Press | Other languages | Om webbplatsen | Kontakta oss
Lärarförbundets logotyp.

Lönebloggen

Mathias ÅströmLärarförbundet efterlyser högre lärarlöner och politiker som tar ansvar. Här granskar vi den aktuella debatten om lärarlöner och berättar om det arbete vi gör för att se till att lärares löner motsvarar deras utbildning och ansvar.

Bloggare: Mathias Åström, Lärarförbundets förhandlingschef.

Signalen behöver vara tydlig - lärarlönerna ska upp!

Skrivet av Mathias Åström, 25 mars 2014, klockan 11:23

Kategori: förhandlingar, karriär, lärarlöner

Arbetet med att uppvärdera lönerna fortsätter i många sammanhang. Just nu pågår förhandlingar inom Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och Arbetsgivaralliansen. Fortsatt uppvärdering av lärarlönerna är en prioriterad fråga men fler villkor finns med i arbetet.

För KFS del handlar det till exempel om villkor för föräldralediga, arbetsbelastning, delar av ferieregleringen för ferieanställda och möjlighet att göra individuella avsteg från kollektivavtalet.

Förhandlingarna förs med sikte på att ha ett nytt avtal klart när det nuvarande går ut sista mars.

För den enskilde läraren har det ingen betydelse om avtalsområdet är stort eller litet, en god lön och bra villkor för att göra ett gott arbete är lika viktiga. Idag blir livslönen efter en lärarutbildning lägre än om man börjar arbeta direkt efter gymnasiet.

Ska fler välja läraryrket måste det löna sig att gå en lärarutbildning. Signalen behöver vara tydlig och entydig, lärarlönerna ska upp, inom alla avtalsområden!


(5st. kommentarer)  Kommentera   Dela på:     

Sifferexercis

Skrivet av Mathias Åström, 19 november 2013, klockan 09:13

Kategori: avtal, förhandlingar, lärarlöner

1, 3, 2, 5, 4 är några siffror som kan vara intressanta att känna till.

Det handlar inte om någon siffermystik utan är helt enkelt ett sätt att beskriva 2012 års löneutfall.

Den första siffran handlar om inflationen som var exceptionellt låg 2012 och alltså hamnade på 1 procent. Den andra siffran står för arbetsmarknadens genomsnittliga löneökning som hamnade på 3 procent. Det betyder att den tredje siffran - 2 procent - är vad som blir kvar när man rensat den genomsnittliga löneökningen för penningvärdesförsämringen. En hygglig reallöneökning alltså.

Men för lärarna gick det ännu bättre. Deras löneökning hamnade på nära 5 procent. Det betyder att det blev en reallöneökning på 4 procent. Alltså dubbelt så mycket som för andra grupper. En liten men fullt märkbar relativlöneförändring.

För 2013 är ju inga siffror helt klara men enligt Konjunkturinstitutet riskerar vi att drabbas av deflation, det vill säga att priserna går snarast ned, men vi kan med relativt stor säkerhet säga att inflationen knappast kommer att överstiga 1 procent. Med en generell löneökning på ca 2,8 procent betyder det att vi återigen får en reallöneökning på ca 2 procent. Lärarnas löneökning 2013 kommer av allt att döma att hamna i spannet 3,5-4 procent och då har förstelärarreformen ännu bara fått marginellt genomslag. Vi kan därmed återigen beräkna en reallöneökning för lärarna om ca 2,5-3 procent.

Summa summarum betyder det att lärarna 2013 återigen övertrumfar andra grupper med god marginal och relativlöneförändringen fortsätter. Men mer måste till om lärarlönegapet ska fyllas. En del arbetsgivare har mycket kvar att bevisa för att mota den nationella lärarkrisen. Nu ökar vi trycket.


(6st. kommentarer)  Kommentera   Dela på:     

Medlingsinstitutet: Lärarna verkar lyckas

Skrivet av Mathias Åström, 3 oktober 2013, klockan 09:46

Kategori: förhandlingar, lärarlöner, SKL

Lärarnas tidning har i en artikel kollat upp hur det går med lönerna i kommunerna. Jag konstaterar i artikeln att vinden har vänt, att kommunerna nu satsar. Det är ännu inte alla kommuner som satsar, en del kommuner har kvar att vakna och inse att vinden har vänt.

Frågan går också till Agneta Jöhnk, chef för avdelningen för arbetsgivarpolitik på Sveriges Kommuner och Landsting som välkomnar att kommunerna satsar på lärarna i år:

– Om löneökningarna ligger 1 procent över det centrala avtalet är det väldigt bra. Då har kommunerna tagit sitt ansvar, lärarna får mer än andra och vi har brutit en trend.

