Press | Other languages | Om webbplatsen | Kontakta oss
Lärarförbundets logotyp.
Startsidan / Lärarförbundet påverkar / Fritidshemmens dag

Fira Fritidshemmens dag

Den andra tisdagen i maj varje år firas Fritidshemmens dag. Den 13 maj 2014 är det åter dags - var med och fira du också!

Temat 2014 är "kunskap i gemenskap". Det talas i allmänhet för lite om innehållet i den fritidspedagogiska verksamheten i förhållande till görandet.

Fritids går till skogen, men varför går vi till skogen, vilka förmågor övas? Vad är det eleverna förväntas lära sig under den halva skoldagen som deras tid på fritidshemmet utgör? Läs mer om ämnesrådets tankar om kunskap i gemenskap.

Rapport om fritidspedagogers arbetsmiljö
Det är viktigt att det finns rimliga förutsättningar för att arbeta med innehållsfrågorna. I samband med Fritidshemmens dag 2013 uppmärksammade Lärarförbundet problemet med de allt större barngrupperna i fritidshemmen. Resultatet av en undersökning, där 3 800 lärare i fritidshem svarat på frågor kring arbetsmiljön, visar att genomgripande åtgärder är helt nödvändiga. Undersökningen presenteras i rapporten "Det går inte att blunda längre - fritidshemmens villkor måste bli bättre".

Utvecklingen i fritidshemmen är ohållbar
I mars lämnade Lärarförbundet in en skrivelse till Skolverket om att de nya Allmänna råd för fritidshem. Lärarförbundet anser att det finns behov av att tydliggöra hur stor en genomsnittlig elevgrupp i fritidshemmet får vara på huvudmannanivå. De skärpta behörighetsreglerna, där lärare i fritidshem och fritidspedagoger med äldre utbildning är behöriga att undervisa i fritidshem, gör att det också finns ett särskilt behov av att uppmärksamma andel examinerade lärare i fritidshem av personalen, som idag varierar stort. Läs mer om vår skrivelse till Skolverket.

Bjud in en politiker att skugga en lärare
Fritidshemmen gör 411 300 elevers skoldag komplett. Därför tar vi fram vykort med en inbjudan till politiker att skugga en lärare på fritidshemmen så de får en bättre uppfattning om hur man arbetar för att främja elevernas kunskapsutveckling. Vi tror att om fritidshemmen lyfts ytterligare och på riktigt blir en valfråga så kommer det att stärka varenda elev. Inbjudan går att använda både innan och efter fritidshemmens dag. Vykorten finns att beställa via materialkatalogen i god tid innan den 13 maj.

Fritidshemmens viktiga roll
Syftet med dagen är bland annat att lyfta fram fritidshemmens viktiga roll, hur fritidspedagogiken kan bidra till att skolan klarar sitt uppdrag och att samtliga elever når skolans alla kunskapsmål. Fritidspedagogiken kan åstadkomma en meningsfull och kvalitativ fritid och till att varje barn växer i sitt lärande.

- Fritidshemmens kvalitet är ett av skolans styvbarn. I åratal har politiker på nationell och lokal nivå försummat kvaliteten och fattat beslut som gått åt fel håll när det gäller lärarnas roll och status. Kunskapen om vad fritidspedagogiken kan åstadkomma för elevernas kunskapsutveckling i bred mening är i många fall nästintill obefintlig, säger Eva-Lis Sirén, Lärarförbundets ordförande.

Fritidshem - lära, leva, utvecklas t-shirt
Bild i bildspel
 

Logga in

- för att se dina medlemsuppgifter och din personliga löneutveckling!


Inloggade medlemmar: 10

Avdelningar

Du hör till lokalavdelningen i den kommun där du jobbar.

Medlemsservice

Kontakt@lararforbundet.se
0770-33 03 03 – öppet vardagar kl. 8:00-17:00.
Förändrade öppettider i påsk.

Klicka för att läsa Eva-Lis Siréns senaste krönika

Vad gäller när jag ...

Gå direkt till: