Press | Other languages | Om webbplatsen | Kontakta oss
Lärarförbundets logotyp.

Innehåll

Chatt om lärarlegitimation

Jan GladhFå svar på dina frågor om lärarlegitimation under chatten torsdagen den 13 september kl 16-18, med Jan Gladh, Lärarförbundets expert på lärarlegitimation.

Jan Gladh och Björn Hareland:  Hej och tack för alla frågor. Legitimationsfrågorna är fortfarande högaktuella, det märks om inte annat på alla era frågor. Det har visat sig nu att många lärare är missnöjda med Skolverkets bedömningar och om du inte anser att du har fått den behörighet som du tycker att din utbildning leder till ska du skicka in en begäran om omprövning till Skolverket inom tre veckor. Vi återkommer med fler chattar om lärarlegitimation, men tills dess - dra er inte för att ringa eller mejla Skolverket om ni är osäkra på behörighetsgränserna. Du kan naturligtvis också kontakta Lärarförbundet eller läsa mer på lararforbundet.se/lararlegitimation.
 
Moderator:  Nu är chatten slut. Vi tackar alla webbeöksare som har hört av sig med sina intressanta frågor om lärarlegitmationen.
 
Louisa Rosendahl:  Hej Jan!
Hur ser chanserna ut för oss som har en utländsk utbildning att få lärarlegitimation? Jag har en 4 årig lärarutbildning från USA där jag fick en BSE (Bachelor of Science in Education - P-4 Early Childhood). Fick diplom från Högskoleverket i Sverige med F-3 behörighet. Har nu jobbat i förskolan i snart 9 år. Vad har jag för chanser att få lärarlegitimation? Vad kan komma upp som "problem" för min del?
Björn Hareland:   Hej Louisa. Etersom din amerikanska lärarutbildning är bedömd av Högskoleverket har den samma status som en lärarutbildning motsvararande en svensk F-3-utbildning. Du kan alltså ansöka om och erhålla lärarlegitimation.
 
Karin Brånebäck:  Ok Följdfråga Jag har utöver min filkkand även lärarexamen 1-7 SO. Ska jag alltså vända mig till Lärarhögskolan och först be dom räkna ihop mina poäng och tala om vilken behörighet det räcker till alt ge mig en "ny examen" -innan- jag ansöker om leg? Jag har redan sökt om leg - ska jag börja om från början då efter att ha pratat med högskolan?
Jan Gladh:   Hej Karin. När du har en lärarexamen är det självklart att du får en legitimation utifrån den. Då blir det också Skolverket som får göra bedömningen om din fil kand kan ge dig ytterligare behörighet.
 
Olof Jonsson:  Hej.
Jag har en fritidspedagogsexamen från -92. Hur ska jag bära mig åt för att få lärarlegitimation och bli behörig för mitt yrke efter 2015?
Jan Gladh:   Hej Olof. Även efter 2015 är du behörig som fritidspedagog. Regeringen tog bort fritidspedagogernas behörighet i och med införandet av den nya skollagen. Detta var ett misstag som nu departementet håller på att rätta till. Fritidspedagogerna kommer att formellt få tillbaka sin behörighet under hösten 2012.
När det gäller lärarlegitmationen och fritidspedagoger så är det enda sättet hittills att läsa in ett eller två praktisk-estetiska ämnen om 15 + 15 hp eller 30 i ett ämne. Lärarförbundet arbetar hårt för att fritidspedagogik ska kunna vara en grund för legitimation. Vi har flyttat positionerna något framåt för denna grupp, men vi är inte i mål ännu. Men vi ger inte upp förrän vi kan nå målet att alla lärargrupper ska omfattas av legitimationskravet.
 
Magnus Lindberg:  Jag är utbildad Ma/No 4-9 lärare, tog examen 2001. De ämnen som jag läst och ingår i min examen är matematik, fysik, biologi och teknik. Vad jag förstår är att man då blir legetimerad i dessa ämnen. Det jag undrar är ju att olika lärosäten har olika poängkrav i ämnena ofta är det ju 20p i no ämnena, 40p i ett fördjupningsämne samt pedagogik. Jag litar inte på Skolverket än så länge. Hur ser man på en sådan sak som jag skrev ovan. (Det är de "gamla" poängen jag har)
Jan Gladh:   Hej Magnus. Den lärarexamen som du har, 4-9, med de ämnen som ingår där ger dig behörighet att undervisa i just de ämnena. Sen kan högskolorna ha gjort lite olika i poängfördelningen, man har till exempel lagt en del på det allmänna utbidlningsområdet, annat på ämnesstudier osv, men det är din examen och den behörigheten som gäller.
 
Moderator:  Nu är det bara tio minuter kvar av chatten och vi svarar därför på de frågor som hittills kommit in.
 
Birgitta Stenberg:  Hej Vi som gick till "förskollärare" 2005-2009 gick en utbildning som hette Lärare mot förskola och förskoleklass. Och på utbildningen poängterades det att vi alla skulle kallas för lärare!För att vi läste precis samma grundämnen, men inriktade oss för förskola och förskoleklass senare.Vi skulle inte kalla oss för förskollärare! Men nu när vi fått vår legitmation så står det Förskollärare. Varför kan det inte stå lärare med behörighet mot förskola och förskoleklass?
Jan Gladh:   Hej Birgitta. När det gäller förskoleklass så är både förskollärare och lärare med inriktning F-3 eller tidigare år behöriga att arbeta där. Det behöver alltså inte stå på din legitimation specifikt förskoleklass, utan din examen ger dig behörighet.
 
Henrik:  Är män behörig som utexaminerad 4-9 lärare, med ytterligare 20 p inlästa i efterhand, i ett av sina två ämnen?
Björn Hareland:   Hej Henrik. Beroende på ämnet du har läst i efterhand ska du ha kompletterat med minst 90 högskolepoäng i något av ämnena svenska, samhällskunskap eller musik eller minst 45 högskolepoäng i någon av de andra ämnena.
 
Linda Lidström:  Hej! Jag har läst 1-7 sv/so i H-sand. Jag fick min leg tidigt. Jag blev besviken över vilka låga behörigheter i ämnena jag fick.
Nu när fler har fått sina leg så att vi kan jämföra drar jag slutsatsen att "det spelar roll" vid vilket universitet man läst. Ex Umeå= högre behöriget. I h-sand heter tre kurser Allmän lärarkunskap, 20 p vardera. I de kurserna ingick 5 p matte, 5 p svenska, spec.ped, men det är inte specificerat på ex.bviset=lägre behörighet. Vad göra? Nöja mig eller protestera?
Jan Gladh:   Hej Linda. Om din behörighet inte överensstämmer med vad du anser att din lärarutbildning har gett dig och/eller att din behörighet inte framgår tydligt tycker jag att du ska be att få ompröva Skolverkets beslut. När du begär omprövning, var då noga med att motivera varför du anser att beslutet är felaktigt. Skicka in såväl kursplanen för utbildningen, ditt examensbevis som din legitimation. Kom ihåg att begäran om omprövning och/eller överklagan ska vara gjord inom tre veckor, se ditt legitimationsbesked.
 
Karin Brånebäck:  Är det endast "rena" ämnesstudier som kan tillgodoräknas när man vill ha utökad behörighet? Jag har en filkand (och mer) i samhällsvetenskapliga ämnen och tycker att det borde räknas för något även om det inte är de "rena" ämnena.
Räknas behörigheten ihop automatiskt när jag skickat in alla poäng eller måste jag söka en specifik behörighet när jag söker? (Minns inte och undrar om jag gjort fel.)
Björn Hareland:   Hej Karin. Först och främst måste du ha en lärarexamen i grunden. Det framgår inte av din fråga om du har det. Om du vill ha en lärarexamen kan du be att få tillgodoräkna dig din fil kand. Högskolan gör då en bedömning av hur många poäng i respektive samhällsvetenskapligt ämne du kan tillgodoräkna dig och vad du behöver komplettera med.
Skolverket gör inga sammanräkningar eller bedömningar om huruvida olika mängder poäng räcker för en lärarexamen. Det är bara högskolan som kan göra det.
 
Lova:  Hej igen Jan!
Kommunen tycker väl att de har tagit sitt ansvar när de erbjudit oss validering för en mindre del av fskl-utbildningen, och sedan låter oss själva bekosta ca 2,5 år på den ord. lärarutbildningen. Är det alltså Lärarförbundets åsikt att kommunen i vårt fall bör låta oss gå klart lärarutbildningen på betald arbetstid?
Jan Gladh:   Hej igen, Lova. Nu när behörighetsförordningen har kommit så blir ni som är utbildade och har fått lokal behörighet och är tillsvidareanställda instängda i en återvändsgränd. Så kan det naturligtvis inte vara. Därför anser Lärarförbundet att arbetsgivaren som har gett er en första del av utbildningen måste ta sitt ansvar och se till att ni ges möjlighet att få en full examen.
 
Jessica Amorsken:  Kommer vi som har en folkhögskolelärarexamen att kunna få en lärarlegitimation?
Jan Gladh:   Hej Jessica. Nej, tyvärr omfattas inte folkhögskollärarexamen av legitimationskravet. Jag vet dock att Sveriges folkhögskolors lärarförbund, SFHL, arbetar för att legitimationskravet ska omfatta er.
 
Anna Kindberg:  Om man läser en kurs i SO för år 4-6 för att komplettera sin examen, blir man då också behörig för år 1-3?
Jan Gladh:   Hej Anna. Det beror på vad du har för grundexamen. Om du redan är behörig för årskurs 1-3 så har du också behörighet i SO. Om du däremot har en annan grundutbildning blir du inte behörig till 1-2, men däremot till årskurs 3.
 
Sabina Björn-Petersson:  Jag har läst Ped. arb. A,B och III, Lit.vet 60 hp, Svenska A 30 hp,Eng 30 hp, Svenska som andraspråk 60hp. Vad blir jag legitimerad i? Är min examen godkänd för att få leg. som SFI-lärare?

Jan Gladh:   Hej Sabina. Det är lärarexamen som styr om du får legitimation eller inte. Som jag kan se det har du ingen lärarexamen och därmed kan du inte ansöka om lärarlegitimation. Du har däremot många kurser som skulle kunna läggas samman till en lärarexamen. Jag föreslår att du tar kontakt med din närmaste högskola för att se om du kan få en examen eller vad du behöver komplettera med för att få en examen.
 
Anna:  Hej!
Jag har en lärarestudent i min klass just nu. Hon går en utbildning med inriktning F-6. När de frågade om de verkligen fick behörighet ända upp till sexan blev svaret: Ja, ni blir behöriga att undervisa till sexan, men inte att sätta betyg. Det kan väl inte stämma?
Björn Hareland:   Hej Anna. Din student får en examen med inriktning mot F-6 med allt vad det innebär. Om sedan regeringen förändrar gränsen för betygssättning till att gälla från årkurs 6 måste arbetsgivaren sörja för att lärarna har kunskap för momentet betygssättning, föer elevens rättssäkerhet. Den undervisande läraren är suverän i betygssättning, vilket gör att behörig lärare i årskurs 6 är den som ska sätta betyg.
 
Linda Wallin:  Hej!
Jag har examensbevis för "grundskolans tidigare år" men har aldrig jobbat som lärare utan bara varit anställd som förskollärare. Jobbar i förskoleklass sedan 2 år. Vad kommer jag att få för lärarlegitimation då?
Björn Hareland:   Hej Linda. Din utbildning innebär att du får legitimation som grundskollärare, inte som förskollärare. Dina yrkesår som förskollärare räcker för att du ska få ut legitimationen.
 
Linda Lundh:  Jag har arbetat minst ett år som förskollärare och vill söka lärarlegitimation. jag har jobbat på flera olika ställen och olika arbetsgivare. Är det meningen att jag ska skicka tjänstgöringsintyg från alla ställen?
Jan Gladh:   Hej Linda. Du måste bevisa att introduktionsperioden har omfattat ett år. Om din introduktionsperiod har varit förlagd till flera olika arbetsplatser, och perioderna är tillräckligt långa så att arbetsgivaren tycker sig kunna göra en bedömning, bör du ha intyg från alla arbetsplatser. Om dina introduktionsårsperioder finns på olika skolor inom samma rektorsområde och/eller kommun kan det ju vara lämpligt att det är en arbetsgivare som skriver ett intyg i samråd med de övriga.
 
Gunilla Blom:  Hej, jag läste Lp60 och trodde att tidigarelärare skulle motsvara det som innan var 1-7-lärare. Nu sägs att det istället motsvarar år 1-6. Jag har också efter det läst extra mattekurser. Vad krävs för att jag ska vara behörig för matte på högstadiet?
Jan Gladh:   Hej Gunilla. För att vara behörig i grundskolans 7-9 krävs en för de årskurserna godkänd lärarexamen. Om man har en annan lärarexamen och vill komplettera sin behörighet i matematik krävs minst 45 högskolepoäng. Den behörigheten som du fick i din lärarexamen då du tog den gäller fortfarande.
 
Susanne: 
Hej Jan

Kan man ansöka om legitimationen innan man fått papper på att mentorsåret är avklarat? Det tar ju sin tid innan man sedan får legitimationen. Mitt mentorsår är klart till jul.
Jan Gladh:   Hej Susanne. Nej, du kan inte ansöka om legitimaiton innan alla dina "papper" är klara.
 
Magnus B:  Måste jag bli mentor om min rektor kräver det?
Jan Gladh:   Hej Magnus. Arbetsgivaren har arbetsledningsrätten och kan alltså bestämma att du ska vara mentor, eftersom det är en arbetsuppgift som ingår i läraruppdraget. Men jag har svårt att tro att en arbetsgivare vill tvinga någon att ta på sig ett viktigt uppdrag som man inte vill genomföra. Den som drabbas blir ju den nyanställde läraren. Därför är det oerhört viktigt att man kommer överens lokalt om tid och ersättning för mentorsuppdraget innan det påbörjas.
 
Anette Lindberg:  Hej!
Hur många poäng idrott ska man ha läst? För att bli behörig till årsk.9. (gamla poäng)
Jan Gladh:   Hej Anette. För att vara behörig i grundskolans årskurs 7-9 ska du ha en lärarexamen som är avsedd för årskurserna. För att komplettera din behörighet om du har en annan lärarexamen, eller om du inte har läst ämnet idrott, behöver du minst 45 högskolepoäng i idrott.
 
- - -:  Stängt av moderator
 
Elisabeth Dahl:  Kostar det nu att få en legitimation?
Jan Gladh:   Hej Elisabeth. Om du är har tagit examen före 1/7 2011 kostar din legitimation ingenting. För examinerade därefter tar Skolverket ut en administrationsavgift om 1500 kr.
 
Lova:  Hej!
Vad gör lärarförbundet för oss som har en sk lokal behörighet som förskollärare eller lärare? Vilka rättigheter har vi? Kan jag som oleg. fskl bli uppsagd? Jag har gått en påbyggnadskurs som kommunen och lärarutbildningen anordnade. Vi blev anställda som fskl, men kommer inte få leg. Kommunen har informerat oss om att vi på egen tid och bekostnad kan läsa in ca 2,5 år för examen och därmed leg. Hur blir vår situation som oleg fskl?
Jan Gladh:   Hej Lova. Tyvärr är det så att lokal behörighet inte finns i den nya behörighetsförordningen. Eftersom arbetsgivaren en gång har upphandlat enstaka kurser för er som har lokal behörighet bör också arbetsgivaren nu ta sitt ansvar och se till att ni får en utbildning som leder till examen och därmed också legitimation. Arbetsgivaren kan upphandla uppdragsutbildningar hos högskolan som leder till examen och legitimation. Den här frågan har Lärarförbundet diskuterat med regeringen, men utan framgång. Därför måste frågan behandlas lokalt och Lärarförbundets lokalavdelningar bör ta upp diskussioner och förhandlingar med arbetsgivaren om hur ni ska få full behörighet. Så hör av dig till din lokalavdelning!
 
Moderator:  Nu får vi in massor av frågor. Får du inte svar på just din fråga kan det bero på att vi redan svarat någon som har haft en liknande fråga tidgare i chatten.
 
Alexander Orest:  Hej!

Jag hade egentligen samma fråga som Mikael. Hoppas bara inte ansökan försvann på grund av de tekniska problemen.
Märkligt att Skolverket har telefontid när lärare arbetar och inte efter arbetstid..

Vad kommer legitimation ge oss lärare? Allt är väldigt diffust känns det som.

Märkligt är också att personalen på kulturskolan inte får legitimation, det ställer till problem vid betygssättning eftersom många där också arbetar timmar på gymnasiet.
Jan Gladh:   Hej Alexander. Legitimationen innebär att bara utbildade lärare får utföra vissa arbetsmoment, såsom sätta betyg och ansvar för undervisningen. På sikt kommer det att ge lärarna en högre status eftersom arbetsgivaren inte kan byta ut lärarna mot outbildad personal. Lärarförbundet tror att det här är en framgångsrik väg för att öka läraryrkets professionalisering.

När det gäller kulturskolan så krävs det ingen legitimation, men de lärare som arbetar på kulturskolan och som har en godkänd lärarutbildning kan och bör naturligtvis ansöka om lärarlegitimation. Då kan de också sätta betyg. Ej behöriga lärare som arbetar på gymnasieskolan kan fortsättningsvis sköta undervisningen men måste sätta betyg i samråd med en legitimerad lärare.

Ring gärna Skolverket och ta reda på varför din ansökan om legitimation dröjer, eller skicka ett mejl till: upplysningstjansten@skolverket.se.
 
Agnes :  Jag är utbildad fritidspedagog men har läst en specialisering med engelska för barn i klass 1-6 i 1 termin samt 1 termin specialpedagogik. Kan jag få en lärarlegitimation?
Jan Gladh:   Hej Agnes. Tyvärr är svaret idag att du inte kan få en lärarlegitimation. Fritidspedagoger som vidareutbildar sig i praktisk-estetiska ämnen kan få lärarlegitimation och behörighet i just de praktisk-estetiska ämnena, men i dagsläget inte i några andra ämnen. Lärarförbundet arbetar för att fritidspedagogiken ska vara grund för en legitimation.
 
Emma Welander:  Hej
Jag har läst 90p pedagogik, 30 psykologi, 15p matteinlärning, 15p läs ocH skriv samt 60p spec.ped. Är jag behörig för lågstadiet?

Med vänlig hälsning, Emma
Jan Gladh:   Hej Emma. Det är examensordningen som styr legitimationen. Och vad jag kan se har du ingen sammanhållen lärarexamen och du kan därmed inte ansöka om lärarlegitimationen. Vad du kan göra är att kontakta närmaste högskola för att se hur du, utifrån dina kurser, kan erhålla en lärarexamen och/eller eventuellt komplettera för att få en examen.
 
Christoffer Johansson:  Hej. Jag undrar hur detta kommer påverka oss nyutexaminerade lärare. Vi måste ju gå vårt första år med en mentor och sen kan vi söka om legitimation. Men vid sitt första år så har man säkerligen kommit igång med både betyg och annat, ska man verkligen behöva "säga ifrån sig" den rätten för att man måste vänta in legitimation?
Jan Gladh:   Hej Christoffer. I introduktionsperioden ingår att mentorn tillsammans med rektor ska bedöma olika kompetensprofiler för den nyanställda läraren. Det innebär att den nyanställda bland annat ska kunna följa upp, bedöma, kommunicera och dokumentera eleverns kunskapsutveckling. Är du godkänd på din introduktionsperiod och bara inväntar legitmationsbeslutet kan du naturligtvis arbeta på som vanligt, men du bör samråda med rektor eller mentor i betygsfrågor.
 
Moderator:  Många har frågor angående att de inte har fått något besked trots att de lämnade in ansökan om legitimation för mer än ett år sedan. Svaret finns i början av chatten till signaturen Mikael.
 
Åsa Filipsson:  Vi som håller på att utbilda oss? kommer vi att behöva söka om lärarleg. eller kommer det automatiskt?
Jan Gladh:   Hej Åsa. Eftersom det inte finns några krav på när introduktionsåret ska vara genomfört efter utbildningen innebär det att du själv måste ansöka om legitimationen när du har "alla papper" klara.
 
Anna-Karin:  Hej, jag har en 1-7 sv/so examen sedan 1998. Jag har dock arbetat mesta tiden på högstadiet. Jag vill ju självklart har rätt behörighet för högstadiet. Jag har läst till vissa kurser. Men hur mycket krävs för att jag ska vara behörig i so-ämnen? Jag har försökt läsa ut poänggränser med det slutar ju med att jag får läsa in minst 2 år till. Är det rimligt? Jag har ju redan nu mer poäng i so-ämnen än tex flera kollegor som läst sv, hi och re, men de räknas som behöriga i so-ämnen. Hur gör jag?
Jan Gladh:   Hej Anna-Karin. Behörig i grundskolans årskurs 7-9 (högstadiet) är den som har en för årskurserna avsedd examnen. Men man kan också bli behörig genom att ha kompletterat sina ämnesstudier. När det gäller svenska, samhällskunskap eller musik på högstadiet krävs totalt 90 högskolepoäng i vardera ämnet. I alla övriga ämnen krävs minst 45 högskolepoäng. Varför tror du att du måste läsa in två år när du redan har en 1-7-lärarexamen med inriktning mot svenska/so som du kan bygga på? Har du sökt och fått avslag i so-ämnen, eller vad föranleder din fråga?
 
Moderator:  Hej nu är chatten igång. Ni är välkomna med alla era frågor!
 
Mikael:  Hej

Jag är väldigt nyfiken på vad som hänt med min ansökan, som registrerades som komplett av Skolverket i augusti 2012?

Då jag har gymnasielärarexamen och har arbetat heltid som detta i flera år, borde det väl rimligen inte ta över 13 månader att utfärda en plastbricka i detta fall? Har försökt få information om vad som kan ha hänt med min ansökan från Skolverket utan något resultat. Frågorna man har är många; När kommer min leg? Om ett år? Har min ansökan försvunnit?
Jan Gladh:   Hej Mikael. Nej, det är inte rimligt att det ska ta 13 månader att få besked, men som du kanske vet har Skolverket haft stora datatekniska problem när det gäller hanteringen av inkomna ansökningar. Det är bland annat av den anledningen som man flyttade fram datumet för när reformen träder i kraft.
Det är många som undrar samma sak som du, och jag föreslår att ni som inte har fått besked inom rimlig tid ringer Skolverkets upplysningstjänst 08-527 332 00.
 
Logga in

- för att se dina medlemsuppgifter och din personliga löneutveckling!


Inloggade medlemmar: 3

Avdelningar

Du hör till lokalavdelningen i den kommun där du jobbar.