Press | Other languages | Om webbplatsen | Kontakta oss
Lärarförbundets logotyp.

När du börjar nytt lärarjobb

Ska du börja på ditt första lärarjobb? Eller ska du byta arbete? Det är utmärkta tillfällen att höja din lön.

Den lön du får vid anställningen är mycket viktig eftersom din fortsatta löneutveckling baseras på den!

Viktigt med avtal
Börja aldrig en anställning utan att du har gjort upp om lönen med arbetsgivaren. Vänta med lönediskussionen tills arbetsgivaren har bestämt sig för att det är dig den vill anställa, då har du bäst chanser till en bra lön.

Förbered dig!
Vad kan du begära? Hur motiverar du det? Se till att vara väl förberedd inför löneförhandlingen.

Kolla statistiken
Här på webbplatsen kan du kolla lönestatistiken för lärare i olika kategorier och hos olika arbetsgivare. Kolla också upp det aktuella marknadsläget i regionen där du söker arbete genom att kontakta Lärarförbundets avdelning.

Du som ska börja första lärarjobbet; Ofta pratas det om "ingångslöner" men det finns ingen fastställd ingångslön i de centrala kollektivavtalen för lärare. Därför är det extra viktigt för dig att genom Lärarförbundet få koll på statistik och marknadsläge.

Kom ihåg att statistiken beskriver ett läge där andra yrken (ofta med fler män) i den privata sektorn med motsvarande utbildningskrav och ansvar ligger mer än 10.000 kr högre. När du bestämmer dig för vilken lön du är beredd att acceptera, väg in detta och sträva efter att hamna betydligt högre än det statistiken antyder!

Kontakta alltid avdelningen!
För information, information om aktuellt löneläge och tips inför löneförhandlingen, ta kontakt med Lärarförbundets avdelning i den kommun där du söker jobb.

Ange löneanspråk
När du väl anger ditt löneanspråk är det viktigt att du har tänkt igenom vad du tycker är en rimlig lön utifrån löneläget på orten och dina kvalifikationer. Vad är din egen nedre acceptabla gräns? Se till att du har en prutmån i diskussionen.

Förbered dig genom att gå igenom dina argument. Fundera också över hur angelägen arbetsgivaren är att anställa just dig. Våga ha "is i magen" – ha inte för bråttom att acceptera arbetsgivarens lönebud.

Tänk på:

  • Var inte för blygsam, hög lön för nyanställda gynnar på sikt redan anställda.
  • Se till att du har prutmån, bestäm dig för vad som är din lägsta godtagbara lön.
  • Motivera ditt löneanspråk för dig själv.
  • Fundera över övriga villkor av betydelse till exempel utvecklingsmöjligheter, arbetstider, semester, pensionsförmåner.
  • Kontakta alltid Lärarförbundets avdelning i kommunen. De har koll på den senaste statistiken och läget i just den kommunen.


Bild i bildspel
 

Logga in

- för att se dina medlemsuppgifter och din personliga löneutveckling!


Inloggade medlemmar: 3

Avdelningar

Du hör till lokalavdelningen i den kommun där du jobbar.

Medlemsservice

Kontakt@lararforbundet.se
0770-33 03 03 – öppet vardagar kl. 8:00-17:00.
Förändrade öppettider i påsk.

Klicka för att läsa Eva-Lis Siréns senaste krönika

Vad gäller när jag ...

Gå direkt till: