Press | Other languages | Om webbplatsen | Kontakta oss
Lärarförbundets logotyp.

Ordförklaringar

Håll koll på arbetstiden

Min arbetstid är en hjälp för dig som lärare, förskollärare och fritidspedagog att beräkna din planerade arbetstid. Det fungerar både för dig som har ferieanställning som för dig med semesteranställning.

Skicka din fråga till minarbetstid@lararforbundet.se!

Läs mer:

Skriv ut sidanSkriv ut
Tipsa en vänTipsa

Här hittar du förklaringar på några av de begrepp vi använder för Min arbetstid.

Arbetstidsbegrepp:
Reglerad arbetstid
Den del av arbetstiden som arbetsgivaren förfogar över. Den ska för de flesta ferieanställda förläggas till högst 194 dagar och 1360 timmar per arbetsår och för många semesteranställda med 40 timmar per vecka. (Avvikelser förekommer i flera avtal. Läs ditt avtal och kolla med ditt ombud eller din avdelning om du är osäker.)
Är du deltidsanställd minskas timmarna i förhållande till din sysselsättningsgrad.

Beräkningsperioder
Den reglerade arbetstiden ska fördelas på minst tre beräkningsperioder per arbetsår. För semesteranställda används ofta, i praktiken kalendermånad som beräkningsperiod. För ferieanställda ska fastställas för varje period vilka dagar man ska arbeta och hur många av de 1 360 timmarna som ska fullgöras.

Arbetstidsschema
Arbetstidschemat ska visa när din arbetstid börjar och slutar samt när du har rast. Du ska ha ett individuellt arbetstidsschema som är godkänt av rektor. Normalt bygger det på ett veckoschema som ibland förändras, t ex under perioder av utvecklingssamtal, inskolning etc. När din chef godkänt planeringen av din arbetstid för året/perioden utgör den ditt "ordinarie arbetsschema". (Detta ska inte blandas samman med elevernas schema eller de raster som finns där.)

Raster och pauser
Enligt Arbetstidslagen har du rätt till rast (tid för lunch i normalfallet). Den ska finnas inlagd i ditt arbetstidsschema så att du inte arbetar längre än fem timmar i sträck utan rast. Rasten räknas inte som arbetstid och du har rätt att lämna arbetsplatsen. Förutom raster ska arbetsgivaren se till att du kan ta de pauser som behövs. Pauser ingår i arbetstiden.

Arbetsår (ferieanställning)
Börjar normalt några dagar innan och slutar några dagar efter elevernas läsår och omfattar såväl den reglerade arbetstiden som arbetsfria dagar. Sommaruppehåll mellan arbetsår räknas som ferie. I vissa avtal kan även andra ”lov” räknas som ferier.

Kontakta ditt ombud eller avdelningen om du har frågor, vill diskutera något eller behöver stöd i din dialog med arbetsgivaren.

Bild i bildspel
 

Logga in

- för att se dina medlemsuppgifter och din personliga löneutveckling!


Inloggade medlemmar: 44

Avdelningar

Du hör till lokalavdelningen i den kommun där du jobbar.

Medlemsservice

Kontakt@lararforbundet.se
0770-33 03 03 – öppet vardagar kl. 8:00-17:00.
Förändrade öppettider i påsk.

Klicka för att läsa Eva-Lis Siréns senaste krönika

Vad gäller när jag ...

Gå direkt till: