Ha koll på dina försäkringar!

Läs mer

Våra försäkringsombud i Uddevalla lokalavdelning heter:

Inger Gillberg-Carlsson 

inger.gillberg-carlsson@uddevalla.se

Christer Karlsson

christer.karlsson@uddevalla.se


KONTAKTA OSS

Telefon: 0522-698085
E-post: lararforbundet@uddevalla.lararforbundet.se
Sänd meddelande till expeditionen »

LOGGA IN
SÖK