Avtal och styrdokument

Här hittar du länkar till centrala avtal men också våra lokala avtal med bilagor.

 

HÖK 12 för kommunalt anställda lärare och lärare vars arbetsgivare tillhör Pacta. Avtalet tecknades 26 sep 2012 och löper på fyra år.

 

Avtal för lärare vars arbetsgivare tillhör Almega Tjänsteföretag  gäller från den 1 september 2013 till den 31 augusti 2017.

 

Avtal för lärare vars arbetsgivare tillhör KFO är klart. Avtalet är tvåårigt och gäller från och med den 1 augusti 2012 till och med den 31 augusti 2014.

 

Avtal med Svenska Kyrkans arbetsgivarorganisation. Avtalet mellan Lärarförbundet och Svenska kyrkan omfattar 36 månader och löper under perioden 1 april 2013 till 31 mars 2016, med årlig lönerevision från 1 april. 

 

 

  • Överenskommelse mentorskap/introduktionsår
  • Lokalt avtal K-dagar, planeringstid
  • Kompetensutvecklingsplan
  • Samverkansavtal Uddevalla kommun
  • Tillämpling av Samverkansavtal Barn och Utbildning


KONTAKTA OSS

Telefon: 0522-698085
E-post: lararforbundet@uddevalla.lararforbundet.se
Sänd meddelande till expeditionen »

LOGGA IN
SÖK