Press | Other languages | Om webbplatsen | Kontakta oss
Lärarförbundets logotyp.
Startsidan / Om Lärarförbundet / Lärarstudent / Stipendium för studerandemedlemmar

Stipendium för studerandemedlemmar

pengar_hander_400.jpgVisa förstorad bild

Dryga ut budgeten inför ditt examensarbete med Lärarförbundets stipendium för studerandemedlemmar.

Läs mer:

Skriv ut sidanSkriv ut
Tipsa en vänTipsa

Lärarförbundet delar två gånger om året ut stipendier till studerandemedlemmar.

Får jag söka stipendiet?
Stipendierna kan endast sökas av Lärarförbundets studerandemedlemmar. Stipendierna kan endast sökas enskilt och ska sökas terminen innan arbetet påbörjas. Du kan inte söka stipendiet för en redan påbörjad uppsats eller påbörjat examensarbete. Stipendiet kan sökas för de merkostnader som kan uppstå vid examensarbete och/eller uppsatsskrivande exempelvis resor, materialkostnader m.m.

När ska jag söka?
Sista ansökningsdatum för våren är den 15 maj och för hösten den 15 oktober.

Hur söker jag?
Ansök via länken till höger. Du måste logga in dig med ditt personnummer och medlemsnummer (se baksidan av Lärarnas tidning). Berätta om syfte och frågeställning för ditt arbete och bifoga gärna en detaljerad budget.

Vem bestämmer?
Lärarförbundets ledningsgrupp fattar beslut om hur stipendierna ska fördelas. Uppsatser med fördjupning inom områden som har särskild betydelse för läraryrket och yrkesutvecklingen och för Lärarförbundets övergripande mål prioriteras.

Vilka har fått tidigare?
Hösten 2013 fick nio studenter stipendium.

Martina Hallberg, Göteborg
tillsammans med Matilda Köhl, Göteborg
Examensarbete – Hur arbetar lärare med estetiska läroprocesser i den tidiga språkundervisningen i USA kontra Sverige?

Johan Bergqvist, Göteborg
Examensarbete – Hur undervisar man inom det Ugandiska utbildningssystemet (framförallt inom gymnasiet och motsvarande)?Vilket /vilka teoretiska lärandeperspektiv förhåller man sig till? Vilken/vilka undervisningsstrategier anammar man? Hur ser man exempelvis på begrepp som ”livslångt lärande”, ”vardagsinlärning”, metakognition” etc?

Karolina Tham, Falun
Examensarbete - Hur dokumenteras barns lek? Ska den dokumenteras? Intervjuer kring ämnet pedagogisk dokumentation. Det handlar om att få reda på hur pedagogerna tänker kring hur man genom att dokumentera barns lek kan fånga barnens intressen och om det blir utgångspunkten i verksamheten, samt hur man kan dokumentera barns lek utan att kränka deras integritet.

Marlene Friberg, Malmö
Tillsammans med Jennie Andersson, Malmö
Examensarbete - Undersöka hur befolkningen i Rwanda upplever effekterna av den stadsplaneringspolitik som regeringen implementerat och som på många sätt gjort livet svårare för stadens alla fattigaste samt analysera hur detta kan förstås i ett socialt hållbarhetsperspektiv

Hannah Billing, Malmö
Tillsammans med Johanna Dixelius, Malmö.
Examensarbete - Hur är läraryrket värderat i det Zimbabwiska samhället enligt lärare, lärarstudenter, fackliga representanter och lärarutbildare.

Maria Soffronow, Jönköping
Examensarbete - Vilka strategier filippinska grundskollärare har för att förhålla sig till flerspråkigheten i klassrummet, med utgångspunkt i de didaktiska frågorna. Vad? Hur? Varför?

Bild i bildspel
 

Logga in

- för att se dina medlemsuppgifter och din personliga löneutveckling!


Inloggade medlemmar: 81

Avdelningar

Du hör till lokalavdelningen i den kommun där du jobbar.

Medlemsservice

Kontakt@lararforbundet.se
0770-33 03 03 – öppet vardagar kl. 8:00-17:00.
Här finns kontaktuppgifter

Klicka för att läsa Eva-Lis Siréns senaste krönika

Vad gäller när jag ...

Gå direkt till: