Press | Other languages | Om webbplatsen | Kontakta oss
Lärarförbundets logotyp.
Startsidan / Lärarförbundet påverkar / Debattartiklar / Höj lärarlönerna för ett bättre skolresultat

Höj lärarlönerna för ett bättre skolresultat

eva_lis_400.jpgVisa förstorad bild

- Entydig forskning visar att bra lärare är det viktigaste för elevers resultat i skolan och att inget utbildningssystem därför är bättre än dess lärare, skriver Eva-Lis Sirén i debattartikeln i GP.

Läs mer:

Skriv ut sidanSkriv ut
Tipsa en vänTipsa

Om vi ska säkra en bra skola måste läraryrkets attraktivitet stärkas och för att göra yrket attraktivt krävs höjda lärarlöner. Det skriver Eva-Lis Sirén, ordförande i Lärarförbundet och Johan Trouvé, VD Västsvenska handelskammaren i en debattartikel i GP.

Entydig forskning visar att bra lärare är det viktigaste för elevers resultat i skolan och att inget utbildningssystem är därför bättre än dess lärare. Det är lärarna som utbildar morgondagens entreprenörer, svetsare och ingenjörer. Skolan måste bli en attraktiv arbetsplats med siktet inställt på framtiden, skriver Eva-Lis Sirén, förbundsordförande, Lärarförbundet och Johan Trouvé, VD, Västsvenska handelskammaren.

Välutbildade människor är en av de viktigaste tillgångarna för ett lands och ett företags konkurrenskraft. För Västsverige är en kompetent arbetskraft en förutsättning för att regionen ska kunna bevara och stärka sin position som en viktig tillväxtregion i Sverige och Europa. För att näringsliv och offentlig sektor ska kunna hitta rätt kompetens krävs ett bra utbildningssystem och en fungerande svensk skola. Skolan är företagens viktigaste leverantör.

Entydig forskning visar att bra lärare är det viktigaste för elevers resultat i skolan och att inget utbildningssystem därför är bättre än dess lärare. Trots att lärarna är en så viktig yrkeskår, är det ett yrke i kris. Just nu gapar platser tomma på lärarutbildningarna runt om i landet. På ämneslärarutbildningen i Göteborg fylldes bara 61 av 114 platser upp inför 2011 års hösttermin. Rikssnittet är 1,2 förstahandssökande per plats till lärarutbildningen, vilket är en minskning från år 2000 då det var 1,7 förstahandssökande per plats.

Höj lärarlönerna
Det är tydligt att det inte är lockande för ungdomar att bli lärare. Särskilt allvarligt är det låga intresset för att bli lärare inom kemi, fysik och teknik. Som vi har kunnat följa i debatten de senaste dagarna, tvingas flera högskolor att ställa in sina utbildningar av lärare inom dessa ämnen. Dessutom är det tydligt att lärarutbildningen ofta är något man väljer som student om man inte kommer in på någon annan utbildning. Läget är allvarligt och det är dags att agera om företagen även i framtiden ska kunna förses med kompetenta medarbetare.

Om vi ska säkra en bra skola måste läraryrkets attraktivitet stärkas och för att göra yrket attraktivt krävs höjda lärarlöner. Enligt en undersökning som Lärarförbundet har genomfört, har en av fyra som gjort ett annat utbildningsval än just lärarbanan kunnat tänka sig att bli lärare. Huvudskälet till att man valde bort yrket är den låga lönen.

På 1960-talet var läraryrket i lönenivå med ekonomer och civilingenjörer, men sedan dess är lärarna arbetsmarknadens förlorare. Lärare har tappat halva lönen på 40 år, oavsett kommunalt eller statligt huvudmannaskap. Detta trots att forskning visar att höjda lärarlöner leder till bättre resultat i skolan.

Lönespridningen har minskat
Framförallt måste arbetsgivaren våga höja lönerna för skickliga lärare och för lärare i ämnen där det råder brist. Genom att premiera lärare som utför ett gott arbete erbjuder arbetsgivarna en mer attraktiv karriärmöjlighet. Genom att höja lönerna inom de ämnen där det råder brist lockar man fler lärare till dessa ämnen. Även om ambitionen länge har varit att öka lönespridningen i lärarkåren, kunde Lärarförbundet förra året visa att lönespridningen snarare hade minskat i 274 kommuner av 290 de senaste fem åren. I många fall lönar det sig med andra ord inte att göra ett bra jobb, vilket bidrar till att dränera svenska skolor på engagerade och kompetenta lärare.

Lärarna är en viktig yrkeskår. Det är lärarna som utbildar morgondagens entreprenörer, svetsare och ingenjörer. Skolan måste bli en attraktiv arbetsplats med siktet inställt på framtiden.

Eva-Lis Sirén
Ordförande, Lärarförbundet

Johan Trouvé
VD, Västsvenska handelskammaren

Bild i bildspel
 

Logga in

- för att se dina medlemsuppgifter och din personliga löneutveckling!


Inloggade medlemmar: 52

Avdelningar

Du hör till lokalavdelningen i den kommun där du jobbar.

Medlemsservice

Kontakt@lararforbundet.se
0770-33 03 03 – öppet vardagar kl. 8:00-17:00.
Ändrade kontaktuppgifter kring valborg

Klicka för att läsa Eva-Lis Siréns senaste krönika

Vad gäller när jag ...

Gå direkt till: