större barngrupper
I Sverige råder skolplikt och naturligtvis skulle inte 300 000 elever stå utan lärare. I stället skulle andelen obehöriga lärare öka och gruppstorlekarna skulle behöva anpassas till antalet tillgängliga lärare.

Skulle gruppstorlekarna öka proportionellt skulle ökningen innebära att en grupp med 15 elever i förskolan bli 18, och en klass med 30 elever utökas till 35. Lärartätheten skulle i grundskolan minska från dagens 8,2 lärare per 100 elever till 7,1 lärare per 100 elever.

Antal lärare som finns tillgängliga i eller för anställning 2020 enligt SCB255 200
Lärarbrist 2020 enligt SCB, antal43 600
Ökning av genomsnittlig gruppstorlek för att alla elever ska få träffa en utbildad lärare17%
...motsvarar en ökning i en grupp om 15 elever, till 18
...motsvarar en ökning i en grupp om 25 elever, till29
...motsvarar en ökning i en grupp om 30 elever, till35

Färre utbildade lärare och större barngrupper är inte lösningen på de sjunkande kunskapsresultaten i skolan. Det är lärarna som utbildar framtidens läkare, företagare, entreprenörer och forskare. Sveriges konkurrenskraft hänger därför tätt samman med lärarnas löner. Kommunerna måste satsa för att behålla de lärare som finns i skolan och locka morgondagens lärare. Vem ska annars stå i klassrummet om 10 eller 20 år och ge Sveriges elever de kunskaper de behöver?

Höjda lärarlöner handlar om att Sveriges unga ska få den bästa tänkbara utbildningen av de bästa tänkbara lärarna. Därför kräver Lärarförbundet ett tydligt steg mot 10 000 kronor mer och en avbetalningsplan på sikt. Lärarna måste få mer än andra grupper. Läraryrket måste bli ett yrke som unga vill utbilda sig till och som man vill fortsätta arbeta inom. Det tjänar hela Sverige på.

Läsarnas kommentarer (1 st):

Denna artikel är nu stängd för kommentarer. Vill du fortsätta diskutera går det bra i medlemsdiskussionen

Visar 1 till 1 av 1

Ta in fler på utbildningarna

Utifrån detta borde ju min 19 årige son vara säker på att komma in på Lärarhögskolan!! Tror man måste öka intagen där också för att gardera och säkra.
Sonen ligger precis under snittet från förra året och risken är ju att han inte kommer in... Och sen hoppar folk av.
Viktigt att ta hand om de som nu ändå söker in menar jag!!!

, 2012-06-28 17:47 Jayne K Blomgren  

 

Visar 1 till 1 av 1

Bild i bildspel
 

Logga in

- för att se dina medlemsuppgifter och din personliga löneutveckling!


Inloggade medlemmar: 63

Avdelningar

Du hör till lokalavdelningen i den kommun där du jobbar.

Medlemsservice

Kontakt@lararforbundet.se
0770-33 03 03 – öppet vardagar kl. 8:00-17:00.
Förändrade öppettider i påsk.

Klicka för att läsa Eva-Lis Siréns senaste krönika

Vad gäller när jag ...

Gå direkt till: