Press | Other languages | Om webbplatsen | Kontakta oss
Lärarförbundets logotyp.

Förändringar i lärarlegitimationen: så påverkas du

Kan du ansöka om lärarlegitimation eller överklaga ett beslut från Skolverket? Från den 1 december 2013 gäller nya regler. Här ser du om övergångsreglerna gäller dig.

Ändringarna går ut på att fler lärare i den befintliga yrkeskåren ska kunna få legitimation.

Bland annat kommer lärare som under många år tjänstgjort vid sidan av sin behörighet i något ämne kommer nu att kunna ansöka om legitimation även i det ämnet.

Enligt Skolverket kan så många som 60 000 - 100 000 vara berörda. Läs vår sammanställning nedan och se om du är berörd.

Ann-Christin Larsson, ombudsman på Lärarförbundet, berättar mer i filmen nedan.Gäller dig som undervisat länge i ämnen som ligger utanför din examen

Före 1 december 2013
En legitimerad lärare eller förskollärare som undervisat i ämnen vid sidan av sin behörighet måste komplettera sin utbildning för att få fortsätta undervisa i ämnet. Detta gäller oavsett lärarens erfarenhet och ålder.

Efter 1 december 2013
Erfarenhet. En legitimerad lärare eller förskollärare som bedrivit undervisning vid sidan av sin behörighet minst 8 år av de senaste 15 åren ska kunna ansöka om utvidgad behörighet hos Skolverket.Gäller dig som är lite äldre och undervisat länge i ämnen som ligger utanför din examen

Före 1 december 2013
En legitimerad lärare eller förskollärare som undervisat i ämnen vid sidan av sin behörighet måste komplettera sin utbildning för att få fortsätta undervisa i ämnet. Detta gäller oavsett lärarens erfarenhet och ålder.

Efter 1 december 2013
En legitimerad lärare eller förskollärare född senast 1/7 1958 som bedrivit undervisning vid sidan av sin behörighet minst 4 år de senaste 15 åren ska kunna ansöka om utvidgad behörighet hos Skolverket.Gäller dig som är lärare med yrkeserfarenhet från kommunala musikskolan, folkhögskolan, sfi m.m.

Före 1 december 2013
Yrkeserfarenhet som lärare i det offentliga skolväsendet är det enda som räknas vid ansökan om legitimation.

Efter 1 december 2013
Yrkeserfarenhet som lärare i verksamheter även utanför det offentliga skolväsendet ska räknas vid ansökan om legitimation.Gäller dig som har en äldre fritidspedagogexamen

Före 1 december 2013
Lärare och förskollärare med inriktning mot i fritidshem och minst en annan skolform har ansvar för undervisning som bedrivs på fritidshemmen.

Efter 1 december 2013
Fritidspedagoger får behörighet att ansvara för undervisningen i fritidshemmet.Gäller fritidspedagoger som läst specialpedagogik

Före 1 december 2013
Fritidspedagoger med specialpedagogisk påbyggnadsutbildning får bli vid sin läst och använda sina nya kunskaper i fritidshemmet. (vår tolkning)

Efter 1 december 2013
Fritidspedagoger med specialpedagogisk påbyggnadsutbildning ska få fortsätta att arbeta inom särskolans träningsdel eller motsvarande.Gäller speciallärare eller specialpedagoger som vill undervisa i särskolan

Före 1 december 2013
För att få undervisa i särskolan krävs förutom grundläggande lärar- eller förskollärarexamen och en påbyggnadsutbildning som specialpedagog eller speciallärare med inriktning mot utvecklingsstörning.

