Lärarförbundsbloggen Stenungsund

Här hittar du senaste nytt från Lärarförbundet i Stenungsund.

Senaste inläggen

Mycket på gång hos oss!

Skrivet av Stefan Nilsson, 27 mars 2014, klockan 17:30


Nu har vi haft två dagars verksamhetsplanering med den nya styrelsen. Vi har en hel del medlemsaktiviteter på gång under året. Mer info om detta kommer om ett tag. Vi har försökt hitta saker som ska kunna vara nyttiga, lärorika och roliga. Det blir en del föreläsningar, kultur, fakta och nöje. Vi hoppas att det ska finnas något för de flesta. Vi kommer också att gå ut med någon form av enkät för att kolla av vad det finns för önskemål bland er medlemmar.  


(0st. kommentarer)  Kommentera   Dela på:     

Verksamhetsplanering

Skrivet av Stefan Nilsson, 24 mars 2014, klockan 11:43

Nu kör vi i gång med den nya styrelsen. Välkomna Shqipe och Susanna! Vi startar med två planeringsdagar 25-26/3 där vi ska göra verksamhetsplanen som årsmötet beslutade om till verklighet. Vi vet vad vi ska uppnå, nu är det dags att bestämma hur. Om du har något  förslag på teman till aktiviteter, utbildningar eller träffar som vi kan anordna inom Lärarförbundet så hör gärna av dig.


(0st. kommentarer)  Kommentera   Dela på:     

Snart är det dags för årsmöte

Skrivet av Stefan Nilsson, 30 januari 2014, klockan 16:30

13 mars är det dags för årsmöte för Lärarförbundet i Stenungsund. Det är på årsmötet som verksamhetsplanen för året bestäms, det är den som fastslår vad vi ska arbeta med under året. Styrelsen ska ta fram ett förslag till Verksamhetsplan, men det är deltagarna på mötet som beslutar och kan lägga till eller ta bort punkter.

 Vad tycker du att vi ska jobba med under året? Du som är medlem har stor möjlighet att påverka hur verksamheten ska se ut under året. Hör gärna av dig till oss med synpunkter och tankar som vi kan ta med till Verksamhetsplanen.

Ta  chansen att komma på vårt årsmöte och missa absolut inte chokladprovningen som är i samband med mötet.

Vi ses väl?


(0st. kommentarer)  Kommentera   Dela på:     

Lokaltidningen Stenungsund 10 december

Skrivet av Stefan Nilsson, 10 december 2013, klockan 16:40(0st. kommentarer)  Kommentera   Dela på:     

Hur ska vi få mer än andra?

Skrivet av Stefan Nilsson, 14 november 2013, klockan 10:44

Hur ska vi göra för att få mer än andra, få en större del av kakan, göra kakan större och baka nya sorters kakor. Vi behöver tänka stort och brett för att vårt arbete för högre lärarlöner ska bära frukt. Har du några tips, tankar och ideer att ge så dela gärna med dig av dem!(0st. kommentarer)  Kommentera   Dela på:     

Vad är en uppvärdering?

Skrivet av Stefan Nilsson, 12 november 2013, klockan 14:34


I morgon den 13 november är det dags för Lärarförbundets representantskap att träffas. Vi ska diskutera om vad som krävs för att vi ska låta bli att säga upp det kommunala löneavtalet i förtid. Vad är en uppvärdering och en relativlöneförskutning för lärarna? Räcker det att 80 % av kommunerna lever upp till avtalets intentioner eller krävs det att 100 % gör det. Ska stora städer som Stockholm väga tyngre än småorter i Norrlands inland när man tittar på hur lönerna stigit? Många frågor! Vad tycker du?


(1st. kommentarer)  Kommentera   Dela på:     

Vad tycker du är viktigt?

Skrivet av Stefan Nilsson, 22 oktober 2013, klockan 14:30

På fredag har vi styrelsemöte igen.  Vilka frågor tycker du är vikiga att vi ska arbeta med? Finns det kanske någonting  som du vill och kan bidra med, något som du brinner för? Tipsa oss gärna om aktiviteter du som medlem vill att vi ska anordna! Vill du att vi ska besöka din arbetsplats? Vi tar gärna emot dina synpunkter! Så du är hjärtligt välkommen at höra av dig!


(0st. kommentarer)  Kommentera   Dela på:     

Bästa skolkommun 2013

Skrivet av Stefan Nilsson, 10 oktober 2013, klockan 16:32


Vi fortsätter färden neråt, plats 100 2010, plats 130 2011, plats 158 2012 och plats 200 i år. Det som oroar allra mest är kriteriet "Friska lärare".

Lärarna i Stenungsund är i högre grad sjukskrivna än tidigare.

Lärartätheten har också blivit lägre.

När det gäller resurser till undervisningen har Stenungsunds kommun legat i Sverigebotten under en rad år.

Det verkar som det spelar ut sin rätt nu.

Vi har fortsatt bra resultat och meritvärden i åk 9. Men hur länge och till vilket pris?

Våra lärare blir färre och sjukare, lönerna är låga jämförbart med närliggande kommuner. Här fick vi ett välbehövligt tillskott inför året, med 1 % extra i lönepengar från politiken, men det var inte till alla lärargrupper, men det räcker inte.  Vi står inför en lärarkris framöver och har redan i dag svårt att få tag i lärare inom många kategorier. Vi måste fortsatt satsa på skolan i Stenungsund. Att satsa på skola är att satsa på framtiden!


(0st. kommentarer)  Kommentera   Dela på:     

Medlemsmöte 9 oktober

Skrivet av Stefan Nilsson, 3 oktober 2013, klockan 18:55

Ni missar väl inte vårt medlemsmöte den 9 oktober på Utblicken, Nösnäsgymnasiet.

Kl 18:30- 20:00.

Christina Löfving kommer och berättar om sitt arbete med arbeta publikt på webben utifrån Lgr 11!

Läs mer i kalendariet!


(0st. kommentarer)  Kommentera   Dela på:     

Ombudsutbildningen etapp 1

Skrivet av Stefan Nilsson, 19 september 2013, klockan 17:45

I dag har vi kört etapp ett av den Grundläggande ombudsutbildningen. En lite nätt grupp på fem nya ombud var med i dag. Tack för ert engagemang och intresse. Lycka till med ert hemarbete Malin, Mevlida, Shqipe, Ulrica och Vanja!


(0st. kommentarer)  Kommentera   Dela på:     

Planerade och beredda inför hösten

Skrivet av Stefan Nilsson, 5 september 2013, klockan 16:54

Vi hade i början av veckan två dagars planering av höstens verksamhet.

Två bra och konstruktiva dagar som lagt grunden för höstens arbete. Vi kommer att satsa mycket på att besöka arbetsplatser under året och lyssna in vad medlemmarna vill att vi ska arbeta med.

Vi kommer att ordna olika typer av aktiviteter som vi hoppas ska passa många av er medlemmar. Den 9 oktober blir det ett  medlemsmöte där Christina Löfving, vår prisade Stenungsundslärare kommer att ha en liten föreläsning och det blir även tillfälle att lyfta andra frågor där.

Senare i höst, 14 november kommer vi ha ett möte om försäkringar.

Den 29 november erbjuder vi våra medlemmar att gå på Arvingarnas julshow inklusive julbord på Stenungsbaden för 150kr (ord. pris 595 kr). Hoppas att många av er vill komma med!

Vi kommer också  hitta på andra saker under hösten som inte är bestämt än, men allt kommer att finnas i vårt kalendarium på den lokala webbplatsen.

  För övrigt är det ett fortsatt arbete med opinion för kraftigt höjda lärarlöner som är prioriterat.


(0st. kommentarer)  Kommentera   Dela på:     

Yrkande inför Budget 2014

Skrivet av Stefan Nilsson, 24 maj 2013, klockan 13:56

Här är vårt yrkande inför Budget 2014 i kommunen.

Budget 2014
De centrala parterna är överens om att läraryrket måste uppvärderas och att lärarlönerna ska vara attraktiva. Ingela Gardner Sundström, ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation skrev följande i ett brev till Kommunstyrelsens ordförande med anledning av att Läraravtalet tecknades i höstas:

“Från SKL:s sida har vi med detta avtal tydligt klargjort att vi är beredda att satsa på lärarna. Det är nödvändigt om vi ska klara av framtidens utmaningar. Lärarnas relativlöner har successivt försämrats ända sedan 1970-talet. Lönerna började halka efter redan under statligt huvudmannaskap och eftersläpningen har sedan fortsatt, trots upprepade försök att råda bot på det. Det här avtalet ger oss goda förutsättningar för att ändra på den saken.
Men det förpliktigar. Det är upp till oss kommunpolitiker att omsätta avtalet i praktisk handling. Två sifferlösa år innebär att det är på lokal nivå som vi måste ta ansvar för att lärarna inte fortsätter att halka efter i löneligan. Vi måste vårda avtalet och satsa på lärarna även 2014 och 2015.”

 Det var glädjande att man från politikens sida sköt till mer pengar till lärarnas löner 2013 i Stenungsund, bättre än i andra kommuner i vår närhet. Vi från Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund hoppas att man fortsätter på den inslagna vägen och fortsätter att prioritera lärarna framöver. Vi yrkar på att det skjuts till mer pengar till lärarnas löner även 2014 och 2015 så att vi kan få till en nödvändig uppvärdering av lärarna så att vi även kan trygga försörjningen av blivande lärare. Det fanns mer pengar avsatt till löneökningar tidigare i budgetprocessen och vi yrkar på att man tar de i anspråkstagande till höjda lärarlöner.Stefan Nilsson          Frederik Larsson
Lärarförbundet         Lärarnas Riksförbund
 


(0st. kommentarer)  Kommentera   Dela på:     

Vi har mycket att erbjuda! Vad passar dig?

Skrivet av Stefan Nilsson, 14 februari 2013, klockan 18:16

Lärarförbundet erbjuder en rad aktiviteter under närmsta tiden.

21 februari bjuder vi in till medlemskväll med Lars-Åke Kernell om lärares professionalitet på Fregatten i Stenungsund, gratis kompetensutveckling för dig som medlem!

13 mars bjuder vi in till årsmöte, då har du chansen att påverka vad Lärarförbundet i Stenungsund ska jobba med och verka för under 2013. Förutom att välja styrelse är det nämligen årsmötet som beslutar om verksamhetsplanen som styrelsen ska arbeta efter under året. Vi kommer i år att se på en aktuell biofilm i samband med årsmötet, missa inte detta! Din chans att påverka som medlem!

På Lärarkvällen på Fässbergsgymnasiet i Mölndal 27 mars finns möjlighet att se Tomas Kroksmark, professor vid Högskolan i Jönköping.

I sin föreläsning delar han med sig av sina erfarenheter från Ribbaskolan/Modellskolan i Gränna där man arbetar med kollektiv kompetensutveckling. Gratis kompetensutveckling för dig som medlem!

 

Lärarmötet den 11 april på Läppstiftet konferensi Göteborg har tema: Arbetstid i grund och-gymnasieskolan. Gratis kompetensutveckling för dig som medlem!

För övrigt är frågan om  lärares arbetsbelastning högaktuell, Lärarförbundet presenterar en ny rapport som  visar att 90 % av alla grundskollärare inte hinner förbereda sina lektioner och vi ställer här krav på att den administrativa bördan måstre minskas och tiden för planering öka.

Men prio ett kommer även fortsatt att vara ökade löner, vi är inte nöjda vi måste få mer än andra om vi ska minska gapet gentemot jämförbara grupper.

Vi har mycket spännande att se fram emot under våren!(0st. kommentarer)  Kommentera   Dela på:     

Ett nytt spännande år!

Skrivet av Stefan Nilsson, 31 januari 2013, klockan 12:32

En månad har gått av 2013. Det här blir ett spännande år. Ska vi få någon fortsatt uppvärdering av lärarna eller tycker man att vi fick tillräckligt förra året, om så är fallet är vi tillbaks på ruta 1 igen. Det är  av största vikt att vi kan hålla trycket uppe opinionsmässigt hela vägen så att vi inte tappas bort på vägen. Före jul fick vi ett välkommet stöd från alla de  tre fackliga centralorganisationerna (LO, TCO & SACO) där de efterlyste ett engångslyft från staten för att rätta till problemet med att lärarna är felavlönade. Det har inte hörts några argument emot det från politiskt håll så detta kanske är en framkomlig väg. Låt oss hoppas på det!(0st. kommentarer)  Kommentera   Dela på:     

God jul och gott nytt år!

Skrivet av Stefan Nilsson, 20 december 2012, klockan 14:03


Hoppas att ni alla  får en avkopplande och välförtjänt julledighet och ett riktigt gott nytt år! Själv beger jag mig söderut till Bishozi, Uganda och kommer tillbaka i slutet av januari.

Ett bra julklappstips till den som har allt, köp en get! Det ger kvinnorna där möjlighet att studera, höja sina inkomster och status!

 Läs mer här: http://www.bishozi.com/projekt/svenska-getbanken 


(0st. kommentarer)  Kommentera   Dela på:     

Vi får fira med måtta, det blev plats hundrafemtiåtta

Skrivet av Stefan Nilsson, 16 november 2012, klockan 00:21


Vi fortsätter neråt, plats 100 2010, plats 130 2011 och nu plats 158 2012. Av 14 kriterier gick vi i år bakåt i 8 av dessa. Efter att i flera års tid legat i Sverigebotten i grenen resurser till undervisning ser vi nu följderna av det. Meritvärdet år 9 går stadigt neråt. Tack vare våra duktiga lärare har elevernas resultat kunnat ligga på toppnivå, men som vi påtalat tidigare är det inte möjligt över tid. Nu ser vi också att vi backar kraftigt i kriteriet "Friska lärare", och det är mycket oroväckande. Det är dags att politikerlöftena blir verklighet! Vill påminna om vad Kent Sylvan sa i Lokaltidningen för ett år sedan angående förra årets resultat i Bästa skolkommun:

–Vi har pratat mycket om det här i alliansen. Vi vill inte att vår skola ska åka ned på listan. Vi har ju nästan välfärdsproblem med stor inflyttning här och då ska vi inte ha en skola som blir sämre. Tvärt om, vi ska ligga i topp, säger han.
Och personalen, den ska strykas extra medhårs nu. Exakt vad som utlovas till pedagogerna vill Kent Sylvan inte gå närmare in på, men han lovar förbättringar.
–Det handlar om att vi måste vårda vår personal. De är den kapacitet vi har och de ska uppmuntras.

Dags att det händer något på den fronten tycker jag!


(0st. kommentarer)  Kommentera   Dela på:     

Upp till bevis 2

Skrivet av Stefan Nilsson, 9 oktober 2012, klockan 12:30

Kul att få lite bekräftelse på förra blogginlägget och inte från vem som helst utan från SKL:s Ingela Gardner Sundström ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation. Så här säger hon i ett brev till kommunstyrelsernas ordföranden:

"Lärarnas relativlöner har successivt försämrats ända sedan 1970-talet. Lönerna började halka efter redan under statligt huvudmannaskap och eftersläpningen har sedan fortsatt, trots upprepade försök att råda bot på det. Det här avtalet ger oss goda förutsättningar för att ändra på den saken.

Men det förpliktigar. Det är upp till oss kommunpolitiker att omsätta avtalet i praktisk handling. Två sifferlösa år innebär att det är på lokal nivå som vi måste ta ansvar för att lärarna inte fortsätter att halka efter i löneligan. Vi måste vårda avtalet och satsa på lärarna även 2014 och 2015. Jag vill dessutom understryka att 4,2 procent och 2013 års industrimärke är ett golv – inte ett tak. Det står var och en fritt att satsa mer på lärarna än vad den centrala nivån stipulerar. "


(0st. kommentarer)  Kommentera   Dela på:     

Upp till bevis

Skrivet av Stefan Nilsson, 27 september 2012, klockan 11:40

Nu har kommunernas lärare fått ett nytt avtal och det är nu den stora utmaningen börjar. Nu är det upp till bevis för våra lokala politiker i Stenungsund. Nu är det dags att göra verklighet och verkstad av avtalet. Avtalets 4,2 %  resp industrimärket är inget tak för våra löner lokalt. Det är en grund, ett golv att stå på inför klättringen uppåt. Det är nu de har chansen att ge Stenungsunds lärare mer. Stenungsunds lärare ligger lönemässigt i botten bland GR:s kommuner, politikerna vet detta. Lärarförbundet har varit tydliga och påtalat detta vid budgetförhandlingen i år. Tycker Stenungsunds politiker att detta är ok? Vi står inför stora pensionsavgångar och katastrofalt sjunkande tryck till lärarutbildningarna, så nu måste det till en satsning om vi ska ha några lärare kvar i Stenungsunds skolor om 10 20 år.

Därför uppmanar jag Stenungsunds lokala politiker:

Säg JA till lärarna. Nu har ni chansen, missa inte den!

 


(0st. kommentarer)  Kommentera   Dela på:     

Nu börjar det dra ihop sig

Skrivet av Stefan Nilsson, 21 september 2012, klockan 19:51

På tisdag nästa vecka väntar vi ett medlarbud som parterna ska svara på senast klockan 20.00 på onsdag. gjghghght äntligen dax för en uppvärdering av lärr dfdddddd r

Spänningen stiger. Är det äntligen dags för en uppvärdering av lärarna, blir det ett första steg mot 10000 kronor mer? Snart vet vi mer, konflikt eller inte, godtagbart erbjudande, fortsättning följer... Följ utvecklingen här!

 


(0st. kommentarer)  Kommentera   Dela på:     

Säg ja till lärarna och hela Sverige! Gå med i demonstrationen 20/9

Skrivet av Stefan Nilsson, 13 september 2012, klockan 11:39

 

Passa på att gå med i demonstrationen för högre lärarlöner den 20 september i Göteborg, samling 17.30 på Götaplatsen och avgång mot Gustav Adolfs torg kl 18.00. Det är viktigt att vi blir många och starka tillsammans så att vi kan visa tyngd i lönefrågan.


(0st. kommentarer)  Kommentera   Dela på:     

Ja till lärarna!

Skrivet av Stefan Nilsson, 23 augusti 2012, klockan 10:29


Nu börjar vår strid för högre löner igen. Visa ditt stöd till lärarnas kamp för högre löner genom att märka upp din facebook och/eller twitterprofil med "Ja till lärarna". Du hittar den på http://twibbon.com/cause/Ja-till-l228rarna/Facebook 


(0st. kommentarer)  Kommentera   Dela på:     


KONTAKTA OSS

Besöksadress: Göteborgsvägen 20 B 2 tr
Telefon: 0303-738159
Mobil: 073-0264748
E-post: lararforbundet@stenungsund.lararforbundet.se
Sänd meddelande till expeditionen »

LOGGA IN
SÖK