Välkommen till Lärarförbundet UNG

Varför är du lärare? Vad har du för visioner, vad vill du uppnå?

Här kan du byta erfarenheter, få vidgade perspektiv och bygga ditt självförtroende kring yrkesrollen. Lärarförbundet UNG vill vara en tankesmedja för lärare, där nya idéer kan föras fram och gamla traditioner ifrågasättas och på så sätt tillsammans bygga en grund för utveckling av yrket.

Till att börja med finns denna webbplats, med UNG-bloggen som drivs av två lärare, Anders Forsell och Matilda Wärenfalk. Det finns också ett Öppet forum, där du kan diskutera högt och lågt om läraryrkets utmaningar.

Det vi tillsammans skapar här ligger till grund för en träff i höst, där vi som varit aktiva i Ung-bloggen och i Öppet forum ses för att diskutera vidare kring de frågor som väckts här i forumet och nya frågor som uppstår när vi möts.

Det kommer att bli en spännande resa, vi hoppas att du vill hänga med!
Ida Aspviken och Jacob Möllstam

Ida och Jacob

Ung-bloggen skrivs av Ida Aspviken och Jacob Möllstam. Ida är lärare i spanska och engelska, år 6-9 i Vallhamra skola och Jacob är grundskollärare F-6 i Jonsered.