Lokalavdelningens blogg

Senaste inläggen

Brist

Skrivet av Eva Göransson, 24 oktober 2013, klockan 10:41

Lärarförbundet Osby har nu lämnat en skrivelse till Utbildningsnämnden angående brist på datorer i våra grundskolor. Vi bifogade en namnlista med 90 namnunderskrifter och fick en bra artikel i Norra Skåne om detta. Det blev också svar från politiker och insändare - hoppas på fortsatt diskussion. Det vore rimligt med en dator per tredje elev och på sikt varannan elev, tycker jag.

 


(0st. kommentarer)  Kommentera   Dela på:     

4,7%

Skrivet av Eva Göransson, 5 december 2012, klockan 14:34

4,7% till Lärarförbundets medlemmar, Osby.

Vi tycker det är bra jobbat av våra löneförhandlare!

Nu väntar vi på att var och en ska få reda på sin individuella lön.


(0st. kommentarer)  Kommentera   Dela på:     

I väntans tider

Skrivet av Eva Göransson, 15 november 2012, klockan 10:37

Ja, länge har vi väntat på de nya lönerna!

Våra löneförhandlare har träffat arbetsgivaren och påtalat vad som behövs. Det gäller ju att ha bra övergripande diskussioner och få så mycket som möjligt till hela gruppen. Arbetsgivaren fördelar sen och ska kunna motivera varför en lön är satt.

I media har det låtit som om alla ska ha 4,2% + retroaktivt. 4,2% är till gruppen, sen beror lönen på hur man bedöms i förhållande till lönekriterierna. Den som inte blir nöjd kan höra av sig till oss, så hjälper vi till att förbereda "ladda" inför nästa medarbetarsamtal och lönesamtal!

Efter nästa överläggning den 3/12 kommer alla anställda att bli kallade till ett kort "lönesättande samtal".

/Eva, ordf.


(0st. kommentarer)  Kommentera   Dela på:     

Aktuellt om lönearbetet

Skrivet av Eva Göransson, 18 oktober 2012, klockan 16:29

I nästa vecka kommer våra två löneförhandlare, Ulrika Eidelsson-Thulin och Inger Ovesson-Bengtsson, att träffa arbetsgivaren och förhandla lön. Det gäller då hela gruppen - alla våra medlemmar.

Förhoppningsvis kan vi få mer än 4,2% här i Osby, eftersom det finns en del löner att "rätta till".

Viktigt är ju att veta att lönerna sen i nästa steg sätts individuellt och grundar sig på samtal man haft med sin chef - där har lönekriterierna förhoppningsvis varit med i bilden.

Ny lön och retroaktiv lön tror vi kommer med decemberutbetalningen.

Diskutera gärna detta på respektive apt - där finns ju tid för fackliga frågor.

Vi hörs!

 


(0st. kommentarer)  Kommentera   Dela på:     

Hoppsan

Skrivet av Eva Göransson, 27 september 2012, klockan 17:29

Hoppsan! Nu är det klart och ingen strejk och inga 10 000...

Jag vet att våra representanter har jobbat hårt för att höja lönerna och att vi ska få ett bra avtal. Hoppas att denna höjning kommer att följas av fler - att lärarbristen och att faktiskt de flesta talar om bättre kvalitet i skolan kommer att innebära att man MÅSTE höja lärarna.

Stridsåtgärder är sammanhållande och tydliga, men hade vi nöjt oss med 2,6 %?

Vi fick mer än andra och ska fortsätta att ställa krav. Än vet inte den enskilde läraren vad just han/hon får, eftersom det är individuell lönesättning. 4,2% är utrymmet för hela gruppen - precis som det brukar vara.

Nu får vi vässa argumenten, använda kommande valrörelse och tro att detta var en början.


(0st. kommentarer)  Kommentera   Dela på:     

Pedagogisk måltid kostar

Skrivet av Eva Göransson, 20 september 2012, klockan 13:25

Vi lämnar idag in en skrivelse till Utbildningsnämnden om pedagogiska måltider. Det är bra att personal i förskolan kan äta tillsammans med barnen. Det borde ju vara likadant i skolorna, särskilt eftersom pedagoger måste ställa upp på detta...inga alternativ, som t ex matvärdar finns. Idag betalar personal som äter med eleverna 28 kr för maten.


(1st. kommentarer)  Kommentera   Dela på:     

Aktuellt från samverkan i Osby

Skrivet av Eva Göransson, 6 september 2012, klockan 10:42

Första veckan i september har vi haft två samverkansmöten.

I den Centrala samverkansgruppen har kommunchefen redogjort för arbetet med "organisationsförändringen" i kommunen. Det ser nu ut som om ändringar inom förvaltning/kommunkontor kommer att ske under våren (senast 1/7 och inte 1/1), medan den politiska organisationen kommer att förändras efter valet. Vi har fått läsa remissvar och lämna synpunkter. Det verkar inte beröra oss inom förskola och skola direkt. Däremot är ju kommunledningen viktig för alla och hur t ex kultur/fritid organiseras och får resurser. Socialförvaltningen berörs mer. Alla kan läsa detaljer om detta om ni går in på kommunens hemsida.

Samverkan utbildningsförvaltningen har vi ca en gång per månad. Jag och Monica Geraldsson repr. Lärarförbundet. Vi tycker det är mycket bra information och givande diskussioner. Däremot saknar vi "områdesträffar" för oss som arbetar inom grundskola/gymnasium. Vi har påtalat att de ska vara kontinuerligt och det är ju för att annars kan vi inte nå fram med de övergripande frågorna som gäller alla skolområdena. Ulrika E Thulin, Lena Leijonqvist och Eva-Lotta Engwall repr. oss där. Förskolan har sitt eget "områdesråd" och där är Eva Andersson och Petra Johansson representanter.

Just nu handlar det mycket om "anpassningar"  (läs:besparingar) som klubbats vad gäller Musikskolan. Nästa områden är simhall och bibliotek. Inte roligt alls och påverkar ju vårt samarbete...

I nästa vecka ska jag åka till Sthlm på en "Mittkonferens" för alla ordföranden i landet. Det ska bli spännande och jag återkommer med färsk information.

Soliga septemberhälsningar

Eva Göransson, ordf. L13

 

 (0st. kommentarer)  Kommentera   Dela på:     

Medlemsdisskussion

Skrivet av Eva Göransson, 7 juni 2012, klockan 15:44

Läs under "Medlemsdiskussion" vad som är senaste nytt!


(1st. kommentarer)  Kommentera   Dela på:     

2 möten i mars

Skrivet av Birgitte Holm Sörensen, 27 mars 2012, klockan 14:45

Styrelsens ordinarie möte hölls d. 1. mars, med ganska så vanliga och rutinmässiga punkter. IT-ansvarig hade varit på kurs och tagit med sig hem följande frågeställningar: Hur ska vi göra för at locka medlemmarna att gå in på hemsidan? Vad vill medlemmarna läsa om på hemsidan? Kan det vara intressant med ett diskussionsforum där medlemmarna kan nå varandra? Vi kaster ut dessa frågor till er, kära läsare - kom gärna med synpunkter!

L13's årsmöte ägde rum d. 15. mars, detta år i Svarta Bergen. Det var riktigt många medlemmar som hade anmält sig, och det blev en fin kväll, som inleddes med lite fakta och anekdoter kring stenbruket i Svarta Bergen, sedvanliga årsmöteshandlingar, med Mats Berg som trygg ordförande för hela mötet, och avtackningar av medlemmar, som av någon anledning hade valt att hoppa av. Vi fick fylld baguette samt kaffe och kaka. Kvällen avslutades med bild- och filmvisning av barnen och verksamheten kring "Gryningsbarnen", det lilla fina barnhemmet i Etiopien, som alla våra medlemmar känner till genom årets julklapp. Marie Ljungdahl berättade.

Nästa äventyr för styrelsen blir vårt konstituerande möte, som vi har valt att lägga på en styrelseutbildningsdag d. 3. april. Nytt därifrån kommer sen.


(0st. kommentarer)  Kommentera   Dela på:     

Nytt från Styrelsen

Skrivet av Birgitte Holm Sörensen, 28 februari 2012, klockan 13:54

Styrelsen har avhållit sitt första styrelsemöte denna termin, d. 2. februari 2012.

Förutom de sedvanliga dagordningspunkter diskuterade vi årsmötet som vi fastsatte till d. 15. mars i år, denna gång i Svarta Bergen i Lönsboda. Vi hade besök av Mette Jensen från valberedningen som informerade om rekryteringsläget inför val av nya medlemmar till styrelsen.

Övriga diskussionspunkter på dagordningen var bl.a. ombudsträffar, studieverksamhet, samt rapport från samverkansgrupper.

Vi hoppas att riktigt många av våra knappt 250 medlemmar har lust och möjlighet att komma till vårt årsmöte d. 15/3 kl 18.30 (se även inbjudan överst här på webbsidan) - ni blir bjudna på en lätt anrättning, kaffe o kaka samt underhålning. Anmälan görs till L's mail.

