Press | Other languages | Om webbplatsen | Kontakta oss
Lärarförbundets logotyp.

Innehåll

Startsidan / Aktuellt / Nyheter / Med realistiska krav blir det lättare att klara av jobbet

Med realistiska krav blir det lättare att klara av jobbet

daniel hultellVisa förstorad bild

Forskaren Daniel Hultell blev positivt överraskad när han fick veta hur bra lärare klarar den första tiden i yrket.
Foto: Kristofer Samuelsson

Så blir din första tid som lärare ännu bättre

- Ställ krav på din utbildning så den ger dig förutsättningar att klara jobbet.
- Se till att skapa en realistisk bild av vad lärarjobbet innebär.
- Ha en sund balans mellan arbete och fritid.

Läs mer:

Skriv ut sidanSkriv ut
Tipsa en vänTipsa

Nervös för att börja jobba? Hört om nya som jobbar för alldeles för mycket eller rent av gått i väggen första åren som lärare? Ta det lugnt, det kommer att ordna sig! Daniel Hultell har doktorerat på detta och han ger lugnande besked.

- De allra flesta klarar övergången mellan utbildning och arbetslivet bra. Med tanke på samhällsdebatten och tidigare forskning hade jag trott att nya lärare skulle må sämre än vad de faktiskt gjorde. Jag blev positiv överraskad, säger Daniel Hultell, forskare vid Karolinska Institutet Campus Solna.

Lärarstudenten träffar Daniel Hultell på sektionen för psykologi där han under tre år har forskat på hur lärare klarar övergång från utbildning till arbete. Anledningen till att man här började forska på ämnet var att långtidssjukskrivningarna på grund av psykisk ohälsa ökade generellt och lärare var en av de grupper som låg sämst till.

- Forskning har också visat att övergången från utbildning till arbetsliv är svår för många och att den första tiden i det nya yrket är viktig. Det finns alltid en risk för att drabbas av en "verklighetschock", säger Daniel Hultell.

Har följt en grupp lärarstudenter
Daniel Hultells doktorsavhandling bygger på enkätsvar från studenter på lärarutbildningar över hela landet. Med två år kvar på utbildningen fick de besvara en första enkät och sedan har han följt gruppen de sista åren på utbildningen och under de tre första åren som nya lärare. Frågorna har gällt allt ifrån utbildningens kvalitet och hur arbetsmiljön är på skolorna till mer privata frågor som hur man mår och hur ens privatliv ser ut.

- Vi ville se hur nyutexaminerade lärare upplever arbetsengagemang och risken för utbrändhet under den första tiden i arbetslivet.

Och det går alltså bra för de allra flesta. Den absoluta majoriteten av de nya lärarna har låga nivåer av utbrändhet och är engagerade i sitt arbete de tre första åren. Studien visar också tydligt vad man ska se upp med.

- Det finns nya lärare som upplever en ”kompetenskris” när de börjar jobba, de känner sig missnöjda med kvaliteten på deras arbete och att de saknar resurser för att klara jobbet. Att förbereda studenterna för sitt kommande arbete är något som lärarutbildningen kan bli bättre på, säger Daniel Hultell.

Ouppfyllda förväntningar på hur det skulle vara att jobba som lärare är också en riskfaktor, menar Daniel Hultell.

- Vi kan se att det finns de som inte riktigt har en realistisk bild av läraryrket. VFU:n är viktig för att ge den. Tyvärr är det inte ovanligt med en bristande kommunikation mellan lärarutbildningen och VFU-skolor. En del får VFU-platser som inte passar deras utbildningsval vilket innebär att de inte kommer i kontakt med den verklighet de sedan ska arbeta i.

Viktigt med balans
Att ha dålig balans mellan arbetsliv och privatliv ökar också risken för utbrändhet. Men den grupp som får problem när de börjar jobba är liten. Händer det kan dock konsekvenserna för den enskilde bli stora.

- En del funderar på att lämna läraryrket och de som blir utbrända har både hög sjuknärvaro och hög sjukfrånvaro. De som utsätts för höga nivåer av krav och har låga nivåer av resurser löper en större risk för att bli utbrända, men är det tvärtom så växer istället engagemanget i det egna arbetet, säger Daniel Hultell.

I undersökningen syns inga skillnader mellan olika lärarkategorier eller skolformer i hur man klarar övergången till att börja jobba. Inte heller om det nya jobbet är på en kommunal eller en fristående skola påverkar hur man mår. Så till syvende och sist handlar det om faktorer på den enskilda arbetsplatsen och hur förberedd man är, säger Daniel Hultell.

- Hur man är som individ påverkar naturligtvis också hur man mår och hur man tacklar stressrelaterade problem i arbetet, men både arbetsengagemang och utbrändhet påverkades i huvudsak av förhållandena i arbetslivet. Det undersökningen säger är att det är viktigt att förbereda lärarstudenterna väl inför deras kommande arbete så att de får en realistisk bild av hur det är att jobba som lärare.

Artikeln är publicerad i tidningen Lärarstudenten nr.4/2011.

Bild i bildspel
 

Logga in

- för att se dina medlemsuppgifter och din personliga löneutveckling!


Inloggade medlemmar: 125

Avdelningar

Du hör till lokalavdelningen i den kommun där du jobbar.

Medlemsservice

Kontakt@lararforbundet.se
0770-33 03 03 – öppet vardagar kl. 8:00-17:00.
Här finns kontaktuppgifter

Klicka för att läsa Eva-Lis Siréns senaste krönika

Vad gäller när jag ...

Gå direkt till: