Press | Other languages | Om webbplatsen | Kontakta oss
Lärarförbundets logotyp.

Frågor & svar om "Börja med skolan – så löser sig resten"

T-tröja: börja med skolan så löser sig restenVisa förstorad bild

På Lärstämman i Hjo den 30 april spred Lärarförbundets avdelning valbudskapet via t-tröjor och fröpåsar.

Pågår fram till valet

Lärarförbundets kampanj "Börja med skolan - så löser sig resten" pågår från maj och till valdagen, med aktiviteter över hela Sverige.

Läs mer:

Skriv ut sidanSkriv ut
Tipsa en vänTipsa

Har du tänkt på att alla valfrågor börjar i skolan? Växande företag, ett hållbart klimat och ett tryggt samhälle ... Läs frågor och svar om Lärarförbundets kampanj inför valet.

Vad menar Lärarförbundet – kan klimatfrågan, jobben och ekonomin verkligen ha med skolan att göra?
Ja, därför att de som ska arbeta med de här frågorna i framtiden går i skolan idag. Om vi ger dagens unga de bästa förutsättningarna att utveckla sina talanger bygger vi Sverige starkt.

Lärarförbundet säger "Börja med skolan – så löser sig resten" för att vi är övertygade om att allt hänger ihop. En elev som känner sig trygg och får goda kunskaper kan växa upp till forskaren som löser avgörande problem i framtiden. Och oavsett var i samhället en elev hamnar som vuxen har förskolan, skolan och fritidshemmen varit en viktig del av den resan.

Varför behöver skolan mer resurser?
Skolverket har kommit fram till att

  • Skolans ekonomiska resurser påverkar elevernas resultat.
  • Om klasstorleken minskar blir det bättre förutsättningar för att bedriva undervisning av god kvalitet
  • Uteblivna satsningar drabbar främst de elever som bäst behöver stöd för att lyckas i skolan


Tyvärr visar statistiken att lärartätheten i grundskolan har börjat sjunka och att barngrupperna på fritidshemmen blir större. Vi såg vad som hände när lärartätheten minskade under 1990-talet – elevernas resultat försämrades. Skolan behöver därför mer resurser och seriösa satsningar på den viktigaste faktorn lärare. Läraren behöver tid för varje elev, och det måste också finnas tid till de elever som behöver extra stöd.

En misslyckad skolgång kan leda till livslångt utanförskap. Forskare från institutet SEE (Institute for Socioecological Economics) har beräknat att kostnaden för en ungdom som hamnat i utanförskap är cirka 350 000 kronor om året. Kostnaden för ett helt arbetsliv i utanförskap har beräknats till 12,5 miljoner. Det räcker med 80 ungdomar för att komma upp i en kostnad på en miljard.

Att satsa på skolan är däremot inte en kostnad, det är en investering för framtiden.

Vem har ansvaret för att lösa problemen?
Det största ansvaret ligger på våra makthavande politiker, både i kommunen och i riksdagen, men det är huvudsakligen kommunen som styr resurser till skolan.

Staten sätter ramar och riktlinjer för hur skolverksamheten ska bedrivas. Staten bidrar också med enskilda ekonomiska satsningar och så kallade generella statsbidrag, samt jämnar ut kostnader för skolan mellan kommunerna. Det kommunala självstyret ger kommunerna stor frihet att fördela kommunens skatteintäkter och statsbidragen till kommunens olika verksamheter.

Idag fördelas inte tillräckligt med resurser till de elever som behöver det mest.

Hur kan jag göra något i den här kampanjen?
Hör av dig till Lärarförbundets avdelning där du bor – många jobbar med insändare, lokala partidebatter och evenemang i den egna kommunen.

Vad vill Lärarförbundet med sin kampanj inför valet?

  • Skolfrågorna ska stå högt (topp tre) på både politikers och väljares agenda på valdagen.
  • Samtliga partier ska ge löften som innebär just satsningar på skolan.
  • Vi vill visa att satsningar på skolan, eleverna och lärarna är en investering i framtiden, inte en kostnad.


Bild i bildspel
 

Logga in

- för att se dina medlemsuppgifter och din personliga löneutveckling!


Inloggade medlemmar: 0

Avdelningar

Du hör till lokalavdelningen i den kommun där du jobbar.

Medlemsservice

Kontakt@lararforbundet.se
0770-33 03 03 – öppet vardagar kl. 8:00-17:00.
Förändrade öppettider i påsk.

Klicka för att läsa Eva-Lis Siréns senaste krönika

Vad gäller när jag ...

Gå direkt till: