Press | Other languages | Om webbplatsen | Kontakta oss
Lärarförbundets logotyp.

Innehåll

Startsidan / Aktuellt / Nyheter / Lärarpriset, finalist nummer 2: Olof Jonsson

Lärarpriset, finalist nummer 2: Olof Jonsson

Olof JonssonVisa förstorad bild

- Det handlar om att att skapa lekrum på gården och forma aktiviteter utifrån elevernas önskemål, säger Olof Jonsson.

Vinnaren av Lärarpriset ska vara en lärare som:

- är engagerad och kunnig i sina ämnen och har tillit till elevernas egen förmåga och lyckas väcka deras nyfikenhet, intresse och motivation.
- samarbetar och skapar bra relationer till elever, arbetskamrater och föräldrar.
- dessutom är öppen för att reflektera över och ompröva sin egen undervisning samt att utveckla och förkovra sig i sitt yrke.

Läs mer:

Skriv ut sidanSkriv ut
Tipsa en vänTipsa

Hur man kan stärka och utveckla rasten är en central fråga för Olof Jonsson. Och hans aktiva deltagande i rasterna tillsammans med eleverna är en stor del av hans vardag. Fritidspedagogen är en av tre finalister till årets Lärarpris.

För Olof Jonsson och eleverna på Tenhultsskolan i Jönköping innebär rasten något mycket mer än ett avbrott mellan två lektioner. Som fritidspedagog har han de senaste åren byggt upp en omtyckt och omtalad rastverksamhet på skolan. Den går ut på att stärka och utveckla rasten, genom att leda aktiviteter för de elever som vill vara med.

- Det handlar om att skapa lekrum på gården och forma aktiviteter utifrån elevernas önskemål, säger Olof Jonsson, som aktivt deltar i nästan samtliga raster under veckan och ser skolgården som en bra lärmiljö.

Olof arbetar på Storfritids, som är en stor avdelning för elever i årskurs 3-6 på Tenhultsskolans fritidshem.

Idén med rastverksamhet kom 2006 från skolans biträdande rektor. Han tänkte att "vi måste göra något kring rasten". Det fanns problem och man behövde på något sätt aktivt arbeta mer med rasten. När rektorn gick ut med frågan om vem som kunde tänka sig att arbeta med detta blev Olof föreslagen eftersom han ofta ändå rörde sig ute i lekmiljöerna. Olof tvekade aldrig att tacka ja.

- Det känns fantastiskt med den positiva feedback jag fått, från föräldrar och kollegor. När vi drog igång verksamheten fick alla elever skriva förslag på vad de vill göra på rasten. Men det kan vara svårt när man som barn inte har några referensramar. Men efter ett tag kom barnen på egna idéer och hittade på egna lekar. Nu har vi i ryggsäcken vad som fungerar.

Efterfrågad person
"Rastaktivist" är ett av de beskrivande ord som dyker upp om Olof i nomineringarna till Lärarpriset. Tack vare rastverksamheten är Olof en efterfrågad person, vilket har bidragit till att han fått åka ut till skolor, kommuner och fackföreningar för att dela med sig av sin kompetens och erfarenheter.

- Jag är ute och pratar om arbetsrollen och diskuterar hur man ser på rasten, så att det blir både en föreläsning och workshop, säger Olof om sina resor ut i landet som brukar ske några gånger per år.

Hösten 2011 blev Olof och rastverksamheten uppmärksammad i Utbildningsradions TV-serie "Friare kan ingen vara". Programserien handlade om fritidshemmens och fritidspedagogernas roll och vad det informella lärandet går ut på.

- De träffade tre skolor i Jönköping och vi fick störst utrymme i programmet. Man vet inte hur andra ser på ens bra arbete, men det blev ett bra resultat och vi har fått fin kritik på inslaget.

Olof kommer från början från Stockholm, är 42 år och har sedan år 2000 arbetat på Tenhultsskolan. Sedan 1994 har Olof arbetat som fritidspedagog, när han hade läst klart sin utbildning. Hans tid hos sin dagmamma under sin egen barndom är något som har påverkat hans yrkesval.

- Som ung är det svårt att veta vad man ska utbilda sig till, men det är nyttigt att tänka tillbaka på sin egen skoltid Jag har själv inte gått på fritids, men att jag gått hos dagmamma har speglat mitt yrkesval. Det handlar om tillit och att lita på sina egna förmågor.

Viktigt arbeta aktivt
När Olof blir ombedd att komma med tips till andra skolor som vill börja arbeta med att stärka och utveckla rasten är "samarbete" ett ord som återkommer.

- Det krävs ett samarbete med lärarna, att man arbetar aktivt med rasten och kan se resultat hos eleven under hela dagen. En rast är 20 procent av dagen och tar upp nästa lika mycket tid som till exempel svenska.

Olof nämner även att det gäller ha ett samarbete med skolledare och skolpolitiker, för att stärka skolan och satsa på fritids.

Bild i bildspel
 

Logga in

- för att se dina medlemsuppgifter och din personliga löneutveckling!


Inloggade medlemmar: 6

Avdelningar

Du hör till lokalavdelningen i den kommun där du jobbar.

Medlemsservice

Kontakt@lararforbundet.se
0770-33 03 03 – öppet vardagar kl. 8:00-17:00.
Förändrade öppettider i påsk.

Klicka för att läsa Eva-Lis Siréns senaste krönika

Vad gäller när jag ...

Gå direkt till: