Press | Other languages | Om webbplatsen | Kontakta oss
Lärarförbundets logotyp.

Innehåll

"Ingångslön" för lärare

Lärares löner sätts individuellt. Överenskomna "ingångslöner" finns inte i de centrala avtalen.

Det är viktigt att du får rätt lön från början eftersom det brukar vara svårt att rätta till den i efterhand. Kontakta alltid Lärarförbundets avdelning på den ort där du söker arbete för att få information, tips och en chans att diskutera hur du förhandlar din lön!

Vad är rätt lön?
När du blir erbjuden ditt första eller ett nytt arbete ska du förhandla om din lön. Vad som är "rätt lön" kan alltid diskuteras. För dig gäller att hitta argument för varför du ska få en bra lön.

Låt inte den befintliga lönestrukturen hos arbetsgivaren styra alltför mycket. Arbetsmarknaden är större än en enskild arbetsgivare.

Här kan du få hjälp
Skaffa dig med hjälp av Lärarförbundets lönestatistik en bild av lärarlönerna på den ort och i den region du söker arbete. Avdelningen kan komplettera med aktuell information, till exempel om löneläget för just den befattning du söker! Du kan också kontakta Lärarförbundets medlemsservice på 0770-33 03 03.

Lärare överlag är felavlönade
Lärarförbundet har i en serie rapporter ("Perspektiv på lärarlöner") visat att lärare som grupp är har fel lön och att en omfattande lärarbrist hotar inom en ganska nära framtid. Ta gärna med i din argumentation att arbetsgivaren idag konkurrerar med andra arbetsgivare om ditt intresse och i ett längre perspektiv även med andra brancher. Arbetsgivarna måste göra läraryrket så attraktivt att fler av de bästa studenterna väljer läraryrket! Högre lärarlöner är ett argument för det valet.

Kolla lönestatistiken
Kom ihåg att lönestatistiken aldrig är helt aktuell, utan ofta baseras på förra årets löner. När du lämnar löneanspråk behöver du alltid lägga till årets löneökning (ibland även förra årets) eller komma överens med arbetsgivaren om att få ingå i den årliga löneöversynen.

Lönenivån för nyutexaminerade lärare varierar beroende på bland annat var i landet du söker lärarjobb, tidpunkt och vilket arbete det är fråga om. För vissa orter och befattningar är den idag betydligt över medellön, för andra inte. Den kan också skifta snabbt när en bristsituation uppstår. Kontakta alltid Lärarförbundets avdelning på orten innan du förhandlar din lön!

Tänk igenom
När du väl anger ditt löneanspråk är det viktigt att du har tänkt igenom vad du tycker är en rimlig lön utifrån löneläget på orten och dina kvalifikationer. Se till att du har en prutmån i diskussionen. Förbered dig genom att gå igenom dina argument. Våga ha ”is i magen” – ha inte för bråttom att acceptera arbetsgivarens lönebud.


Logga in

- för att se dina medlemsuppgifter och din personliga löneutveckling!


Inloggade medlemmar: 40

Avdelningar

Du hör till lokalavdelningen i den kommun där du jobbar.