Välkomna!


(0st. kommentarer)  Kommentera   Dela på:     

Dåligt, bättre och ännu bättre

Skrivet av Eva Göransson, 13 oktober 2011, klockan 10:33

Så fick vi reda på resultatet i rankingen "Bästa skolkommun". Efter att varit nära botten klättrade Osby till plats 146 2009 och fick då pris för sina förbättringar. Förra året var placeringen 84 och i år 73. Plats 73 av 290 kommuner (i Skåne plats 11 av 34) är bra!

Tyvärr är resurserna inte så lysande - varken lärartäthet eller antal barn i förskolegrupperna håller måttet. Lärarförbundet har framfört detta i Norra Skåne och vi kommer också att gå ut i media och peka på vad de lokala partierna sa inför valet. Detta är viktigt nu när budgeten ska klubbas.

Anna och Annette som är ansvariga för vår ombudutbildning är i full gång med att planera denna. Den 10/11 blir första tillfället. Duktiga ombud har alla medlemmar nytta av!

Medarbetarsamtalen är genomförda eller på gång, hoppas vi. Våra löneförhandlare ligger inte på latsidan utan har ständig kontakt med arbetsgivaren.

Själv är jag bjuden på central ordförandekonferens i Växjö. Det är väldigt intressant att träffa Lärarförbundare från andra håll och jag tror jag kommer att ha nyttiga synpunkter med "hem".

Soliga hösthälsningar /Eva Göransson,ordf.


(0st. kommentarer)  Kommentera   Dela på:     

Smått och stort i september

Skrivet av Eva Göransson, 29 september 2011, klockan 14:23

I det fackliga livet är det fullt upp.Som vanligt!

En positiv förändring, som bl.a.  vi i Lärarförbundet jobbat för, är att det  nu har anställts en skolbibliotekarie. Det är verkligen en viktig resurs för oss på skolorna!

"Samverkan" mellan arbetsgivare och arbetstagare är en angelägen fråga.Denna samverkansorganisation behöver anpassas när skolans organisation förändras och så har fallet varit i Osby. Så vi behöver helt enkelt förändra i samverkansordningen.Vi kommer att föra denna diskussion på olika nivåer nu i höst. Närmast på ett möte på Utbildningsförvaltningen i nästa vecka.

Fr o m januari 2012 ska det finnas mentorer som kan ta ansvar för nya lärare som får anställning i kommunen. Hur planerar arbetsgivaren detta, undrar vi?

En nyttig och trevlig kväll ska det bli den 6/10 i Dufweska huset på Naturbruksgymnasiet. Ett "Pedagogiskt Café" om lärarlegitimation och därefter något praktiskt med en av våra slöjdlärare.

Eva Göransson, ordf Osby lokalavdelning

 


(0st. kommentarer)  Kommentera   Dela på:     

Förskolan i Osby

Skrivet av Eva Göransson, 14 november 2010, klockan 18:00

I ett beslut för länge sen bestämdes det att barngrupperna i förskolan ska vara max 18 barn med ev ökning till 20. Vi i Lärarförbundet vill inte att detta tal pressas upp ytterligare. Det handlar om kvalitet för barn och personal.

En del pedagoger har varit på en kurs "Läraren i fokus" som kommunen vann förra året, då Lärarförbundet delade ut pris till "Skånes bästa klättrare". Vad jag förstått blev denna mycket uppskattad och bidrar säkert till ytterligare utveckling i skola/förskola!

Eva Göransson, Ordf. Osby lokalavdelning


(0st. kommentarer)  Kommentera   Dela på:     

Löner

Skrivet av Eva Göransson, 17 oktober 2010, klockan 21:52

På tisd.19/10 kommer vi att gå ut med allmän info om löner och på torsd.21/10 ska var och en kunna se sin nya lön.

Vi tycker också det är bra om du går in till chefen och får en motivering till din nya lön.

En vecka kvar till höstens Pedagogiska Café på Dufweska skolan/Naturbruksgymnasiet! Alla medlemmar är välkomna att anmäla sig tel:18206

Hösthälsning Eva Göransson, ordf L13


(0st. kommentarer)  Kommentera   Dela på:     


KONTAKTA OSS

Besöksadress: Parkgatan 28, Osby
Telefon: 0479-18206
Mobil: 0733-746938
E-post: lararforbundet@osby.lararforbundet.se
Sänd meddelande till expeditionen »

LOGGA IN
SÖK