Efter 1 december 2013
Särskolan får en förlängd övergångsperiod till 2018. Den inriktning mot utvecklingsstörning som krävs anordnas inom ramen för Lärarlyftet II.Gäller lärare med yrkeserfarenhet utanför offentliga skolväsendet, till exempel musik- och kulturskolan

Före 1 december 2013
Yrkeserfarenhet som lärare i det offentliga skolväsendet är det enda som räknas vid ansökan om legitimation

Efter 1 december 2013
Yrkeserfarenhet som lärare i verksamheter även utanför det offentliga skolväsendet ska räknas vid ansökan om legitimation.Gäller lärare med yrkeserfarenhet utanför offentliga skolväsendet, till exempel musik- och kulturskolan

Före 1 december 2013
Yrkeserfarenhet som lärare i det offentliga skolväsendet är det enda som räknas vid ansökan om legitimation

Efter 1 december 2013
Yrkeserfarenhet som lärare i verksamheter även utanför det offentliga skolväsendet ska räknas vid ansökan om legitimation.Gäller dig som fått en behörighetsförklaring av Skolöverstyrelsen

Före 1 december 2013
Tidigare behörighetsförklaringar godtas inte som grund för en lärar- eller förskollärarlegitimation. Endast examen gäller, svensk eller utländsk.

Efter 1 december 2013
En lärare som en gång blivit behörighetsförklarad av Skolöverstyrelsen ska få behålla behörigheten och kunna erhålla legitimation. En sådan legitimation ska också kunna kompletteras.Gäller dig som är danspedagog

Före 1 december 2013
Danspedagoger utbildade vid danshögskolan innan denna fick rätt att utbilda lärare (examensrätt), kan inte erhålla legitimation.

Efter 1 december 2013
Danspedagoger utbildade vid Danshögskolan ska kunna få sin lärarexamen genom att komplettera med 30 högskolepoäng inom den utbildningsvetenskapliga kärnan. Utbildningen kommer att organiseras inom ramen för VAL-projektet: http://www.umu.se/valprojektetGäller dig som är behörig i ämnena men saknar lärarexamen

Före 1 december 2013

Efter 1 december 2013
Den som har en behörighetsgivande utbildning i ämnen men ingen lärarexamen och undervisat minst 8 år heltid i dessa ämnen ska ges möjlighet att få en lärarexamen efter att ha läst 30 hp inom den utbildningsvetenskapliga kärnan samt vid behov ämneskomplettera upp till 90 hp. Utbildningen kommer att organiseras inom ramen för VAL-projektet: http://www.umu.se/valprojektet

Gäller dig som har läst vidare efter examen

Före 1 december 2013
Lärare kan också ha kompletterat sin utbildning efter examen. I så fall ska högskolepoängen motsvara vad som krävs i nuvarande lärarutbildning (startade ht 2011).

Efter 1 december 2013
Kompetensutveckling utanför examen som motsvarade behörighetskraven vid tidpunkten för kompletteringen ska anses fortsatt behöriga (behörig då, behörig nu).Gäller dig som är fritidspedagog och vill söka legitimation i skolämnen

Före 1 december 2013
Fritidspedagoger som kompletterat sin fritidspedagogutbildning med praktiskt-estetiska ämnen inom ramen för Lärarlyftet II får tillgodoräknas sig detta som grund för ansökan om en lärarlegitimation.

Efter 1 december 2013
Fritidspedagoger som läst skolämnen (dvs. oavsett vilket ämne) kan ansöka om legitimation i dessa ämnen. Förutsatt att de läst ämnena inom grundutbildningen eller att de kompletterat med sådana ämnen före den 1 december 2013. Skolverket har tagit fram en poängnyckel som beskriver hur många högskolepoäng som krävs i de olika ämnena och en omvandlingstabell som värderar skolämnen inom ramen för äldre fritidspedagogutbildningar. Se Skolverkets webbplats för mer information.Gäller dig som har läst en inriktning mot utvecklingsstörning i din grundutbildning

Före 1 december 2013
Speciallärar- eller specialpedagogisk examen med inriktning mot utvecklingsstörning utgör ett krav för att kunna få undervisa i särskolan eller specialskolan.

Efter 1 december 2013
Lärare utbildade 2001-2011 med inriktning eller specialisering mot utvecklingsstörning ska kunna få undervisa i särskolan utan krav på avlagd speciallärarexamen. Motsvarande gäller specialskolan och inriktning/specialisering mot dövhet eller hörselskada.Gäller dig som är gymnasielärare i bild, idrott eller musik

Före 1 december 2013
Behörig gymnasielärare i bild, idrott och musik är behöriga för grundskolans årskurs 4-9.

Efter 1 december 2013
Behörig gymnasielärare i bild, idrott eller musik får behörighet för hela grundskolan.Gäller dig som vill få dina kunskaper validerade

Före 1 december 2013
Det finns ingen reell möjlighet för lärare att få sina kunskaper validerade. Den enda möjliga vägen är att söka till ett lärarprogram och efter antagningen ansöka om att få tillgodoräkna sina kunskaper genom validering.

Efter 1 december 2013
Stockholms universitet har fått i uppdrag att samordna lärosätenas validering av lärares kunskaper. 10 miljoner kronor avsätts under 3 år.Gäller dig som är undervisar i svenska som andra språk i grundskolan tre första årskurser

Före 1 december 2013
Lärare utbildade för undervisning i årskurserna 1-3 med ämnet svenska i sin examen får automatisk behörighet att undervisa i svenska som andra språk.

Efter 1 december 2013
Lärare utbildade för undervisning i årskurserna 1-3 får inte längre automatisk behörighet att undervisa i svenska som andra språk. 30 hp krävs.Gäller dig som vill undervisa i SO eller NO i årskurserna 1-3 respektive 4-6

Före 1 december 2013
•Åk 1-3: 15 hp eller motsvarande i naturorienterade ämnen och teknik eller 15 hp eller motsvarande SO ämnen
•Åk 4-6: 30 hp eller motsvarande i naturorienterade ämnen och teknik eller 30 hp eller motsvarande SO ämnen

Efter 1 december 2013
Samma antal högskolepoäng gäller, men poängen inom blocken ska vara i huvudsak jämnt fördelade mellan ämnena.

Läsarnas kommentarer (3 st):

Denna artikel är nu stängd för kommentarer. Vill du fortsätta diskutera går det bra i medlemsdiskussionen

Visar 1 till 3 av 3

Och hur blir det för oss...

...vi som är lärare, men jobbat i förskolan i många år? Får vi förskollärarlegitimation med det att vi anses behöriga genom erfarenhet, "undervisning i ämnet"? Själv är jag leg. textillärare, med behörighet i förskoleklass! (man fick ett stadium under sin behörighet), men INTE behörig i förskolan som jag undervisat i sedan 1991!

, 2013-11-13 18:04 Tina Ågren  

Fiasko

Är det någon mer än jag som tycker att detta är ett superstort misslyckande av staten? Att införa legitimationskrav och sedan ändras kraven helt...

Hur kan man misslyckas så fatalt med införandet? Det kan knappast varit genomtänkt från dag 1! Pinsamt...

, 2013-11-11 23:09 Magnus Nyman  

Legg

Fortfarande tråkigt att vi fritidspedagoger med den "gamla" utbildningen fortfarande inte får legg för det vi är utbildade för, nämligen att undervisa på fritidshemmet. Man bör ha ett skolämne för att få legg och det är ju inte det man har utbildat sig till.

, 2013-11-06 18:17 Camilla Norin  

 

Visar 1 till 3 av 3

Bild i bildspel
 

Logga in

- för att se dina medlemsuppgifter och din personliga löneutveckling!


Inloggade medlemmar: 84

Avdelningar

Du hör till lokalavdelningen i den kommun där du jobbar.

Medlemsservice

Kontakt@lararforbundet.se
0770-33 03 03 – öppet vardagar kl. 8:00-17:00.
Förändrade öppettider i påsk.

Klicka för att läsa Eva-Lis Siréns senaste krönika

Vad gäller när jag ...

Gå direkt till: