Press | Other languages | Om webbplatsen | Kontakta oss
Lärarförbundets logotyp.

Innehåll

Startsidan / Aktuellt / Nyheter / "Politikerna måste lyssna på lärarstudenterna"

"Politikerna måste lyssna på lärarstudenterna"

Ska Sverige i framtiden ha en skola i toppklass måste vi våga satsa på skolan och lärarna och skapa en vilja hos fler att söka sig till världens viktigaste yrke. Om det ska hända måste lönerna upp, yrkesförutsättningarna förbättras och vägen ut på arbetsmarknaden underlättas, skriver Markus Lindgren, ordförande i Lärarförbundet Student.

Sveriges lärarstudenters väg ut på arbetsmarknaden har blivit svårare. Alla lärarstudenter som tar sin examen behöver ett introduktionsår för att få lärarlegitimation och sedan bli fullt anställningsbara, därtill har oviljan att satsa på skolan försenat processen kring utfärdandet av legitimationerna vilket inneburit att regeringen varit tvungen att skjuta på införandet av dessa. Trots detta kvarstår kravet om genomfört introduktionsår för att till fullo få utöva läraryrket.

Lärarförbundet frågade i mars 1500 nyblivna lärare som påbörjat sin första anställning om deras introduktionsår. Resultatet var nedslående, hela 40 procent har inte påbörjat sin introduktion och färre än hälften har fått en annan lärare tilldelad som mentor, trots att de har rätt till detta. En generation av nya lärare faller alltså mellan regeringens bristande ansvar inför sina egna reformer och skolhuvudmännens ointresse.

Lärarförbundet student finns med vid almedalsveckan 2012 för att representera Sveriges lärarstudenter. Varje dag kan Gotlandsbesökarna och Sveriges toppolitiker möta oss i tältet i Almedalen. Med oss har vi en glasflaska fylld med lärarlegitimationer – vi vill illustrera den flaskhals till arbetsmarknaden som skapats i och med att man inte kunnat garantera introduktionsår till de examinerade lärarstudenterna. Inte heller har man lyckats utfärda lärarlegitimationerna i tillräcklig utsträckning för att genomföra reformen under utsatt tid.

Söktrycket till lärarutbildningarna är i dag lågt och SCB befarar att Sverige inom 8 år kommer sakna 43 000 lärare om inte utvecklingen vänder. Vad Sverige behöver är inte fallerande reformer eller en försvårad väg ut på arbetsmarknaden som riskerar lätta på söktrycket ytterligare. Vad Sverige behöver är en uppvärdering av lärarna och ett läraryrke och lärarutbildning som fler unga finner attraktivt.

Lärarförbundet student har redan tidigare befarat den flaskhals ut på arbetsmarknaden som vi nu ser bli verklighet. Vi anser att lösningen på detta problem är att garantera Sveriges lärarstudenter ett introduktionsår, likt läkarnas AT-tjänst och psykologernas PTP-tjänst. Statligt upphandlade garantiplatser av ett introduktionsår med stöd av en mer erfaren kollega möjliggör bästa möjliga start på yrkeslivet.

Vi hoppas att våra politiker under Almedalen ska ge Sverige svar på hur vi ska undkomma en framtida lärarkris, och att alla besökare som kommer förbi oss i tältet ska vilja diskutera flaskan med oss.

Lärarförbundet student vill efter årets almedalsvecka känna av ett ökat politiskt tryck för högre lärarlöner och garanterade introduktionsårsplatser för landets lärarstudenter.

Ska Sverige i framtiden ha en skola i toppklass måste vi våga satsa på skolan och lärarna och skapa en vilja hos fler att söka sig till världens viktigaste yrke. Om det ska hända måste lönerna upp, yrkesförutsättningarna förbättras och vägen ut på arbetsmarknaden underlättas.

Bild i bildspel
 

Logga in

- för att se dina medlemsuppgifter och din personliga löneutveckling!


Inloggade medlemmar: 32

Avdelningar

Du hör till lokalavdelningen i den kommun där du jobbar.

Medlemsservice

Kontakt@lararforbundet.se
0770-33 03 03 – öppet vardagar kl. 8:00-17:00.
Ändrade kontaktuppgifter kring valborg

Klicka för att läsa Eva-Lis Siréns senaste krönika

Vad gäller när jag ...

Gå direkt till: