Verksamhetsinriktning för Lokalavdelningen

Lärarförbundets politik utgår från vad medlemmarna vill med skolans och yrkets utveckling och villkoren för yrkesutövningen.

Vår politik beslutas av kongressen och finns beskriven i stadgar, program och verksamhetsinriktning.

Det fackliga arbetet på arbetsplatsen har en avgörande roll för att vår politik blir vardagspraktik, som i sin tur blir grund för ny politik.

Hela organisationen ansvarar för att driva förbundspolitiken i den riktning som kongressen har beslutat. Vi når våra mål genom facklig verksamhet på alla nivåer.

Lokalavdelningens verksamhetsinriktning syftar till att vara samlande för lokalavdelningens verksamhet. Den ska visa vilka prioriteringar vi gör, inspirera och vägleda så att den får betydelse i vardagsarbetet.

Vi utvecklar vår förmåga att attrahera, rekrytera, kommunicera och argumentera för att bli det självklara valet för alla lärare och skolledare.

Vi vill påverka de beslut som fattas inom utbildningsområdet i Jönköping och ska ha beredskap för att agera i nya frågor.

Tillsammans uppnår vi målen. Tillsammans är vi starka. Tillsammans är jag stark.

 

V

 

 

 

 


KONTAKTA OSS

Telefon: 036-105616
E-post: lararforbundet@jonkoping.lararforbundet.se
Sänd meddelande till expeditionen »

LOGGA IN
SÖK