Press | Other languages | Om webbplatsen | Kontakta oss
Lärarförbundets logotyp.
Startsidan / Yrke: Lärare / Så blir du lärare

Så blir du lärare

bok_block_400.jpgVisa förstorad bild

Att besluta sig för att bli lärare är att välja ett av världens viktigaste yrken.

Du som har påbörjat en lärarutbildning före den 1 juli 2011 har rätt att få en examen enligt äldre bestämmelser fram till och med utgången av juni 2018.

Läs mer:

Bilagor

Sammanställning examenstillstånd
Skriv ut sidanSkriv ut
Tipsa en vänTipsa

Att besluta sig för att bli lärare är att välja ett av världens viktigaste yrken. Här kan du läsa om vilka utbildningsvägar som finns för att du ska kunna bli lärare.

Hösten 2011 infördes en ny lärarutbildning i Sverige med fyra olika lärarexamina:

  • Förskollärarexamen.
  • Grundlärarexamen med inriktning mot förskoleklass och skolår 1-3, 4-6 eller fritidshem.
  • Ämneslärarexamen med inriktning mot skolår 7-9 eller gymnasieskola.
  • Yrkeslärarexamen.


Prövning om examenstillstånd
Alla lärosäten som vill bedriva lärarutbildning examenstillståndsprövas. Examenstillstånd söks för den examen som lärosätet vill ge. För grundlärarexamen och ämneslärarexamen tilldelas examenstillstånd för inriktning och ämne eller ämnesområde.

Högskoleverket har fattat beslut om vilka lärosäten som får ge vilka utbildningar. Många lärosäten erbjuder också hela eller delar av program som distansutbildning.

Gemensamma ämnen
Alla lärare oavsett inriktning läser 60 högskolepoäng (ett år) utbildningsvetenskap och 30 högskolepoäng (en termin) verksamhetsförlagd utbildning, VFU.

VFU ska ske inom relevant ålderskategori och skolform eller verksamhet och i relevanta ämnen eller ämnesområden.
UtbildningInnehåll
Förskollärare (3,5 år)Utbildningsvetenskaplig kärna och vfu
Barns utveckling och lärande, omsorg och förskolans pedagogik och arbetssätt
Grundlärare inriktning förskoleklass och åk 1-3 (4 år)Utbildningsvetenskaplig kärna och vfu
Svenska, matematik, engelska, SO, NO och teknik
Grundlärare inriktning åk 4-6 (4 år)Utbildningsvetenskaplig kärna och vfu
Svenska, matematik och engelska
Val mellan SO, NO och teknik eller ett eller två praktiska eller estetiska ämnen
Grundlärare fritidshem (3 år)Utbildningsvetenskaplig kärna och vfu
Fritidspedagogik och ett eller två praktiska och estetiska ämnen
Ämneslärare åk 7-9 (4,5 år)Utbildningsvetenskaplig kärna och vfu
Tre valbara ämnen
Ämneslärare gymnasieskolan (5-5,5 år)Utbildningsvetenskaplig kärna och vfu
Två valbara ämnen
Yrkeslärare (1,5 år)Utbildningsvetenskaplig kärna och vfu

Lärarna i skolår 7-9 läser tre ämnen med 90 högskolepoäng i ett ämne och minst 45 högskolepoäng i övriga ämnen. För lärare som väljer något av ämnena svenska, samhällskunskap eller musik krävs 90 högskolepoäng i dessa ämnen. Om två av ämnena ingår i examen omfattar examen bara två ämnen.

Ämneslärare med inriktning mot gymnasieskolan läser två ämnen, 120 högskolepoäng och 90 högskolepoäng. Lärare som väljer något av ämnena svenska, samhällskunskap och musik ska läsa 120 högskolepoäng i varje ämne.

Regeringen har också beslutat om ett begränsat antal ämneskombinationer som studenterna kan välja mellan för ämneslärarexamen. Läs mer via länk till höger.

Lärare i praktiska och estetiska ämnen läser inom ämneslärarutbildningen. Lärare som väljer dessa ämnen för årskurs 7-9 blir behöriga att undervisa i hela grundskolan. Lärare som ska undervisa inom exempelvis musik- och kulturskolan kan läsa bild, dans, musik eller teater som både första och andra ämne i inriktning mot gymnasieskolan.

Yrkeslärarutbildningen blir 1,5 år lång, det vill säga 90 högskolepoäng. För att antas till yrkeslärarutbildningen krävs kvalificerad och relevant yrkeserfarenhet, högskoleutbildning eller annan eftergymnasial utbildning eller en kombination av dessa tre.

Lärare inom vuxenutbildningen har ingen egen examen men lärosäten kan profilera en lärarutbildning mot detta område.

Modersmål kan läsas som ett av flera ämnen i en ämneslärarexamen. Kunskaper i språket ska också kunna valideras och tillgodoräknas och kompletteras med en kompletterande pedagogisk utbildning om 90 högskolepoäng.

Kompletterande pedagogisk utbildning
Det införs också en kompletterande pedagogisk utbildning för studenter som har ämneskunskaper sedan tidigare. Utbildningen blir 90 högskolepoäng varav 30 högskolepoäng VFU och 60 högskolepoäng utbildningsvetenskap. Förkunskapskravet är 90 högskolepoäng för blivande lärare i årskurs 7-9 och 120 högskolepoäng för gymnasieskolan.

Bild i bildspel
 

Logga in

- för att se dina medlemsuppgifter och din personliga löneutveckling!


Inloggade medlemmar: 10

Avdelningar

Du hör till lokalavdelningen i den kommun där du jobbar.

Medlemsservice

Kontakt@lararforbundet.se
0770-33 03 03 – öppet vardagar kl. 8:00-17:00.
Förändrade öppettider i påsk.

Klicka för att läsa Eva-Lis Siréns senaste krönika

Vad gäller när jag ...

Gå direkt till: