Press | Other languages | Om webbplatsen | Kontakta oss
Lärarförbundets logotyp.

Fair union

Lärarförbundet har bestämt sig för att vara en Fair Union. Det handlar både om att leva upp till våra grundläggande värderingar om mänskliga rättigheter och att värna om miljön.

Det betyder att vi åtar oss att så långt det är möjligt:

  • bara göra affärer med företag som har kollektivavtal,
  • välja fairtrademärkta produkter där det är möjligt
  • ta miljömässig och etisk hänsyn när vi köper produkter och tjänster
  • inte placera förbundets kapital i verksamheter som kränker mänskliga rättigheter.


Vi vill vara ett föredöme när det gäller att verka för en hållbar utveckling av miljö och klimat. Därför har förbundsstyrelsen fastställt en miljöpolicy, som du kan läsa via länken till höger.

Bild i bildspel
 

Logga in

- för att se dina medlemsuppgifter och din personliga löneutveckling!


Inloggade medlemmar: 125

Avdelningar

Du hör till lokalavdelningen i den kommun där du jobbar.

Medlemsservice

Kontakt@lararforbundet.se
0770-33 03 03 – öppet vardagar kl. 8:00-17:00.
Här finns kontaktuppgifter

Klicka för att läsa Eva-Lis Siréns senaste krönika

Vad gäller när jag ...

Gå direkt till: