Lokalavdelningens blogg

Senaste inläggen

Medlemsinfo v. 17

Skrivet av Petra Johansson, 22 april 2014, klockan 16:06

Förra veckan blev det tyvärr inget blogginlägg men nu tar vi nya tag. Vi hoppas att alla har haft en skön Påskhelg och är nu tillbaka med nya friska tag. Denna vecka är ju en kort vecka men det händer en hel del saker i kommunen.

 

Idag skall vi träffa arbetsgivaren och utvärdera bl.a. medarbetar- och lönesamtalet. Vad vi har fått till oss är att det har varit positivt men att det är bra om man vet om de olika bedömningstexterna i förväg och att det är samma bedömningstexter som används varje år. Detta kommer vi att lyfta med arbetsgivaren i utvärderingen.

 

I eftermiddag är det första träffen för de lärare som blivit utvalda och frivilligt vill delta i fokusgrupperna ”I Alekommuns skolor vill vi lära oss mer”. Lärarförbundet ser framemot resultatet. För kännedom har vi skickat ett brev till de personer som beslutat om dessa fokusgrupper angående våra skolledare. Skolledarna ingår inte frivilligt i dessa grupper utan blivit beordrade. Lärarförbundet anser att det är stor skillnad på att ingå frivilligt mot att bli beordrad. Skolledarnas arbetsbelastning är minst lika stor som lärarnas och därför anser vi att det skall finnas en frivillighet från deras sida också.

 

I morgon är det nämnd som Fredrik Blomqvist är med och bevakar.

 

torsdag är det CSG som vi ännu inte fått någon dagordning för. Men vi skall redovisa vad de olika strukturgrupperna ang. samverkan har kommit fram med. Hur vår mötes och förhandlingsstryktur skall se ut i kommunen. Detta innebär att man måste komma fram till hur ni på enheterna skall kunna vara delaktiga i de olika beslut som berör era enheter. En del av er har fått frågan hur APT fungerar, detta är en del i arbetet som man har analyserat för att bl.a. se hur delaktigheten är på enheterna.

 

Arbetsbelastningsgruppen fack- arbetsgivare skulle träffas på torsdag men tyvärr flyttas denna träff fram.

 

Löneavtalet är påskrivet och klart och ny lön betalas ut den 27/4, vi kommer att lägga ut statistik på webben inom kort. För er som behöver anmäla till försäkringskassan så är det den 2/4 som gäller.

 

Förra veckan arbetade Petra och Fredrik med den nya webbsidan vilket kommer att lanseras under majmånad. Vi hoppas ni kommer att tycka att den är bättre än förra.

 

Lärarnas villkor måste ses över när tioårig grundskola utreds.

Regeringen har tillsatt en utredning som ska föreslå hur en tioårig grundskola med obligatorisk skolstart från sex års ålder skulle kunna införas. Förskoleklassen väntas bli en del av grundskolan. Lärarförbundet är positivt inställt till förslaget men betonar att förskollärarkompetensen behövs även i framtiden.


(0st. kommentarer)  Kommentera   Dela på:     

Medelmsinfo v. 15

Skrivet av Petra Johansson, 8 april 2014, klockan 15:55

Denna vecka startar arbetsgivaren samtal med de lärare som berörs av den nya högstadieskolan i Nödinge. Jag vet att samtalen startade i måndags men jag hoppas att ni har fått information om att ni kan ha fackliga representanter med er om ni önskar. Skulle det dyka upp några funderingar så kontakt Pia Strömvall eller Fredrik Blomqvist, det är de personerna från styrelsen som är med i processen.

 

Vidareutbildning för lärare (VAL)

Lärarförbundet har tillsammans med arbetsgivaren försökt inventera de personer som har gått den lokala förkollärarutbildningen. Men tyvärr finns inte denna information i arbetsgivarens system därför behöver vi få hjälp att ta reda på vilka dessa personer är.

Universiteten har nu tagit fram en utbildning/projekt som kallas för VAL-projektet (Vidareutbildning för lärare) för de förskollärare/lärare som inte har relevant examen. Det innebär att man kan få sin utbildning validerar och sedan komplettera för att få en relevant examen.

Umeå universitet är nationell samordnare i VAL-projektet och ansökan måste vara inne senast 15 april.

 

Nu kör vi igång med en ny omgång Skyddsombudsutbildning. Du som är skyddsombud och inte gått utbildningen anmäl dig till 2 dagar den 9 maj 9.00–16.30 Nols Folkets hus och 2 juni tid, lokal meddelas senare.

 

Du som är ny i lärare grund- eller gymnasieskolan anmäl dig då till Lärarmötet!

Har du nyligen påbörjat din yrkesbana som lärare i grund- eller gymnasieskolan och vill passa på att reflektera, se möjligheter med andra nya kollegor om detta? Sista anmälningsdatum är 25 april.


(0st. kommentarer)  Kommentera   Dela på:     

Medlemsinfo v. 14

Skrivet av Petra Johansson, 1 april 2014, klockan 13:12

Första april idag och solen tittar fram allt oftare så nu är äntligen våren på väg.

Jag måste säga att jag är stolt över att vara medlem i Lärarförbundet när jag följde de positiva kommentarerna som blev efter föreläsningen med Måns Möller. 143 medlemmar samlades och åt en god buffé som sedan lyssnade på en strålande föreläsning med Måns Möller. Jag hoppas att budskapet om att det är arbetsgivaren som betalar denna föreläsning i och med att Lärarförbundet Ale drev ett MBL-brott mot Ale kommun. Och att det var endast Lärarförbundet av alla fack som drev detta MBL-brott. När vi förhandlade om vad skadeståndet skulle bli var vår tanke att Ale lokalavd. medlemmar skulle få ta del av denna uppgörelse. Hade vi begärt ett skadestånd i pengar skulle detta tillkommit Lärarförbundet centralt, vilket vi inte tyckte gynnade Ale lokalavd medlemmar. Så detta gedigna arbete utmynnades i en trevlig kväll med både mat och föreläsning för medlemmarna i Ale lokalavd.

 

Denna vecka arbetas det vidare med mötesstrukturen i Ale kommun. Jag vet att den gruppen som sitter och tittar på strukturen runt APT har skickat ut en enkät, som jag hoppas att ni som fått svarat på. I vårt arbete är det viktigt att få era tankar så vi vet hur det fungerar ute på enheterna.

 

Vi har möte med sektorchefen i och med LSG idag.                                            Lärarförbundet kommer att lyfta hur kommunen funderar kring de förskollärarna med lokal utb. Lärarförbundet centralt och SKL har uppmärksammat denna fråga och det berör ca 2-3000 st. skolverket har därför titta på dessa övergångsregler. Det finns nu möjlighet att få den lokala behörigheten validerad för att läsa till på högskolan, för att sedan kunna söka lärarlegitimation. Ansökan till högskolan måste vara inne senast 15 april. Hör av er om ni har funderingar.                                                                                   

Vi kommer också få information ang. organisationen på det nya högstadiet i nuvarande Ale gymnasium.

 

I morgon onsdag har vi löneavstämning med arbetsgivaren. Vi hoppas att ni som ville ha en motivering på den nya lönen av er chef har begärt det, skulle ni inte fått det så hör av er snarast till oss.

 

Skolan först!   

Lärarförbundet arbetar nu med att skolan skall bli den stora valfrågan. På Lärarförbundets sida kan du se hur du som medlem kan vara med att påverka och sprida budskapet Sätta skolan först! Du som medlem kan t.ex. genom att sätta Skolan först! på din facebook profil, sprida flygblad, bära en knappar med budskapet! (vi har både flygblad och knappar på expeditionen).

 

Oroväckande resultat i ny Pisa-rapport                                           

Resultat från en ny Pisa-studie visar att svenska elever är sämst i Norden på problemlösning. ”Det står utom allt tvivel att svensk skola står inför en tuff uppgift att föra tillbaka Sverige till en utbildningspolitisk toppnation. Lärarna måste få rätt förutsättningar för att kunna göra det jobbet,” säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.


(0st. kommentarer)  Kommentera   Dela på:     

Medlemsinfo v.12

Skrivet av Fredrik Blomqvist, 17 mars 2014, klockan 13:22

Det är mycket på gång när det gäller ny- och ombyggnationer kring lokaler i Ale. Olika projekt är igång för fullt. I de flesta projekten har man referensgrupper där det sitter personal från enheterna som känner verksamheten och behoven. Sedan samlar en arbetsgrupp upp verksamheternas behov och ger förslag till styrgruppen som tar beslut. Arbets- och styrgrupperna kan se lite olika ut från projekt till projekt men i praktiken sitter enhetschefer, skyddsombud, representanter från arkitektbyrån, de som leder projektet och olika funktioner från kommunen som t ex kontroller och verksamhetschefer. I styrgruppen sitter bl a verksamhetschefer, centralfackliga, arkitektbyrån, de som leder projektet och ibland politiker. Några av de projekt som är igång är:

- Ombyggnationen av Nödingeskolan och Kyrkbyskolans gamla lokaler är igång för fullt.

- Planeringen av lokalerna i nuvarande Ale gymnasium pågår. Det är många verksamheter som berörs av detta t ex den nya grundskolan som Kyrkby- och Himlaskolan kommer bli, kulturskolan, fritid, bibliotek, IM, Komvux, utvecklingsenheten m fl. Behoven och åsikterna är många så det är ett pusslande och tidsplanerna är snäva och saker kommer ske i olika etapper. De beslut man har tagit är att IM och Komvux inte ska vara i dessa lokaler, hemskunskapen och slöjdsalarna hamnar i C-huset samt att man har låst vilka lokaler som grundskolan ska ha. Det sista innebär att personalen där kan börja se hur lokalerna ska användas. Nästa steg är att ritningarna blir klara för hela huset så att även övriga verksamheter kan börja planera.

- Planerna för den nya skolan som planeras i Älvängen, Kronogården, är också i gång.

- Ombyggnationer och lokalutnyttjande av Himlaskolans lokaler är i sin linda.

 

Vi sitter även och planerar det sista inför Måns Möllers föreläsning onsdagen den 26 mars. Ur ett föräldraperspektiv kommer han med värme och humor att berätta om sin sons diagnos. Hur är det att vara förälder till ett barn med autism-syndrom? Denna har vi tack vare vår förhandling kring ett MBL-brott som vi drev mot Ale kommun där vi i uppgörelsen förhandlade till oss att arbetsgivaren skulle stå för kostnaden av en föreläsare för oss medlemmar i lokalavdelningen. Målet var att ni medlemmar skulle få ut något bra av det. Från 16.45 serveras det buffé för er som har möjlighet och anmält att ni ska äta. Vi är många anmälda i nuläget (jätte roligt) så vi vet inte vilken lokal det blir som vi äter i. Det lutar åt matsalen men vi visar er när ni kommer till Ale gymnasium. 18.00 börjar Måns föreläsning. Han håller på i cirka 45 minuter. Efter det ska han vidare till Trollhättan och vi fortsätter med information från ”Min trygghet”. Anmäl dig senast den 20 mars på hemsidan. Glöm inte anmäla om du även kommer äta med oss innan föreläsningen

 

Det är dags för årets pedagogdagar. Hör med din chef om du kan ta det som kompetensutveckling. Sista anmälningsdag är 19 mars!! Så snabba dig om du inte anmält dig. Gå in på lararforbundet.se

 

I veckan som kommer har vi styrelsemöte idag måndag där våra nya styrelseledamöter Lena Andreasson, Vitklövergatans förskola, och Mikaela Nordgren, Bohusskolan, är med för första gången efter årsmötet. På tisdag är det LSG och på onsdag har Utbildningsnämnden möte. Politikerna börjar förmiddagen med verksamhetsbesök. På torsdag kommer Ales rektorer och de arbetsplats- och skyddsombud på våra grundskolor som har möjlighet vara med på en föreläsning kring hur Borgsmoskolan i Norrköping tog tag i lärarnas arbetsbelastning. Tanken är att rektorerna och ombuden här i Ale sedan ska arbeta ute på enheterna för att se vilka lösningar och förslag som skulle passa deras enhet. Arbetsbelastningsgruppen kommer ta del av detta arbetet. Tanken är att vi ska kunna komma framtill kommunövergripande lösningar men även att det ska finnas lokala specifika lösningar för just den egna enheten.


(0st. kommentarer)  Kommentera   Dela på:     

Medelmsinfo v. 10

Skrivet av Petra Johansson, 3 mars 2014, klockan 16:40

Nu planeras det för fullt ute i förskolorna och skolorna när det är stängningsdag i kommunen. Vi har lyft med vår TF sektorchef Thorbjörn Jordansson, i arbetet med arbetsbelastningen, att kvalitén på våra studiedagar varierar och att kompetens pengar har varit snålt tilltaget de senaste åren.

Nu är beslutet av Himlaskolans nedläggning av äldre delen taget. Vi träffade rektorn på Kyrkbyskolan i fredags för att påbörja tankar runt den organisationen som skall bli när dessa skolor slås ihop.

I dag har vi fackliga gett respons till arbetsgivaren ang. de intervjuer vi hade med den person som har sökt sektorchefstjänsten. Vi återkommer när alla från arbetsgivarsidan har gett sin respons och beslutet är taget. 

Vi fortsätter arbetet med hur strukturen skall vara i kommunen mellan fack och arbetsgivare och vad APT skall innehålla.

På LSG i morgon skall det förhandlas ang. rekrytering av förskolechefer.

På torsdag skall vi ha en ombudsträff där vi bl.a. skall utvärdera medarbetar- och lönesamtalet. Vi skall också diskutera hur vi kan hjälpas åt att lyfta skolfrågan som hetaste valfrågan.

Nu går startskottet för vår kampanj "Skolan först!"

Det räcker inte med att skolan är den hetaste valfrågan. Skoldebatten inför valet måste också handla om rätt saker. De som gör skillnad för dig, dina kollegor och dina elever. Därför drar vi nu igång vår valkampanj "Skolan först!".

 


(0st. kommentarer)  Kommentera   Dela på:     

Medlemsinfo v. 9

Skrivet av Petra Johansson, 24 februari 2014, klockan 16:14

Den här veckan börjar med en diskussion med arbetsgivaren ang. omsorg på obekväm arbetstid i förskolan. Vi, tillsammans med arbetsgivaren skall se om vi kan få till riktlinjer som gäller i hela kommunen. Nu förhandlar vi på varje förskola som berörs och därför kan det se olika ut. Detta var en första träff där många frågor och scenarier diskuterades. Arbetsgivaren ska nu se över detta och vi kommer att träffas igen för vidare diskussion innan något dokument som ska gälla skrivs.

En styrelseledamot har varit på Storgårdens förskola på ”Lärarförbundet över en fika”. Där diskuterades bl.a. lönesamtal, lön, planeringstid, omsorg på obekväm arbetstid och lärarlegitimation.

Vi skall träffa fritidspedagogerna som ingår i Lärarförbundets fritidsnätverk i eftermiddag för att planera upp nästa nätverksträff som Ale lokalavd. är värd för.

I morgon skall vi intervjua en kandidat till UKF sektors chefstjänst.

Några ur styrelsen skall senare på eftermiddagen träffa Aledemokraterna för att fortsätta diskussionen som startades i Ale kuriren i höstas ang. deras uttalande om Ale kommuns kommunala skolor och lärare.

Lärarförbundet kommer att delta i grupperna ang. ombyggnationen av Ale gymnasium etapp 2 och den nya skolan Kronogårdsskolan i Älvängen.

Ale lokalavdelning har blivit en ”pilotavdelning” för att vara med att testa ut en ny och modernare hemsida för lärarförbundet.se, tanken är att hemsidan ska utgå mer ifrån varje individuell medlem. Vår lokala hemsida kommer antagligen se annorlunda ut under testperioden.

Lärarna nekas specialpedagogiskt stöd till eleverna

Hälften av lärarna uppger att elever i behov av särskilt stöd av speciallärare eller specialpedagog inte får stöd trots att läraren uppmärksammat behovet. Det visar Lärarförbundets undersökning. -Det är ett misslyckande för hela samhället, säger Eva-Lis Sirén, Lärarförbundets ordförande.


(0st. kommentarer)  Kommentera   Dela på:     

Medlemsinfo v. 8

Skrivet av Petra Johansson, 18 februari 2014, klockan 11:31

Vi vill tacka alla som deltog på Årsmötet igår. Vi blev ca 68 st, 40 st. stannade kvar och tittade på filmen Mig äger ingen. Samtidigt vill vi välkomna våra nya styrelsemedlemmar Lena Andreasson Vitklövergatans förskola och Mikaela Nordgren Bohusskolan.

Idag är det LSG (lokasamrådsgrupp) där bl.a. annat arbetsgivaren vill MBL om förändring av start av moderna språk.

Under veckan kommer vi att fortsätta arbetet med att se över samverkansstrukturen mellan arbetsgivare och fack.

Utbildningsnämnden är i morgon onsdag.

Vi fortsätter med arbetet ang. rekrytering av nya förskolechefer, som nu är på sin slut fas.

Vi vill också påminna om att ni kan påverka Lärarförbundet politik genom att skriva motioner och skicka in dem till oss senast den 11 april.

Mindre klasser och mer tid till undervisning allmänhetens viktigaste skolfrågor

I en undersökning som Lärarförbundet låtit Sifo göra vill svenska folket ha mindre klasser, mer tid för lärarna att planera undervisningen, fler speciallärare/specialpedagoger och höjda lärarlöner, för att lyfta skolan.


(0st. kommentarer)  Kommentera   Dela på:     

Medelmsinfo v. 7

Skrivet av Petra Johansson, 11 februari 2014, klockan 13:46

Sportlovs veckan är här, både lärare och elever har sitt efterlängtade sportlov. På fritidshemmen och förskolorna är det fullt med aktiviteter.

Vi har fått in 64 anmälningar till Årsmötet, vilket vi ser med glädje på. Vi har skickat ut alla handlingar till ombuden men de finns nu också på hemsidan. Vi är tacksamma om så många som möjligt skriver ut och har med sig dem till mötet. Vi kommer bara ha ett fåtal handlingar med oss.

Kongressen

Kongressen är Lärarförbundets högsta beslutande organ. Mellan kongresserna kan förbundsstyrelsen inhämta råd från representantskapet. Den 11-14 november 2014 är det dags igen att samla kongressombuden inför för en ny kongressperiod 2014-2018

Vill ni vara med och påverka Lärarförbundets politik skriv motioner och skicka in dem till oss senast 11 april. Det kommer finnas post-it lappar på Årsmötet där man kan skriva sin motion.

Rekryteringen av de nya förskolecheferna i den nya organisationen håller på att avslutas. De sista intervjuerna sker på måndag nästa vecka.

Kritiserad kommunaliseringsutredning presenteras

Måndagen den 10 februari tog regeringen emot en utredning om skolans kommunalisering. Redan på förhand har utredningen fått hård kritik.

Satsningar på lärare gör skillnad

Staten bär det största ansvaret för de problem som uppstod efter kommunaliseringen, visar en utredning från regeringen. -Staten måste ta ett större ansvar, men för det krävs inget byte av huvudman, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Siré.

 

 


(0st. kommentarer)  Kommentera   Dela på:     

Medlemsinfo v. 6

Skrivet av Petra Johansson, 4 februari 2014, klockan 12:10

I går hade vi en träff med chefen för våra modersmålslärare. Vi fick information om deras verksamhet och hur upplägget för deras träffar med chefen kommer att se ut framöver.

Vi skulle ha fortsatt arbetet runt samverkansstrukturen i kommunen igår men det blev tyvärr inställt pga. sjukdom.  Vi har tillsammans med arbetsgivaren titta över hur vi vill ha samverkan i kommunen, från APT till centralnivå. Förslaget skall vara klart till april i år. Vi är fortfarande i startgroparna men det känns som vi har samma tänk, arbetsgivare och fack, än så länge.

LSG (lokalsamrådsgrupp) som är idag tisdag skall vi:

  • Förhandla om Tf. verksamhetschef För utveckling och hälsa, där arbetsgivaren har ett förslag som vi tillsammans med de andra facken har synpunkter på.
  • Se över organisationen inför rekrytering av ny verksamhetschef.
  • information från HR-avd om arbetsskaderapport och tillbud, vilket vi har påpekat att vi vill ta del av.
  • Ta del av hur arbetsgivaren tänker runt IM´s organisation och placering i framtiden. Något som vi har lyft ett flertal gånger men som arbetsgivaren har skjutit fram sedan nedläggningen av gymnasiet påbörjades.

Arbetsguppen som arbetar med lärarnas arbetsbelastning skall träffas på onsdag där vi skall titta Arbetsmiljöverkets föreläggande mot Stockholmstad där Utbildningsnämndens redovisar vidtagna åtgärder, för att se om det finns bitar vi kan använda i vårt arbete.

Just nu i skrivandets stund är det 23 anmälda till Årsmötet, vi ser fram emot din anmälan.

Denna vecka har vi en träff med våra medlemmar på Naturmontessori Väst, Kristallen i Alafors.


(0st. kommentarer)  Kommentera   Dela på:     

Medlemsinfo v. 5

Skrivet av Petra Johansson, 27 januari 2014, klockan 16:13

Vi började veckan med att träffas tvärfackligt och diskutera frågor från LSG (lokalsamrådsgrupp) och CSG (centralsamrådsgrupp). Vi diskuterade bl.a. arbetsgivarens förslag på tf. verksamhetschef Utveckling och Elevhälsa, rekryteringsprocessen när det gäller chefer mm.

 Idag hade vi träff med arbetsgivaren ang. löneöversynen.  Arbetsgivaren har gjort en ”satsning” på alla tillsvidareanställda i lärarkollektivet på 2,5 %. Med den ”pott” som dessa 2,5 % genererar är det upp till enhetscheferna att göra en fördelning individuellt utifrån den bedömning/dialogen som görs i lönesamtalet.

Utifrån den lönekartläggningen som arbetsgivaren har gjort visar det sig att förskollärare och fritidspedagogers medianlöner är låga. A  här i  AArbetsgivaren kommer därför också att göra en extra satsning på fritidspedagogerna och förskollärarna.

Vi hoppas att många anmäler sig till Årsmötet den17 februari, sista anmäla är 10 februari.

 


(0st. kommentarer)  Kommentera   Dela på:     

Medelemsinfo v. 4

Skrivet av Petra Johansson, 21 januari 2014, klockan 13:19


Nu är filmvalet gjort till Årsmötet

Mig äger ingen

Drama 1 timme 49 minuter

En gripande men samtidigt varm och humoristisk berättelse om 5-åriga Lisas villkorslösa kärlek till sin alkoholiserade pappa. Det är också en skildring av Sverige på 70-talet och arbetarklassens bleknande ideal. Mamman lämnar familjen och Lisa kämpar för att behålla bilden av hjältepappan. Till slut ställs Lisa inför ett livsavgörande val.

LSG (lokalsamrådsgrupp) idag tisdag där vi bl.a. kommer att diskutera hur organisationen runt Utveckling och Elevhälsa skall se ut. Det kommer det vara en TF på verksamhetschefsposten som Katrin Busck kommer att ta över efter Lena-Maria Vinberg from 1 februari.

På onsdag är det dags för årets första utbildningsnämnd. Det kommer bl.a. att vara en dragning med information angående introduktionsprogrammet (som förut kallades för IV). Det är viktigt att politikerna och tjänstemännen får en inblick och förståelse för denna komplexa verksamhet. Ale kommun behöver dessutom bestämma sig hur det ska se ut framöver då vi till hösten inte kommer ha något eget kommunalt gymnasium.

Lärarförbundet kommer att vara representerad på Annika Sjöbergs avtackning, som kommer att ske på fredag.

Vi får till oss att det sker organisationsförändringar på vissa enheter där arbetsgivaren tar snabba beslut och inte låter personalen vara delaktig. Det är bra om ni hör av er så fort ni får till er att en förändring är på väg att ske, så det kan gå till på rätt sätt.

Nu är det dags för lönesamtal där den nya lönen förhoppningsvis om allt flyter på betalas ut i april lönen.

De blanketter som den partsgemensamma Strategiska lönegruppen har tagit fram är inget måste för cheferna att använda i denna omgång. Vi vet att en del chefer redan hade påbörjat sina medarbetarsamtal innan blanketterna var färdiga och kanske har lagt upp det på ett annat sätt. 

Det kommer att ske ett samtal där (ingen ny lön presenteras) ni diskuterar de mål som ni satt upp utifrån medarbetarsamtalet och en reflektion runt din runt din nuvarande lön.

Den nya lönen kommer sedan att presenteras skriftligt längre fram. Vill man då ha en motivering varför man fick den lön man fick skall man begära ett motiverings samtal.

Skulle ni känna att ert samtal inte blev som ni förväntade er vänd er då i första hand till arbets- eller skyddsombudet på din arbetsplats.


(0st. kommentarer)  Kommentera   Dela på:     

Medlemsinfo v. 3

Skrivet av Petra Johansson, 13 januari 2014, klockan 14:49

Hej och välkomna tillbaka alla ni som har varit lediga eller ej.

Arbetsbelastningsgruppen träffades i tisdags för sitt fortsatta arbete. I höstas träffades vi ett flertal gånger där lärarfacken och arbetsgivaren hade gemensam utgångspunkt men som låste sig i vissa frågor. Vi gjorde en ny start i tisdags där vår TF sektorchef Thorbjörn Jordansson var med. Vi kommer att utgå från bl.a. de här frågorna: Om vi gör rätt saker, Görs det av rätt person, Är vi tillräckligt effektiva. Samtidigt som vi skall titta på Stockholm stads svar till Arbetsmiljöverket för att se om vi kan använda något av det.

På LSG (lokalsamrådsgrupp) förhandlades Verksamhetschef för förskolan vilket blev Katrin Busck. Med anledning av det kommer det ske en rekrytering av Verksamhetschef utveckling och elevhälsa, vem som kommer att vara tillförordnad på denna tjänst återkommer vi med. Facken kommer lyfta frågan vilken policy vi skall ha då det gäller rekrytering av chefer.

Budgeten till våra enheter har inte kommit ut ännu vilket vi också kommer lyfta på CSG (Central Samverkans Grupp) på torsdag.

Fortsatt arbete runt konsekvensbeskrivning av Himlaskolans avveckling. Gruppen har fått uppdrag av nämnden att fortsätta med detta arbete fastän beslutet inte tagits i Kommunfullmäktige.

 

OBS! nytt datum för Årsmötet

Årsmötet kommer att vara den 17/2 med start 18.00 med lättare måltid därefter möte och till sist film. Se inbjudan som era ombud kommer få inom kort


(0st. kommentarer)  Kommentera   Dela på:     

Medelsminfo v. 52

Skrivet av Petra Johansson, 23 december 2013, klockan 11:02

Dan innan doppardan står för dörren och jag vet att många julstökar ännu.

Förra veckan slutade i rasande fart med flera beslut.

Vi hade förhandling om Himlaskolans avveckling av 7-9 delen. Utbildningsnämnden tog också sitt beslut. Nu väntar vi på det slutgiltiga beslutet som fullmäktige antagligen tar på mötet i januari.

I fredags innan vi gick på julledighet förhandlade vi om de 10 lärare som fick tjänst som förstelärare i kommunen. Det var ca 30 sökande och jag råder er som inte fick någon av tjänsterna att kontakta Joakim eller Katrin för att få en motivering till ert avslag.

Lärarförbundets expedition är stängd under julledigheten, tom. 7/1. Ni kan nå oss på mail vilket vi kollar av under julledigheten. Vill ni nå oss på telefon kontaktar ni kommunens växel.

      Nu till sista vill vi i Lärarförbundets styrelse önska alla en riktigt trevlig      

God Jul

och

Gott Nytt År

Gott Nytt År  


(0st. kommentarer)  Kommentera   Dela på:     

Medlems info v. 51

Skrivet av Petra Johansson, 19 december 2013, klockan 12:02

Pressfeldt har hört av sig till Alekuriren att han vill ha ett möte med oss efter vår respons på Aledemokraternas uttalande om de kommunala skolorna i Alekuriren. Vi hoppas att det är för att diskutera framtida skolpolitik. Eftersom vi går med stormsteg mot jul och nyår kommer vi att erbjuda Aledemokraterna att ha det här mötet i början på nästa år. Vi återkommer med information om hur mötet blev.I går hade vi LSG (lokalsamrådsgrupp) där b.la hade MBL förhandling om Himlaskolans avveckling.

Lönestrategiska gruppen har tagit fram ett material till lönesamtalet/uppföljningssamtalet som skolledarna kan välja att använda sig av nästa år. Är det några funderingar kring materialet får ni gärna höra av er.

I morgon fredag skall vi tillsammans med arbetsgivare titta på de sökande till förstelärartjänsterna.

I fredags förra veckan samlades fackliga representanter tillsammans med kommunchefen och HR-chefen i ett möte ang. hur samverkan på alla nivåer skall se ut i kommunen. Vad detta utmynnades i var två arbetsgrupper som skall se över samverkan på central och lokal nivå. Det innebär att vi skall se över hur facklig samverkan med kommunchef, sektorchef, verksamhetschef och enhetschef skall se ut samt. hur och vilket innehåll APT skall ha. Vi har fått till oss att APT är en informations kanal och inte ett diskussionsforum. Vi kommer givetvis att ta upp hur era APT ser ut med ombud på nästa ombudsträff. Era tankar är viktiga att vi får till oss för att resultatet skall bli bra.

 


(0st. kommentarer)  Kommentera   Dela på:     

Medelmsinfo v. 50

Skrivet av Petra Johansson, 11 december 2013, klockan 14:32

Äntligen kom vår artikel in i Alekuriren ang. Aledemokraternas uttalande om lärarna och skolledning. Vi Lärarförbundet styrelse vill att ni medlemmar skall känna stöd från oss i denna debatt. Vi tycker att ni gör ett fantastikta arbete fast ni inte har de rätta förutsättningarna. Hur denna debatt fortsätter återstår och se.

Igår medverkade Petra och Robin från styrelsen på Regional utvecklingskonferens i Vänersborg. Vi diskuterade bl.a. vad vi skall ha förverksamhetsmål 2014 för att nå de mål kongressen satt upp. Vi funderar också vilka medlems resp. ombudsträffar vi behöver för att stötta alla medlemmar. Vi fick också information ifrån repskapet som var i november. Repskapets redovisade hur man har diskuterade om vi skall säga upp avtalet eller ej.

Idag deltog Fredrik på Kultur och fritidsnämnde där bl.a. Andreas Antelid , lärare och arkeolog höll ett föredra om sitt arkeologprojekt ”Vems historia?”. Där exkluderade inkluderas. Gymnasieelever på IM har deltagit i projektet. Projektets utställning invigdes idag på biblioteket i Nödinge.

På fredag skall Petra och Fredrik tillsammans med de andra facken och arbetsgivaren börja diskussionen om hur vår samverkan skall se ut i kommunen. Det senaste året har vi fått många nya personer på ledande posterna i kommunen därför har samverkan varit väldigt rörig, då man inte vetat vad som skall samverkas var.

Eva-Lis Sirén om särskilt stöd: "Lärarna har inte förutsättningar att möta behoven"Som Lärarförbundet tidigare rapporterat uppger 6 av 10 lärare att det finns en eller flera elever i klassen som skulle behöva särskilt stöd men som inte får det. I Sveriges Radios Studio Ett pratade Eva-Lis Sirén nyligen om att lärarna behöver bättre förutsättningar för att möta behoven. Eva-Lis Sirén om särskilt stöd: "Lärarna har inte förutsättningar att möta behoven"

 Som Lärarförbundet tidigare rapporterat uppger 6 av 10 lärare att det finns en eller flera elever i klassen som skulle behöva särskilt stöd men som inte får det. I Sveriges Radios Studio Ett pratade Eva-Lis Sirén nyligen om att lärarna behöver bättre förutsättningar för att möta behoven. 

 

 

 

 

 

 


(0st. kommentarer)  Kommentera   Dela på:     

Respons på Aledemokratenas insändare!

Skrivet av Petra Johansson, 3 december 2013, klockan 20:16

Tyvärr blev inte vår insändare publicerad i Alekuriren som är en respons på Aledemokraternas insändare "Rädda grundskolorna i Ale - inrätta friskolor". Frustrationen är fortfarande stor över hur Aledemokraterna som är en del av vår arbetsgivare kan uttrycka sig på detta sätt. Att ta ansvar över sina anställda visar Aledemokraterna på ett ovanligt svagt sätt. Lärarförbundet har vid varje budgetförhandling påpekat att budgeten för utbildningsnämnden är för liten. När skall politikerna ge lärare och skolledning rätt förutsättningar för att utföra det arbete som behövs för att varje elev ska lyckas i skolan.

Vi lägger ut insändaren här och ni får gärna sprida den vidare.

Angående Aledemokraternas insändare ”Rädda grundskolan i Ale- inrätta friskolor”.

Vi (lärarfacken) ställer inte upp på Aledemokraternas sågning av Ales lärarkår och skolledning. Det väcker oerhört starka känslor hos yrkesgrupper som kämpar och sliter och gör sitt yttersta för att hjälpa våra barn och ungdomar. Lärarna i Ale är professionella och kompetenta. Både lärare och skolledning vill och tar initiativ samt ansvar för Ales skolor men har inte de resurser och förutsättningar som behövs. Forskningen visar att lärarna är största resursen för eleverna. Utbildningsforskaren John Hatties slutsatser, som bland annat ligger till grund för utbildningsnämndens strategiarbete, säger att det är lärarna och dennes förutsättningar som står i centrum för elevens framgång i skolan. I den senaste medarbetarenkäten konstateras att lärarna i Ale inte mår bra och detta är vi säkra på återspeglar sig i elevernas skolresultat. Det är därför beklagligt att ni Aledemokrater klankar ner och sågar Ales lärarkår och skolledning jäms med fotknölarna. Lärare som inte känner glädje och engagemang kan självklart inte motivera eleverna på rätt sätt. Det lärarkåren och skolledningen behöver är politikens förtroende och tilltro. Så istället för att dra lärarna och skolledningen i smutsen behöver de visas respekt, lyftas och ges rätt förutsättningar. Det är beklämande att ansvariga politiker uttalar sig på ett sådant nedlåtande sätt och ytterligare spär på en negativbild av skolan.

I Alekuriren v. 46 och 47 kunde vi läsa att de politiska partierna har slutit fred i skolfrågan. Detta ställer vi lärarfack oss positiva till. Skolan är en viktig och angelägen samhällsfråga och ett långsiktigt arbete med en bred och politisk samsyn behövs. Eftersom ni Aledemokrater valt att inte ingå i denna breda överenskommelse vill vi ändå föra en diskussion kring den framtida skolpolitiken i Ale med er. Ni är välkomna att höra av er till oss.

Lärarförbundet

Petra Johansson

Ordförande                                                                                

Fredrik Blomqvist

Huvudskyddsombud

                                                                                                  

Lärarnas Riksförbund

Marcello Milli

Ordförande

Thomas Eliasson

Huvudskyddsombud

 


(1st. kommentarer)  Kommentera   Dela på:     

Medlemsinfo. v. 49

Skrivet av Petra Johansson, 2 december 2013, klockan 16:13

Efter att ha läst Aledemokraternas insändare i Alekuriren där de sågar kommunens lärare och skoledning jämns med fotknölarna, slog vi (jag och Fredrik) våra kloka huvuden och satte oss i går och skrev. Aledemokraternas anser b.la. att det dåliga skolresultatet beror på lärarnas bristande kompetens. Frustationen blev bara större och större ju mer vi analyserade deras insändare. Vi valde att inte gå in på detaljer men med forskningens hjälp förklara vilka förutsättningar lärare eller skolledning måste ha för att kunna utföra sitt arbete och att detta kommer leda till bättre skolresultatför eleverna.

LR valde att skriva under, därmed visar vi enad front mot det Aledemokraterna skriver i sin insändare om kommunens lärare och skolledning. Vi kommer att lägga ut den här i morgon kväll.

 

Denna vecka kommer vi att besöka Lärlingsgymnasiet på onsdag och Ahlafors Fria Skola på fredag.

 

 


(0st. kommentarer)  Kommentera   Dela på:     

Medlemsinfo. v. 48

Skrivet av Petra Johansson, 26 november 2013, klockan 16:09

I går hade vi styrelsemöte där Valberedningen var med. Vi har fortfarande en vakans i styrelsen. Är du intresserad eller har någon som du tycker skulle pass kontakta valberedningen.

Ulla Afzelius: ulla.afzelius@ale.se

Chatarina Eliasson: chatarina.eliasson@ale.se

Åse Hagborg-Aleberg: ase.hagborg-aleberg@ale.se

Nu händer det en hel del i kommunen. På fredag skall vi ha LSG (lokalsamråds grupp tillika skyddskommitté) där vi skall MBL förhandla olika processer. Budgeten och nämndplan för KFN (kultur och fritidsnämnden) och UBN (utbildningsnämnden), Avvecklingen av Himlaskolan årskurs 7-9, Ny utvecklingschef, Renodling av chefsuppdrag och förändring av förskolechefsuppdrag. Vissa av dessa processer har gått väldigt fort eller har inte varit riktigt förankrade. Vi har märkt att de nya cheferna i sektorn UKF är vana vid Samverkansavtal. Vilket har gjort att vi har varit tvungna att stanna upp och få både information MBL 19 och förhandling MBL 11, vilket inte alltid varit så självklart. Vi har inte alltid varit överens om vad som skall informeras och förhandlas inom MBL´s ramar t.ex. Nämndplan och budget för UBN som nämnden tog i onsdags förra veckan. Ändå lyfte vi på senaste LSG hur gången har varit i kommunen de föregående åren. Nu får vi se hur kommunen agerar när vi påpekar detta på fredag.

Lärarförbundet välkomnar förslag i SFI-utredningen

SFI-utredningen Svenska för invandrare - valfrihet, flexibilitet och individanpassning innehåller många förslag som Lärarförbundet kämpat för i många år.

 

 


(0st. kommentarer)  Kommentera   Dela på:     

Medlemsinfo v. 47

Skrivet av Petra Johansson, 21 november 2013, klockan 14:55

Måndagen startades med att vi träffade arbetsgivaren för en första löneöverläggning. Arbetsgivaren visade den kartläggning som de gjort och inväntar nu politikens beslut om vilka satsningar som skall göras utifrån kartläggningen.

På eftermiddagen träffade vi en del av våra ombud. Vi blev 20 st. till slut. Yvonne Stridh från Regionkontoret höll i en utbildning om AML (arbetsmiljölagen) vilket var ett uppskattat ämne. Vi vill gärna ha in önskemål om ämne för vårens ombudsträffar.

Onsdag hade Utbildningsnämnden möte där vårt huvudskyddsombud Fredrik Blomqvist är med och bevakar Lärarförbundets intressen.  B.la. antog nämnden nämndplanen, med två prioriterade mål: Den psykosociala arbetsmiljön ska förbättras och Samtliga elever skall nå godkänt resultat i alla ämnen.

På eftermiddagen informerade arbetsgivaren om Förstelärare. Missade man denna information men är intresserad kontakta oss i styrelsen så kan vi informera dig, samt att det är ytterligare ett informationsmöte måndagen den 2 december klockan 16.30-17.30 samling vid sal 209 på gymnasiet. Vi ser att Lärarförbundets medlemmar som känner att de har kompetensen och intresse av att utveckla skolornas verksamhet i Ale. 

På torsdagen deltog Petra och Elisabet i Praktisklön. Vi diskuterade hur arbetsgivaren i kommunerna agerar i lönearbetet.

Passa på att chatta med Lärarförbundet om lärarleg den 27 november kl. 15-17.

 


(0st. kommentarer)  Kommentera   Dela på:     

Medlems info v. 46

Skrivet av Petra Johansson, 14 november 2013, klockan 18:10

I måndags på en konferens i Uddevalla träffade Petra och Fredrik Mathias Åström som är Lärarförbundets förhandlingschef. Han lyfte bl.a olika perspektiv på varför, varför inte man skall säga upp avtalet. Finns många olika tankar och funderingar man måste ha med. I onsdags träffas repskapet i Stockholm för en första träff angående avtalet.

 Onsdag- torsdag ledde Fredrik, Elisabet och Pia sista delen i ombudsutbildningen.

Skolledarföreningen träffas över ett lunchmöte på fredag för att diskutera deras frågor.

 I förra veckans blogg skrev vi om karriärtjänster/förstelärarens uppdrag att inom sin lärartjänst också skall utföra detta nya uppdrag. Vad som blev förändrat är att rekrytering ska ske tillsammans med sektorchef, rektor och LSG. Förutsättning för att få tid för uppdraget ska hanteras på individnivå i samband med anställningen. Enheterna kommer inte att få någon speciell ersättning utan som budget förslaget är kommer alla enheter få en lite högre budget nästa år. Arbetsgivarens ambition är att det ska finnas förstelärare på alla enheter framöver. En utvärdering ska göras utifrån VT 2014 och en omförhandling inför nästa läsår. Det finns ett förslag från Jan Björklund där karriärtjänster skall vara tillsvidaretjänster något vi uppmärksammade arbetsgivaren på. Det kommer inom kort bli ett informationsmöte ang. förstelärartjänsterna som alla kommer att bli inbjudna till. Lärarförbundet Ale ser gärna att medlemmar söker dessa tjänster. Har du frågor hör av dig.

Förslaget om att Himlaskolans äldre ska läggas ner är nu ute. Personalen har informerats om detta men inga fackliga förhandlingar eller nämnd beslut i ärendet har tagits ännu. Vilket vi har lyft med arbetsgivaren och är nu kallad till förhandling på fredag. Nämnden kommer sedan fatta beslut på onsdag nästa vecka. Vad som kommer ske efter detta återstår att se. 

Förändringar i lärarlegitimationen: så påverkas du

Kan du söka om lärarlegitimationen eller överklaga ett beslut från Skolverket? Från 1 december 2013 gäller nya regler. Här ser du om och hur övergångsreglerna gäller dig.


(0st. kommentarer)  Kommentera   Dela på:     

Medlemsinfo. v. 45

Skrivet av Petra Johansson, 4 november 2013, klockan 16:36

Måndag igen och skolan startar efter lovet. Fritids och förskolorna har varit i full gång hela förra veckan men nu är det dags att öppna dörrarna i skolan efter lovet. Samma sak är det i kommunens arbete som startar för fullt igen.

Vi träffas tvärfackligt idag för att prata ihop oss inför CSG (centralsamrådsgrupp) som är på torsdag och LSG (lokalsamrådsgrupp)som är på fredag.

Tyvärr finns det ingen dagordning ännu från CSG så vad som tas upp där får vi återkomma med.

På LSG kommer vi att ha en MBL 11 om karriärtjänster/förstelärarens uppdrag som lärarfacken tillsammans med arbetsgivaren verksamhetscheferna Joakim Östling och Katrin Busck har arbetat fram. Vad som också togs upp är att försteläraren skall inom ramen av sin lärartjänst ha dessa nya uppdrag. Kommunen kommer alltså inte satsa egna pengar för att ge försteläraren rätt förutsättningar för detta uppdrag eller så blir belastningen på de andra lärarna på de enheter försteläraren arbetar på bli större. Detta är något som vi redan har lyfte i arbetsgruppen och som vi kommer att lyfta i förhandlingen på LSG. Men vi hoppas att arbetsgivaren har tänkt om och ger förstelärarna och enheterna rätt förutsättningar för att klara uppdraget.

Lönestrategiska gruppen träffas på torsdag för att se över lönesamtalsdelen. Ni får gärna komma med reflektioner över utformningen av medarbetarsamtalet.

Samma dag kommer samtliga fack träffas med arbetsgivaren i ett uppstartsmöte inför löneöversynen.

På fredag kommer vi att träffa rektorn på Lärlingsgymnasiet där deras kollektivavtal Almega Tjänsteföretagen är klart och ny lön gäller from 1 september.

 


(0st. kommentarer)  Kommentera   Dela på:     


KONTAKTA OSS

Besöksadress: Ledetvägen 6
Telefon: 0303-330424
E-post: lararforbundet@ale.lararforbundet.se
Sänd meddelande till expeditionen »

LOGGA IN
SÖK