Hon säger också att många kommuner behöver ta flera steg om uppvärderingen för att det ska bli den uppvärdering det talas om. Lärarnas tidnings undersökning visar också att flera kommuner även i år lägger sig på det centrala avtalets minimi­nivå på 2 procent.

– De kommunerna verkar inte ha förstått signalerna. Jag tror att de rätt snart blir varse att lärarna söker sig till grannkommunerna, säger Agneta Jöhnk.

Min kommentar till det: Bra och viktigt tydlighet gentemot kommunerna SKL!

Och så ett lika gott som tungt inlägg från Medlingsinstitutets Bo Enegren, ekonom på Medlingsinstitutet. Han menar i artikeln att lärarna är på väg att lyckas med något som många andra yrkesgrupper bara drömmer om.

– Det är svårt att inom det svenska avtalssystemet bryta mot den etablerade industrinormen, eftersom det finns en förbluffande likhet i löneökningstakt mellan olika sektorer.

– Men lärarområdet är ett exempel på att det går att bryta mot normen.

Han konstaterar att det krävs speciella förutsättningar för att detta ska vara möjligt.

– Om det finns en acceptans från övriga arbetsmarknaden för att en speciell yrkesgrupp behöver högre lönelyft än andra är det möjligt att genomföra detta utan att det sätter i gång kompensationskrav och en ny lönespiral.

Läs mer hos Lärarnas Nyheter


(4st. kommentarer)  Kommentera   Dela på:     

IF Metall: Acceptans för att lärarna får mer

Skrivet av Mathias Åström, 21 augusti 2013, klockan 14:50

Kategori: avtal, förhandlingar, lärarlöner

Igår blev lönerna för Stockholmslärarna klara. Avtalet innebär mer än det så kallade industrimärket på arbetsmarknaden två år i rad. En procentenhet mer i år och 1,5 procent mer nästa år.

- Det här är en bra uppgörelse för Stockholms lärare. Det har inte skett av sig självt, Lärarförbundet har under lång tid drivit på för att få Stockholms stad att ta sin del av ansvaret för lärarkrisens lösning, säger Johan Törnroth, ordförande i Lärarförbundets lokalavdelning i Stockholm.

Snabbt kom positiva reaktioner från industrin på Stockholms löneuppgörelse. Det största industrifacket IF Metall säger i Dagens Nyheter:

- Det finns en acceptans för att lärarna får mer. Bekymret är om många fler grupper nu börjar ta höjd, säger IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikälä.

Mycket återstår innan lärarna har kommit ikapp andra jämförbara yrkesgrupper, men Stockholmsuppgörelsen är ett oerhört viktigt steg och en tydlig signal till Stockholms lärare. Det är de verkligen värda. Nu förväntar vi oss att fler kommuner tar efter!


Läs artikeln Löneavtal klart för Stockholms lärare i DN.

Se inslag i ABC-nyheterna, 2,5 minuter in i sändningen.


(0st. kommentarer)  Kommentera   Dela på:     

Avtalet med Svenska kyrkan klart

Skrivet av Mathias Åström, 5 juni 2013, klockan 11:56

Kategori: avtal, förhandlingar, lärarlöner, SKL

I förra veckan blev avtalet med Svenska kyrkan klart. Det berör Lärarförbundets medlemmar inom kyrkor och samfund. Medlemmarna är framför allt kyrkomusiker, förskollärare och församlingspedagoger.

Vi gör också på detta område viktiga framsteg för våra medlemmar. Extra värt att notera är att ett särskilt löneutrymme är avsatt för att i efterhand kompensera för att våra medlemmar som jobbar med skollagsbunden verksamhet inom Svenska kyrkan också ska få 4,2 procent för 2012. De får alltså för 2012 det som Lärarförbundet fick som golv i kommunerna. Det handlar alltså om mellanskillnaden mellan 4,2 procent och förra årets faktiska löneutfall för gruppen. Viktigt erkännande av Lärarkåren liksom ett erkännande av att Lärarkårens relativa löner måste förflyttas. Ska det åstadkommas måste lärarna få mer än andra grupper i samhället.

För kyrkomusikernas del innebär avtalet också ett tydligt erkännande av kyrkomusikens viktiga roll i verksamheten. Att arbetsgivaren fortsättningsvis har skyldighet att tillhandahålla skor särskilt anpassade för orgelspel är en viktig arbetsmiljöåtgärd. Det kan verka som en småsak i sammanhanget, men är symboliskt viktigt som just ett erkännande av kyrkomusiken och att kyrkomusiker som arbetsgrupp har behov av särskild klädsel på samma sätt som många andra yrkesgrupper, och att arbetsgivaren bör ersätta detta.

Jag hoppas att vi får fler efterföljare till detta bland de andra privata arbetsgivarna som vi ska teckna avtal med senare i år, till exempel Almega Tjänsteföretagen. Nu har de flesta arbetsgivarorganisationer på olika sätt satsat mer på lärarna. Nu ligger bollen hos friskoleföretagen inom Almega. Antar de utmaningen?

Läs mer: "Avtalet klart med Svenska kyrkan"


(0st. kommentarer)  Kommentera   Dela på:     

Nu inleder vi förhandlingarna om Friskoleavtalet

Skrivet av Mathias Åström, 29 maj 2013, klockan 16:42

Kategori: avtal, förhandlingar, lärarlöner

Idag går startskottet för avtalsrörelsen med Almega Tjänsteföretagen. Avtalet gäller för ett stort antal av landets fristående skolor och förskolor och är det största friskoleavtalet, det berör cirka 7000 medlemmar i Lärarförbundet.

Lärarförbundet har idag tillsammans med Lärarnas Riksförbund överlämnat våra yrkanden - det vill säga våra krav - till Almega Tjänsteföretagen.

Det viktigaste kravet i årets avtalsrörelse är lönefrågan. Det är dags för de fristående skolorna att säga ja till lärarnas lönekrav och betala löner som får lärarna att fortsätta i yrket och lockar unga att välja lärarbanan. Även lärarna i fristående skolor ska få mer än andra. En annan prioriterad fråga i avtalsrörelsen med Almega Tjänsteföretagen är arbetsbelastningen för lärare inom friskolorna.

2013 års avtalsrörelse måste ge lärarna i fristående skolor rejäla lönelyft. Det är fullständigt oacceptabelt att de fristående skolorna inte väljer att investera i sina lärare. Lärarna är den enskilt viktigaste faktorn för en bra skola och då gäller det att locka de bästa lärarna till yrket.

De fristående skolorna borde ha råd att betala minst lika mycket i löner som de kommunala skolorna. Hos många av de fristående skolorna finns det ett ekonomiskt utrymme att både betala högre löner och öka lärartätheten.

Lärarförbundet visade i sin senaste rapport i serien Perspektiv på lärarlöner att lärarlönerna i fristående skolor är ännu lägre än i de kommunala. Grundskollärare i fristående skolor tjänar nästan 500 kronor mindre i månaden än i motsvarande kommunala skolor. För gymnasielärare är skillnaden ännu större. Där handlar det om en skillnad på 1700 kronor. Skillnaden är slående och utan rimlig förklaring.

Rapporten ”Jobba i fristående skola = högre lön?”

Lärarförbundet skriver i en debattartikel i Göteborgs-Posten om den sexpartiuppgörelse som träffades i förra veckan med skärpningar av regelverket för de fristående skolorna. Det är en uppgörelse som borde sätta press på de fristående skolorna att betala löner som är minst i nivå med de kommunala lönerna.

Läs artikeln i Göteborgs-Posten


(2st. kommentarer)  Kommentera   Dela på:     

En bra början i yrket

Skrivet av Mathias Åström, 26 oktober 2012, klockan 10:46

Kategori: avtal, förhandlingar

På många håll diskuterar vi i Lärarförbundet just nu med arbetsgivarna om villkoren för nyutexaminerade lärare som behöver en introduktionsperiod för att kunna ansöka om legitimation. Det kan vi nu göra med stöd i de nya läraravtalen.

De nya lärare som utexamineras måste genomgå en introduktionsperiod för att sedan kunna ansöka hos Skolverket om sin legitimation. Introduktionsperioden kan visserligen ske i vilken anställningsform som helst – tillsvidare, vikariat eller någon annan visstidsanställning – men hittills har det saknats en skräddarsydd anställningsform för introduktionsperioden.

Med de nya avtalen med Sveriges kommuner och landsting samt med Almega Tjänsteföretagen har de nyutexaminerade lärarna fått en anställningsform som liknar den som läkare har under sin AT-period.

För att nyutexaminerade lärare ska få en bra introduktion i sitt yrke är det viktigt med en tydlig anställningsform, men det är förstås bara en del. Skolverkets föreskrifter om introduktionsperioden ställer en rad krav på ett innehåll som bidrar till kvalitet, både för den nyexade läraren, för mentorer och undervisningen.

Läs mer hos Skolverket

När vi nu diskuterar och förhandlar med arbetsgivarna om introduktionsanställningen och innehållet i perioden, är helheten viktig. Har mentorerna rimlig tid för att vara bra mentorer? Får den som genomgår sin introduktionsperiod bra stöd från mentorer och skolledare? Hur ser strukturerna för uppföljning av introduktionsperioden ut? De och flera andra frågor måste lösas. Att vi lyckades få till en introduktionsanställning i avtalen är en bra början.

Är du nyutexaminerad lärare? Har du fått ett jobb som ger dig en legitimationsgrundande legitimationsanställning? Vad fungerar för dig och har du stött på problem? Hör gärna av dig och berätta!

Webb-tv: Avtalet och legitimationsgrundande anställning


(0st. kommentarer)  Kommentera   Dela på:     

Lärare ska ha mer än andra

Skrivet av Mathias Åström, 5 oktober 2012, klockan 13:56

Kategori: avtal, förhandlingar, lärarlöner

Läraravtalet har en ny och mycket viktig uppsägningsklausul. Det var en avgörande nyhet jämfört med det som Lärarförbundet avvisade i juni – ett nej som ledde till medling. Uppsägningsklausulen innebär i korthet att avtalet kan sägas upp redan om drygt två år om inte kommunerna höjer lärarnas löner rejält. Kommunerna måste visa konkret att de tar ansvar för den nationella lärarkrisen.

I Lärarförbundet har ett intensivt arbete startat med sikte på valåret 2014. Samtidigt som vårt representantskap sade ja till medlarbudet och antog det nya läraravtalet, beslutade de att fastställa en kravspecifikation som ska ligga till grund för representantskapets beslut om en eventuell uppsägning av avtalet senast 1/1 2015. Det kommer förstås inte att ske nu. När vi ser vilka löneökningar vi de facto får 2012 och 2013, är det dags att presentera kraven för 2014 och framåt. Det är då uppsägningen kan bli aktuell.

I dagens Svenska Dagbladet slår Lärarnas riksförbund fast att lärarlönerna kan bli en valfråga 2014. Så är det. Jag tror att satsningar på lärarna och våra förutsättningar att bygga en riktigt bra skola, kommer att vara på högkant inför nästa val till riksdag och kommuner. Vi kommer göra allt vi kan för att det ska bli så. Uppsägningsmöjligheten gör valåret till nyckelår för läraravtalet. Det är upp till bevis för Sveriges skolansvariga politiker.

När Lärarnas riksförbund i samma artikel på Brännpunkt (SvD) skriver att vi ska ha närmat oss en 10-procentig löneökning för lärarna år 2012-2014 tycker jag dock att det är en förvånande låg ambition. Ett år på 4,2 och två år på märket eller nästintill, som Lärarnas riksförbund summerar till en 10-procentig löneökning, det är dessvärre en lägre ambition än till och med arbetsgivaren säger sig ha. Som alla erfarna förhandlare vet, är det sällan en facklig framgångsväg att gå ut med lägre ambitioner än arbetsgivarna. Det riskerar att göra garanterade utfall till tak hos många skolarbetsgivare.

Lärarförbundet har högre ambitioner än att Sveriges lärare ska ha löner i nivå med det s k märket. Med 4,2 procent i garanterat utfall för 2012 får lärarna mer än andra. Så måste det fortsätta både 2013 och 2014 för att vi ska kunna kalla det en uppvärdering av läraryrket. Vi har högre ambitioner än att lärarna ska få ”på märket” 2013 och 2014. Nu har vi ett första steg, men det måste följas av fler. Lärarna ska ha mer än andra.


(0st. kommentarer)  Kommentera   Dela på:     

Vem ska driva lärarnas frågor om inte Lärarförbundet?

Skrivet av Mathias Åström, 4 oktober 2012, klockan 15:23

Kategori: 10000, avtal, förhandlingar, SKL

Diskussionerna pågår om det nya läraravtalet och det finns de, till exempel på tidningarnas ledarsidor, som ifrågasätter om det går att bygga opinion för att få mer än andra. Till exempel ledarsidan i Eskilstunakuriren

De menar att en del av missnöjet med avtalet egentligen handlar om att lärarnas och Lärarförbundets förväntningar har varit för höga. Om att vi trott att vi skulle få 10 000 kronor i ett avtal.

Jag tänker så här om de båda kritikpunkterna:

Har vi haft fel strategi?
Nej, absolut inte! För vem ska driva lärarnas frågor om inte Lärarförbundet gör det? De höga förväntningarna, tillsammans med det starka stödet från den allmänna opinionen, har gjort att vi har kunnat teckna ett avtal som ger lärarna mer än vad alla andra yrkesgrupper på arbetsmarknaden har fått i år.

Vi tänker fortsätta att ha höga förväntningar! Nu förväntar vi oss en fortsatt uppvärdering av läraryrket. Om kommunerna låter bli tvekar vi inte att säga upp avtalet.

Varför har vi pratat om 10 000?
Lärarförbundet har länge och tydligt visat att lärare ligger 10 000 kronor efter andra yrkesgrupper med likvärdig utbildning, till exempel civilekonomer och systemvetare. Det är ett gap som har byggts upp under lång tid och som måste fyllas igen för att fler ska vilja bli och vara lärare.

Det har förstås inte handlat om att kräva 10 000 kronor på ett bräde och fylla igen detta gap i en enda avtalsrörelse. Men problemet har, tack vare vår argumentation, blivit tydligt för många och vi har fått ett starkt stöd för att det måste till en förändring.

Hur lång tid ska det då få ta att täppa igen gapet? Det går förstås inte att säga x antal år, men ett ´är säkert: Nu har vi pressat kommunerna till ett första steg för att uppvärdera läraryrket och det måste följas av många fler de kommande åren. Skolansvariga politiker har inte råd att låta det ta särskilt lång tid. Det är alldeles nödvändigt för att hejda den nationella lärarkrisen.


(6st. kommentarer)  Kommentera   Dela på:     

Nu värderas medlarbudet

Skrivet av Mathias Åström, 25 september 2012, klockan 15:47

Kategori: avtal, förhandlingar, SKL

Idag har medlarna lämnat sitt bud, det som kallas för hemställan, till Lärarnas samverkansråd (Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund) och SKL. Under resten av dagen kommer vår förbundsstyrelse att analysera och diskutera det. Imorgon onsdag samlas vårt representantskap, som är beslutande i avtalsfrågor, för att ta ställning till medlarbudet.

Det är lärarnas valda representanter som beslutar och innan de har haft möjlighet att diskutera medlarbudet och dess alternativ, kommenterar vi inte budets innehåll. Medlarna har begärt att få svar på onsdag kväll senast klockan 20.00. Därefter kommer beslutet i Lärarnas samverkansråd att presenteras.

Läs mer om vad som händer nu i nyheten på vår webbplats

Läs mer om representantskapet och hur ett avtal går till


(6st. kommentarer)  Kommentera   Dela på:     

Karriärtjänster som sätter press på lönerna

Skrivet av Mathias Åström, 24 september 2012, klockan 20:13

Kategori: avtal, förhandlingar, karriär, lärarlöner

Utbildningsminister Jan Björklund har presenterat regeringens karriärreform i dag. De stora dragen har varit kända under något år, till exempel att den omfattar 880 miljoner kronor under fyra år med ikraftträdande från och med läsåret 2013/14. Ungefär 10 000 lärare ska kunna bli antingen lektor eller förstelärare, det karriärsteg som regeringen vill införa mellan legitimerad lärare och lektor. Lärarförbundets ordförande, Eva-Lis Sirén, kommenterar reformen i ett pressmeddelande på Lärarförbundets webbplats

Läs pressmeddelandet.

Jan Björklunds förslag benämns till och med ”Karriärtjänster för lärare och statsbidrag för höjda lärarlöner” och regeringen markerar därmed att man vill ta sin del av ansvaret för högre lärarlöner och för att möta den nationella lärarkrisen. Jan Björklund säger i sitt pressmeddelande att det är ett nationellt intresse att lyfta läraryrket och att regeringen därför bidrar till finansieringen.

Lärarförbundet har länge efterlyst fler karriärvägar för lärare som ett sätt att höja kvaliteten i undervisningen, öka yrkets status och attraktivitet och bidra till att pressa upp lärarlönerna. Vi har i många år lyft fram internationella erfarenheter, bland annat från konsultföretaget McKinsey & Co, som visar att karriärstrukturer i skolan är en framgångsfaktor. En av våra kongressrapporter 2010 handlade om just karriär- och utvecklingsmöjligheter i förskolan och skolan och lanserade bland annat vikten av att karriärtjänster verkligen ska bidra till utveckling av kvaliteten och inte cementera gamla strukturer och hierarkier.

Kommuner och fristående skolor måste nu svara upp mot statens satsning och höja lönerna. Karriärreformen är ett av flera sätt att belöna ett gott lärararbete. Rätt använd kommer den att sätta press uppåt på lärarlönerna. Lärarlönerna måste höjas rejält för att få till en nödvändig uppvärdering av läraryrket. Karriärtjänsterna är en pusselbit.


(6st. kommentarer)  Kommentera   Dela på:     

Nu ökar intensiteten ytterligare

Skrivet av Mathias Åström, 21 september 2012, klockan 11:55

Kategori: avtal, förhandlingar, lärarlöner

Det har gått tre månader sedan Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund i juni avvisade SKL:s förhandlingsbud. Vi sade nej till ett bud som var för tunt, för långt och för osäkert. Det gav visserligen mer pengar än andra yrkesgrupper, men det var ett femårigt avtal bland annat utan uppsägningsmöjligheter. Den möjligheten måste finnas som en säkring av en långsiktig uppvärdering av lärarkåren.

Sedan tre veckor är vi i medling. Jag har redan tidigare här i bloggen konstaterat att en medling innebär att det är medlarna som leder arbetet och bestämmer tempot. Medlarnas uppdrag är att lägga ett förslag som de bedömer kan vara möjligt för båda parter att anta. Vi har självklart varit mycket aktiva i att förse medlarna med fakta och argument.

Utifrån den information vi nu har fått av medlarna gör Lärarförbundets ledning bedömningen att vårt representantskap ska finnas på plats i Stockholm på onsdag för att kunna ta ställning till ett medlarbud. Medlarnas arbete är fortsatt intensivt och kommer så att vara under de kommande dagarna. Det finns idag inget att säga om riktning eller innehåll.


(12st. kommentarer)  Kommentera   Dela på:     

Lärarnas löner historiskt lågprioriterade

Skrivet av Mathias Åström, 20 september 2012, klockan 15:02

Kategori: förhandlingar, lärarlöner

Idag släpper Lärarförbundet nya beräkningar som tydligt visar hur lärarnas löneutveckling har släpat efter sedan 1993 jämfört med andra kommunalt anställda. De senaste 20 åren har resulterat i att lärarna ligger efter 18 procentenheter i löneutvecklingen. Lärarna har konsekvent fått stå tillbaka ungefär en procentenhet varje år sedan 1993. Det är med bakgrund av det som Lärarförbundet säger att det är dags att lärarna får mer än andra i den här avtalsrörelsen.

Lärarförbundet har redan tidigt i andra rapporter visat hur lärare ligger efter lönemässigt gentemot andra grupper med likvärdig utbildning, till exempel civilingenjörer. Nu visar det sig alltså att även i kommunerna halkar man efter, fast här gäller det löneutvecklingen.

Det ligger ett stort ansvar på kommunerna att uppvärdera lärarna. Nu har man under väldigt lång tid tvingat lärarna att stå tillbaka i löneutveckling och vi vet att det starkt bidrar till den lärarkris vi står inför. Den låga lönen är den enskilt viktigaste anledningen till att så få vill vara och bli lärare.

Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén säger till Dagens Samhälle:
- De centrala avtalen har gett alla möjligheter att säga ja till lärarna men kommunerna har avböjt. Det förlorar hela samhället på.


(2st. kommentarer)  Kommentera   Dela på:     

Webb-tv: Om läget i medlingen

Skrivet av Mathias Åström, 17 september 2012, klockan 16:15

Kategori: avtal, förhandlingar, SKL

I slutet av förra veckan blev jag intervjuad av Lärarkanalen om läget i den kommunala avtalsrörelsen.

Se hela intervjun här:


(0st. kommentarer)  Kommentera   Dela på:     

Ingen medalj för Sverige i löneligan

Skrivet av Mathias Åström, 11 september 2012, klockan 17:11

Kategori: 10000, förhandlingar, lärarlöner

Idag har Education at a Glance kommit. Det är en faktaspäckad tegelsten med jämförelser mellan olika länders utbildningssystem.

Den är tyvärr dyster läsning vad gäller svenska lärarlöner. De har fortsatt att sjunka och vi ligger nu på 24:e plats i statistiken.

Läs gärna mer oo Education at a glance i artikeln på lararnasnyheter.se.

Mitt under medlingen mellan Lärarförbundet och SKL får vi alltså veta att också franska lärare har gått om oss i lärarnas löneliga. Att Zlatan tjänar mycket pengar i den franska ligan vet vi ju alla men den är kanske tuffare och har större publikintäkter. Men är den franska skolan så mycket bättre än den svenska så vi förtjänar att bli ifrånsprungna? Nej, inte alls.

Det är istället så att om svenska lärare belönas efter elevernas resultat så ska vi ha mer betalt. Det är ytterligare ett argument i lönematchen.


(2st. kommentarer)  Kommentera   Dela på:     

Tankar efter chatten igår

Skrivet av Mathias Åström, 7 september 2012, klockan 14:03

Kategori: 10000, avtal, efterlysning, förhandlingar, status

Igår chattade jag med besökarna på vår webbplats om den pågående avtalsrörelsen. Intresset var stort och tyvärr hann jag inte med att svara på alla frågor. Men jag kan lova att det kommer fler tillfällen.

Det var en spännande mix av frågor, där många naturlgitvis handlade om medlingen som vi nu befinner oss i. Läs gärna chatten i efterhand.

Ett av inläggen som jag inte hann svara på, vill jag trots allt gärna sprida. ”Johan” tyckte så här:

”Efter 26 år i yrket som "gammal hederlig mellanstadielärare" med över 20 år som klassföreståndare anser jag att prio 1 är högre lön, prio 2,3 o.s.v, även detta är "HÖGRE LÖN".

Och det är faktiskt det som den här avtalsrörelsen handlar om. Vi måste ta ett tydligt steg mot högre lärarlöner. Det handlar om lärares status och om hur kommunerna ska undvika den lärarkris som Sverige är på väg in i. Och då är lärarlönerna helt avgörande.

Avtalsrörelsen måste resultera i ett tydligt steg mot en rejäl uppvärdering av lärarna. Det innebär att lärarna måste få mer än andra nu.

Läs chatten i efterhand


(4st. kommentarer)  Kommentera   Dela på:     

Vad händer i medlingen?

Skrivet av Mathias Åström, 5 september 2012, klockan 16:18

Kategori: avtal, förhandlingar, SKL

Jag får många frågor om vad som händer i läraravtalsrörelsen. Nu pågår medling efter att vi sagt ett tydligt nej till SKL:s bud före sommaren. De vanligaste frågorna är vad som sägs i medlingen, när medlarna kommer med sina förslag och vad som händer med det budet.

Vad händer i medlingen?
Under den gångna veckan har de två medlarna, Christina Rogestam och Jan Björkman, träffat parterna, det vill säga Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund samt Sveriges Kommuner och Landsting. Medlarna skaffar sig en bild av vad parterna tycker i olika avtalsfrågor, i vilka frågor det råder oenighet och på vilka områden det skulle gå att hitta gemensamma lösningar.

Hur länge kommer medlingen att pågå?
Det är medlarna som leder arbetet och bestämmer tempot. Det går ännu inte att säga när de kommer att presentera sitt förslag. I det här läget svarar vi på deras frågor och bidrar mycket aktivt med våra fakta och argument. Nu jobbar vi för att få medlarna att göra ett så bra arbete som möjligt med sikte på ett bra avtal för lärarna.

Vad händer när medlarnas förslag kommer?
Det är Lärarförbundets representantskap som kallas in för att ta ställning i avtalsfrågor och så kommer också ske nu. Motsvarande sker i Lärarnas riksförbund och hos SKL. Representantskapets ställningstagande beror förstås på vad avtalsförslaget innehåller. Vi är ju tydliga med våra krav. Om inte medlingen kommer fram till ett tillräckligt bra resultat ger arbetsgivaren oss inget annat val än att varsla om konflikt.

Vad kan jag göra?
Det kan inte sägas för många gånger: Läraravtalsrörelsen pågår och det ska inte undgå någon. Medan medlingen pågår fortsätter vi att ställa krav på politiker och söka stöd hos alla andra för höjda lärarlöner. Alla insatser behövs. Be till exempel dina vänner och kollegor att bära Ja till lärarna-knappen eller märka sin Facebooksida med Ja till lärarna.

Fler frågor och svar om medlingen


(0st. kommentarer)  Kommentera   Dela på:     

Sommarpaus i förhandlingsarbete och blogg

Skrivet av Mathias Åström, 9 juli 2012, klockan 08:37

Kategori: efterlysning, förhandlingar, lärarlöner

Avtalsrörelsen med allt vårt opinionsarbete fortsätter hela sommaren, men det konkreta förhandlingsarbetet har nu tagit en paus. De medlare som nu har fått parternas uppdrag att medla i avtalsrörelsen kommer att inleda sitt arbete i slutet av augusti. Hur de lägger upp arbetet avgör de själva.

Lärarförbundets efterlysningskampanj fortsätter. I alla sammanhang där vi finns - nationellt och i Sveriges alla kommuner - under sommarveckorna lyfter vi kravet på högre lärarlöner. Vi pekar inte minst på att låga lärarlöner är ett problem för hela samhället, inte bara för lärare och skolan. Vem ska stå i klassrummen och utveckla barn i förskolan och fritidshemmen om ingen vill vara eller bli lärare. Om det får fortsätta så här kommer det att saknas över 43 000 lärare om bara åtta år.

Du kan också hjälpa till! Sprid ett fakta som gör ont. Sätt upp en efterlysningslapp på affärens anslagstavla. Skriv en insändare med stöd i de argument vi har. Sprid din berättelse i sociala medier. Allt finns att hitta och inspireras av på Lärarförbundets webbplats. Som vanligt hittar du den här: lararforbundet.se.

Under de kommande veckorna kommer min Lönebloggen att vila. Sommarveckorna ägnas åt utflykter i sommarsverige och (hoppas jag :-)) sol, bad och några bra böcker. Överst i högen ligger en oläst del i serien om Mma Ramotswe. Har du inte läst om damernas detektivbyrå, då är din sommar räddad oavsett väder!

I augusti fortsätter jag att blogga igen.

Glad sommar!


(7st. kommentarer)  Kommentera   Dela på:     

Så såg SKL:s bud ut

Skrivet av Mathias Åström, 15 juni 2012, klockan 12:25

Kategori: avtal, förhandlingar, lärarlöner, SKL

Jag har fått en del frågor kring det konkreta innehållet i SKL:s bud.

Vana förhandlare vet att det man kommenterar detaljer i är de avtal man säger ja till, inte det man avvisar. För det viktiga är att SKL:s bud var otillräckligt. Det var Lärarförbundets styrelse och representantskap helt eniga om.

På en genomsnittlig lärarlön innebar SKL:s bud en löneökning på 364 kronor mer än andra det första året och inget mer garanterat under fyra år. Vi skulle heller inte haft någon möjlighet att säga upp ett avtal som inte alls lever upp till det Sveriges lärare och Sverige behöver.

Det finns förstås olika sätt att illustrera hur litet pengar det nu avvisade budet hade gett, men faktum är att det definitivt inte innebar ett tydligt steg mot en uppvärdering av lärarkåren.

Se även:
Frågor och svar: Därför säger vi nej till SKL:s bud


(11st. kommentarer)  Kommentera   Dela på:     

Lärarförbundet säger nej till SKL:s bud

Skrivet av Mathias Åström, 14 juni 2012, klockan 16:34

Kategori: förhandlingar, SKL

Idag kom SKL, Sveriges kommuner och landsting, med ett nytt bud i förhandlingarna om nytt läraravtal. Såväl Lärarförbundets förbundsstyrelse som representantskap, som är de som fattar beslut i avtalsfrågor för vår del, avvisade enhälligt budet.

Under flera veckor har vi haft intensiva förhandlingar med SKL. Det har funnits stunder då jag har trott att vi skulle kunna nå fram. Att alla ord om satsningar på lärarna skulle kunna bli verklighet. Vi gjorde ett rejält försök att göra upp före midsommar, som jag skrivit här på bloggen tidigare.

Det bud som vi fick innebär inte på långa vägar den uppvärdering av Sveriges lärare som är helt nödvändig. Arbetsgivarna har inte förstått allvaret i den situation som Sverige står inför.

Det presenterade innehållet var för litet och för tunt. SKL har inte svarat upp mot lärarnas krav på ett första tydligt steg mot 10 000 mer och en avbetalningsplan på sikt.

Nu vidtar medling, en process som kommer att ta tid, säkert in mot hösten. Vi vänder oss inte till Medlingsinstitutet utan parterna kommer tillsammans att leta medlare.

Lärarförbundet och lärarna fortsätter därför att efterlysa högre lärarlöner. Engagemanget och stödet måste fortsätta vara starkt för att vi ska kunna få gehör för våra krav.


(6st. kommentarer)  Kommentera   Dela på:     Logga in

- för att se dina medlemsuppgifter och din personliga löneutveckling!


Inloggade medlemmar: 3

Avdelningar

Du hör till lokalavdelningen i den kommun där du jobbar.

Medlemsservice

Kontakt@lararforbundet.se
0770-33 03 03 – öppet vardagar kl. 8:00-17:00.
Förändrade öppettider i påsk.

Klicka för att läsa Eva-Lis Siréns senaste krönika

Vad gäller när jag ...

Gå direkt till: