Vår verksamhet

Verksamhetsplan 2012

 Verksamhetsplanen beskriver den verksamhetsinriktning som årsmötet beslutade 7 mars 2012!


Bilagan beskriver det arbete vi ska bedriva gentemot de fristående verksamheterna.


KONTAKTA OSS

Telefon: 0522-698085
E-post: lararforbundet@uddevalla.lararforbundet.se
Sänd meddelande till expeditionen »

LOGGA IN
SÖK