Press | Other languages | Om webbplatsen | Kontakta oss
Lärarförbundets logotyp.

Lönebloggen

Mathias ÅströmLärarförbundet efterlyser högre lärarlöner och politiker som tar ansvar. Här granskar vi den aktuella debatten om lärarlöner och berättar om det arbete vi gör för att se till att lärares löner motsvarar deras utbildning och ansvar.

Bloggare: Mathias Åström, Lärarförbundets förhandlingschef.

Sifferexercis

Skrivet av Mathias Åström, 19 november 2013, klockan 09:13

Kategori: avtal, förhandlingar, lärarlöner

1, 3, 2, 5, 4 är några siffror som kan vara intressanta att känna till.

Det handlar inte om någon siffermystik utan är helt enkelt ett sätt att beskriva 2012 års löneutfall.

Den första siffran handlar om inflationen som var exceptionellt låg 2012 och alltså hamnade på 1 procent. Den andra siffran står för arbetsmarknadens genomsnittliga löneökning som hamnade på 3 procent. Det betyder att den tredje siffran - 2 procent - är vad som blir kvar när man rensat den genomsnittliga löneökningen för penningvärdesförsämringen. En hygglig reallöneökning alltså.

Men för lärarna gick det ännu bättre. Deras löneökning hamnade på nära 5 procent. Det betyder att det blev en reallöneökning på 4 procent. Alltså dubbelt så mycket som för andra grupper. En liten men fullt märkbar relativlöneförändring.

För 2013 är ju inga siffror helt klara men enligt Konjunkturinstitutet riskerar vi att drabbas av deflation, det vill säga att priserna går snarast ned, men vi kan med relativt stor säkerhet säga att inflationen knappast kommer att överstiga 1 procent. Med en generell löneökning på ca 2,8 procent betyder det att vi återigen får en reallöneökning på ca 2 procent. Lärarnas löneökning 2013 kommer av allt att döma att hamna i spannet 3,5-4 procent och då har förstelärarreformen ännu bara fått marginellt genomslag. Vi kan därmed återigen beräkna en reallöneökning för lärarna om ca 2,5-3 procent.

Summa summarum betyder det att lärarna 2013 återigen övertrumfar andra grupper med god marginal och relativlöneförändringen fortsätter. Men mer måste till om lärarlönegapet ska fyllas. En del arbetsgivare har mycket kvar att bevisa för att mota den nationella lärarkrisen. Nu ökar vi trycket.


(6st. kommentarer)  Kommentera   Dela på:     

IF Metall: Acceptans för att lärarna får mer

Skrivet av Mathias Åström, 21 augusti 2013, klockan 14:50

Kategori: avtal, förhandlingar, lärarlöner

Igår blev lönerna för Stockholmslärarna klara. Avtalet innebär mer än det så kallade industrimärket på arbetsmarknaden två år i rad. En procentenhet mer i år och 1,5 procent mer nästa år.

- Det här är en bra uppgörelse för Stockholms lärare. Det har inte skett av sig självt, Lärarförbundet har under lång tid drivit på för att få Stockholms stad att ta sin del av ansvaret för lärarkrisens lösning, säger Johan Törnroth, ordförande i Lärarförbundets lokalavdelning i Stockholm.

Snabbt kom positiva reaktioner från industrin på Stockholms löneuppgörelse. Det största industrifacket IF Metall säger i Dagens Nyheter:

- Det finns en acceptans för att lärarna får mer. Bekymret är om många fler grupper nu börjar ta höjd, säger IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikälä.

Mycket återstår innan lärarna har kommit ikapp andra jämförbara yrkesgrupper, men Stockholmsuppgörelsen är ett oerhört viktigt steg och en tydlig signal till Stockholms lärare. Det är de verkligen värda. Nu förväntar vi oss att fler kommuner tar efter!


Läs artikeln Löneavtal klart för Stockholms lärare i DN.

Se inslag i ABC-nyheterna, 2,5 minuter in i sändningen.


(0st. kommentarer)  Kommentera   Dela på:     

Avtalet med Svenska kyrkan klart

Skrivet av Mathias Åström, 5 juni 2013, klockan 11:56

Kategori: avtal, förhandlingar, lärarlöner, SKL

I förra veckan blev avtalet med Svenska kyrkan klart. Det berör Lärarförbundets medlemmar inom kyrkor och samfund. Medlemmarna är framför allt kyrkomusiker, förskollärare och församlingspedagoger.

Vi gör också på detta område viktiga framsteg för våra medlemmar. Extra värt att notera är att ett särskilt löneutrymme är avsatt för att i efterhand kompensera för att våra medlemmar som jobbar med skollagsbunden verksamhet inom Svenska kyrkan också ska få 4,2 procent för 2012. De får alltså för 2012 det som Lärarförbundet fick som golv i kommunerna. Det handlar alltså om mellanskillnaden mellan 4,2 procent och förra årets faktiska löneutfall för gruppen. Viktigt erkännande av Lärarkåren liksom ett erkännande av att Lärarkårens relativa löner måste förflyttas. Ska det åstadkommas måste lärarna få mer än andra grupper i samhället.

För kyrkomusikernas del innebär avtalet också ett tydligt erkännande av kyrkomusikens viktiga roll i verksamheten. Att arbetsgivaren fortsättningsvis har skyldighet att tillhandahålla skor särskilt anpassade för orgelspel är en viktig arbetsmiljöåtgärd. Det kan verka som en småsak i sammanhanget, men är symboliskt viktigt som just ett erkännande av kyrkomusiken och att kyrkomusiker som arbetsgrupp har behov av särskild klädsel på samma sätt som många andra yrkesgrupper, och att arbetsgivaren bör ersätta detta.

Jag hoppas att vi får fler efterföljare till detta bland de andra privata arbetsgivarna som vi ska teckna avtal med senare i år, till exempel Almega Tjänsteföretagen. Nu har de flesta arbetsgivarorganisationer på olika sätt satsat mer på lärarna. Nu ligger bollen hos friskoleföretagen inom Almega. Antar de utmaningen?

Läs mer: "Avtalet klart med Svenska kyrkan"


(0st. kommentarer)  Kommentera   Dela på:     

Nu inleder vi förhandlingarna om Friskoleavtalet

Skrivet av Mathias Åström, 29 maj 2013, klockan 16:42

Kategori: avtal, förhandlingar, lärarlöner

Idag går startskottet för avtalsrörelsen med Almega Tjänsteföretagen. Avtalet gäller för ett stort antal av landets fristående skolor och förskolor och är det största friskoleavtalet, det berör cirka 7000 medlemmar i Lärarförbundet.

Lärarförbundet har idag tillsammans med Lärarnas Riksförbund överlämnat våra yrkanden - det vill säga våra krav - till Almega Tjänsteföretagen.

Det viktigaste kravet i årets avtalsrörelse är lönefrågan. Det är dags för de fristående skolorna att säga ja till lärarnas lönekrav och betala löner som får lärarna att fortsätta i yrket och lockar unga att välja lärarbanan. Även lärarna i fristående skolor ska få mer än andra. En annan prioriterad fråga i avtalsrörelsen med Almega Tjänsteföretagen är arbetsbelastningen för lärare inom friskolorna.

2013 års avtalsrörelse måste ge lärarna i fristående skolor rejäla lönelyft. Det är fullständigt oacceptabelt att de fristående skolorna inte väljer att investera i sina lärare. Lärarna är den enskilt viktigaste faktorn för en bra skola och då gäller det att locka de bästa lärarna till yrket.

De fristående skolorna borde ha råd att betala minst lika mycket i löner som de kommunala skolorna. Hos många av de fristående skolorna finns det ett ekonomiskt utrymme att både betala högre löner och öka lärartätheten.

Lärarförbundet visade i sin senaste rapport i serien Perspektiv på lärarlöner att lärarlönerna i fristående skolor är ännu lägre än i de kommunala. Grundskollärare i fristående skolor tjänar nästan 500 kronor mindre i månaden än i motsvarande kommunala skolor. För gymnasielärare är skillnaden ännu större. Där handlar det om en skillnad på 1700 kronor. Skillnaden är slående och utan rimlig förklaring.

Rapporten ”Jobba i fristående skola = högre lön?”

Lärarförbundet skriver i en debattartikel i Göteborgs-Posten om den sexpartiuppgörelse som träffades i förra veckan med skärpningar av regelverket för de fristående skolorna. Det är en uppgörelse som borde sätta press på de fristående skolorna att betala löner som är minst i nivå med de kommunala lönerna.

Läs artikeln i Göteborgs-Posten


(2st. kommentarer)  Kommentera   Dela på:     

Apropå SKL - Kommunals avtal

Skrivet av Mathias Åström, 29 april 2013, klockan 15:46

Kategori: avtal, lärarlöner, SKL

SKL och Kommunal har tecknat avtal. Det är ett avtal som kostar arbetsgivarna 6,8 procent, dvs samma kostnadsökning som industrins så kallade märke för de kommande tre åren. Kommunals löneökning blir 1700 kr för de tre åren, vilket är knappt 200 kronor mer än märket för hela avtalsperioden, det vill säga 63 kronor per år. Värdet av dessa 200 kronor får arbetsgivarna tillbaka genom att avtalet blir billigare för arbetsgivarna i något annat avseende. I media benämns detta som avräkningar.

Är det ett bra eller dåligt avtal? Parterna har ju kommit överens, så i den meningen är det ett bra avtal. Vad innebär avtalet i förhållande till diskussionen om den nödvändiga uppvärderingen av lärarlönerna? Kostnadsökningen ligger ju som för andra avtal, så i den meningen påverkar inte detta avtal lärarsatsningen mer än andra avtal. I rena kronor i lönekuvertet kommer lärarnas löner att öka med mer än kommunalarnas.

Då vi tecknade avtalet förra året var SKL tydlig i sin ambition att lyfta lärarlönerna. Men även om lärarna i snitt bara skulle få precis det industrin kommit överens om ger det ändå gymnasielärare, grundskollärare, fritidspedagoger, förskollärare och andra lärargrupper mer de kommande tre åren. Om kommunerna därtill fullföljer det påbörjade lönelyftet från 2012 med att lärarna får mer än andra i de lokala översynerna också kommande år, blir skillnaden ännu större. Ett exempel; medellöneskillnaden mellan förskollärare och barnskötare ökar mellan 2011 och 2015 med 15 procent, från 3200kr/månad till 3700 kr/månad, och än mer om kommunerna gör det de och SKL sagt – höjer lärarlönerna mer än andras.

Att lärarlönerna fortsätter att öka mer än andra också de kommande åren är helt nödvändigt om kommuner och andra skolhuvudmän ska kunna undvika att lärarkrisen fördjupas ytterligare. Och vi ser att det börjar röra på sig runt om i Sverige, allt fler arbetsgivare bestämmer sig för att satsa extra på lärarna också 2013.


(0st. kommentarer)  Kommentera   Dela på:     

2013 är ett oerhört viktigt år för högre lärarlöner

Skrivet av Mathias Åström, 11 april 2013, klockan 14:12

Kategori: avtal, lärarlöner, SKL

De kommunalt anställda tjänstemännen inom bland annat fackförbunden Vision och SSR har slutit ett nytt avtal med SKL. Det är ett fyraårigt avtal som ger 2,6 procent i år, 2,2 procent nästa år och som inte anger några nivåer 2015 och 2016. Det är ett avtal som i stora stycken liknar vårt avtal, även om löneökningarna inte är på den nivå vi hade första året.

Lärarnas samverkansråd – som består av Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund – har tillsammans med SKL i dag gått ut i en tydlig uppmaning till landets alla kommuner om att fortsätta satsningen på lärarna. Vi konstaterar gemensamt att vi är överens om att arbeta för att höja lärares löner och att vi ser det avgörande sättet att stå upp för vårt avtal.

Det är därför otroligt viktigt att vi nu ligger på ordentligt för att påminna våra kommunpolitiker om att 2013 års avtalsrörelse också gäller lärarna och att lärarna ska ha mer än andra. Med stöd i vår gemensamma uppmaning ska vi ställa tydliga krav på en uppvärdering av läraryrket.

I detta behöver vi hjälpas åt - Lärarförbundet centralt och lokalt, du som fackligt aktiv, du som lärare och alla andra som förstår att lärarnas löner måste upp.

Fortsätt med att uppvakta politikerna, som jag ser att bland annat Lärarförbundet i Falun, Eskilstuna och Helsingborg har gjort. I Falun uppvaktades kommunstyrelsens ordförande Johnny Gahnshag och Lärarförbundet i Falun påminde häromdagen i en insändare kommunstyrelsen om deras vallöften om skolan och lärarna inför valet 2012.

Läs insändaren i DT

I Helsingborg manifesterade Lärarförbundet för tredje året i rad utanför kommunfullmäktige och delade ut Lärarförbundets citatbok "Klokt om lärarlöner" till samtliga ledamöter.

Läs mer i HD om uppvaktningen i Helsingborg

I Eskilstuna uppvaktade Lärarförbundet också politikerna.

Läs om uppvaktningen i Eskilstuna


(0st. kommentarer)  Kommentera   Dela på:     

Industriavtalet är klart

Skrivet av Mathias Åström, 4 april 2013, klockan 13:37

Kategori: avtal, lärarlöner

Så har då de första avtalen i 2013 års avtalsrörelse tecknats. Industrin var först ut som de brukar, eftersom det är den internationellt konkurrensutsatta sektorn som ska ange löneökningstakten i Sverige. Tesen är enkelt utryckt att löneökningstakten i Sverige inte ska vara högre än de huvudsakliga konkurrentländernas. Därför har industrin fått en särskild roll i svensk lönebildning.

Industrins avtal är treårigt. Totalt för perioden rör det sig om 6,8 procent samt ytterligare en månads föräldraledighetstillägg. För vår del innebär det att vi ska fastställa det garanterade utfallet för 2013. Det gör vi tillsammans med SKL de närmaste dagarna.

Runt om i landet är nu överläggningarna om lärarlönerna för 2013 i full gång i alla kommuner och friskoleföretag. I de samtalen kommer Lärarförbundet fortsätta argumentationen för att det faktum att lärarna fick mer än andra 2012 måste följas av fler liknande år.

Varför? Jo, för att de låga lärarlönerna är ett samhällsproblem. 43 000 lärare kommer att saknas redan om sju år och det är dags att ta den nationella lärarkrisen på allvar. Om vi inte har lärare i skolan, vem ska då utbilda våra barn och unga? Kommunpolitikerna måste därför ge lärarna mer än andra hela avtalsperioden, det vill säga 2013, 2014 och 2015.

Vi kommer fortsätta att trycka på för att varje kommun ska säga ja till lärarnas lönekrav. Vi kommer att följa upp, lista och publicera vilka kommuner som satsar på lärarna – och vilka som inte satsar.

Men friskolorna måste också ta sin del av ansvaret. Det är också dags för de fristående skolorna att säga ja till lärarnas lönekrav. Många av de fristående skolorna borde ha ekonomiskt utrymme att betala högre löner - utan att minska på lärartätheten. Det går inte att välja det ena eller det andra om man vill driva en skola av god kvalitet.

"Kommunerna måste lägga sig över industrins märke"


(4st. kommentarer)  Kommentera   Dela på:     

Stenhårt tryck för höjda lärarlöner

Skrivet av Mathias Åström, 28 januari 2013, klockan 14:34

Kategori: avtal, lärarlöner, SKL

Arbetet med att få avtalen vi tecknat under 2012 att göra skillnad är nu i full gång runt om i landet. Trycket på kommuner, företag och andra skolhuvudmän att svara upp mot avtalen och ta ansvar för lärarkrisen är stort.

Jag kan inte låta bli att känna stolthet över allt det arbete som aktiva inom Lärarförbundet gör. Efter möten med energifyllda, kunniga och ambitiösa förtroendevalda i Uppsalaregionen och i Östergötland kan jag konstatera att det sker ett omfattande och strategiskt jobb av Lärarförbundet runt om i kommunerna. Trycket för höjda lärarlöner är stenhårt och de rättmätiga förväntningarna höga.

Politiker uppvaktas, förvaltningsledningar rådbråkas och många, många medlemmar och förtroendevalda i Lärarförbundet använder hela sitt kontaktnät för att sprida budskapet. Och budskapet är att Sveriges framtida välfärd och roll som kunskapsnation avgörs av möjligheten att locka de bästa lärarämnena till lärarutbildningen och ge lärarna förutsättningar att göra ett bra jobb.

Lön och rimliga förutsättningar att göra ett bra jobb går hand i hand. Flera rapporter har under senare år visat att lärares arbetsbelastning ökar.

Eva-Lis Sirén kommenterar i Aftonbladet den ökande belastningen för lärare

Mer än åtta av tio grundskollärare säger att arbetsbelastningen har ökat de senaste fem åren. Det gör lärarna till den grupp där belastningen ökat mest. Så kan vi inte ha det!


(0st. kommentarer)  Kommentera   Dela på:     

Avtalsdelegationen klar för Almega

Skrivet av Mathias Åström, 23 januari 2013, klockan 11:29

Kategori: avtal

Nu börjar det dra ihop sig inför årets avtalsrörelser. I år är det nya avtal med Almega Tjänsteföretagen, Arbetsgivarverket (staten) och Svenska Kyrkan som ska tecknas.

Fram mot våren inleds förhandlingarna med Almega Tjänsteföretagen, där avtalet löper ut den 31 augusti.

Almega Tjänsteföretagen är den största arbetsgivarorganisationen för fristående skolor och förskolor. Mer än 630 arbetsgivare inom skolområdet omfattas av deras friskoleavtal. Det är det största avtalet efter det kommunala.

Ett av de första stegen i förberedelserna inför avtalsrörelsen är att utse avtalsdelegationer för respektive avtalsområde. I dag har delegationen för Almega Tjänsteföretagen blivit klar.

Delegationen utses av Lärarförbundets förbundsstyrelse med uppgift att fungera som referensgrupp till förhandlingsledningen under förhandlingarna. Delegationen träffas löpande inför och under avtalsrörelsen och ska lämna rekommendationer till förbundsstyrelsen om att anta, eller förkasta, krav och förslag till avtal som gäller löne- och anställningsvillkor.

De som har nominerats till att ingå i avtalsdelegationen är alla anställda av arbetsgivare inom avtalsområdet, är förtroendevalda i Lärarförbundet samt har goda kunskaper om avtalet.

Ledamöterna som ingår i avtalsdelegationen i år är: Henrik Carlsroth, David W Flato, Roger Hante, Kristina Lans, Anders Lätt, Karolina Nilsson och Jaana Tilles.


(0st. kommentarer)  Kommentera   Dela på:     

Nu summerar vi avtalsrörelsen 2012

Skrivet av Mathias Åström, 14 januari 2013, klockan 14:09

Kategori: avtal, lärarlöner, status

Idag summerar vi avtalsrörelsen 2012 då också avtalet med Folkbildningsförbundet är klart. Också det avtalet resulterade i att lärarna få mer än andra. Ett tvåårigt avtal där lönerna för Lärarförbundets medlemmar som grupp ska öka med minst 5,8 procent. Detta ett år då hela arbetsmarknaden samlats kring ettåriga avtal och löneökningar om 2,6 procent.

Det finns ett brett stöd för att höja läraryrkets status. I flera av de avtal vi tecknat i denna avtalsrörelse har det också blivit tydligt att betydelsen av detta också nått arbetsgivarorganisationerna. Men lika lite som att en svala gör sommaren gör ett avtal hela skillnaden för läraryrkets status.

Det krävs stora insatser på alla nivåer under flera år framåt för att läraryrket ska ha de löner och den statusmässiga position som dess roll motsvarar. Staten måste skjuta till resurser, något som de fackliga centralorganisationerna TCO, SACO och LO också lyfte fram i en uppmärksammad debattartikeli DN innan jul om höjda lärarlöner.

Debattartikeln av TCO, SACO och LO

Huvudmännen måste också prioritera skolan och lärarna. Det handlar om lönerna och det handlar om arbetssituationen. Skolan och lärarna är strategiska investeringsområden, med god kommunalekonomisk avkastning.

Lärarförbundet jobbar naturligtvis konsekvent och långsiktigt för att uppvärdera lönerna för alla lärargrupper i alla avtalsområden oavsett huvudman. Men förutsättningarna inom våra olika avtalsområden skiljer sig åt. Det gör att avtalen blir olika långa och med olika konstruktioner och nivåer för löneutfallsgarantierna i löneavtalet. Det påverkar vad som är möjligt att åstadkomma, vilka av motpartens krav som är möjliga att gå till mötes i utbyte mot att få det vi vill i andra avseenden. Och går några avtalsområden före sätter det också press på andra arbetsgivare om lärare söker sig dit.

En ökad rörlighet där något fler lärare flyttar eller får några mil till jobbet i utbyte mot högre lön skulle medverka till att sätta en sådan press på arbetsgivare. Alla kan inte det, det vet jag, men om de som har möjlighet att byta jobb gör det, öppnar det också dörren för andra.

Med 2012 års avtalsrörelse har vi tagit viktiga steg för lärares löner och status. Många steg återstår, inom den kommunala skolan, de fristående skolorna, inom stat, landsting och kyrka. Det är ett arbete jag ser fram mot.


(0st. kommentarer)  Kommentera   Dela på:     

Nu duggar avtalsbuden för 2013 tätt

Skrivet av Mathias Åström, 21 december 2012, klockan 14:56

Kategori: avtal

I dessa dagar duggar avtalsbuden tätt. Det är ett intensivt uppspel för 2013-års avtalsrörelse för de områden som slöt ettåriga avtal i år. De riktigt heta förhandlingarna eller ens samtalen inför har ännu inte riktigt påbörjats – de dröjer till efter årsskiftet – men flera aktörer är ute och positionerar sig.

I förra veckan gjorde fackförbundet Unionen gemensam sak med arbetsgivarorganisationerna inom industriområdet. Rapporten diskuterar konjunkturläget och hur det påverkar industrins konkurrenskraft. De är överens om att svensk industri är mitt i en flerårig lågkonjunktur, men gör inga kopplingar till hur det påverkar de kommande avtalsförhandlingarna.

Här hittar du rapporten

Industrins fack har samtidigt presenterat sina avtalsyrkanden med låga krav med syftet att kunna få fortsatta reallöneökningar och bidra till att inte arbetslösheten sticker iväg.

Läs mer på Unionens webbplats

Industrifacken vill kombinera löneökningar med arbetstidsförkortningar samtidigt som industriarbetsgivarna talar om återhållsamhet på alla sätt och vis. En ganska klassisk positionering.

Även fackförbundet Kommunal har just presenterat sina krav och följer de krav som övriga LO-förbund har när det gäller löneökningar och vill dessutom ha satsningar på visstidsanställdas villkor.

Läs mer på Kommunals webbplats

Alla dessa har naturligtvis legitima krav utifrån sina medlemmars behov. Det som dock måste vara en röd tråd genom hela avtalsrörelsen 2013 är betydelsen av att lyfta läraryrket under flera år. Det är ett behov som är bra för hela arbetsmarknaden. I år ska lärarna ha ett garanterat utfall på 4,2 procent, men även 2013 och 2014 ska lärarna ha mer än andra. Fler och fler håller med oss om detta, men det blir förstås upp till bevis i första hand för Sveriges kommuner 2013, men också för andra i diskussionen om lönebildningen. Och häromdagen presenterade Lärarförbundet den första uppföljningen av hur 2012-års löneutfall ser ut.

Läs mer: Här är lärarnas löneliga

Nu tar Lönebloggen ett kortare uppehåll över jul- och nyårshelgerna. Följ gärna Lärarförbundet på lararforbundet.se, liksom på Facebook/lararförbundet och på Twitter @lararförbundet.


(1st. kommentarer)  Kommentera   Dela på:     

Två avtalsområden kvar

Skrivet av Mathias Åström, 7 december 2012, klockan 18:49

Kategori: avtal

Nu börjar de flesta avtal på arbetsmarknaden i 2012 års avtalrörelse vara klara. För vår del återstår två avtal, de med KFS respektive Folkbildningsförbundet. På det ena, KFS, är vi i medling eftersom vi inte kunnat komma överens om ett avtal i nivå med andra läraravtal med företag av samma typ som företagen inom KFS.

De medlare som Medlingsinstitutet utsett är igång och läser nu in sig på området och parternas respektive yrkanden. Förhoppningsvis hinner det hända saker i medlingen innan jul.

I avtalsförhandlingarna med Folkbildningsförbundet är vi också inne i ett viktigt skede, där vi nu också jobbar stenhårt med sikte på att nå bästa möjliga avtal inom kort.

Inom kort börjar också arbetet med att förbereda avtalsförhandlingar under 2013 där flera av de privata avtalsområdena ska omförhandlas eftersom de i 2012 års förhandlingar blev 12 eller 18 månader. Dit hör bland annat avtalen med Kyrkan, Staten och Almega. 2013 blir också ett år med viktiga avtalsförhandlingar för lärarförbundet.


(0st. kommentarer)  Kommentera   Dela på:     

Vem beslutar om resurserna?

Skrivet av Mathias Åström, 5 november 2012, klockan 14:22

Kategori: avtal

Runt om i landet pågår nu för fullt arbetet med Lärarnas löner. Vi får flera rapporter om kommuner som satsar i 2012 års löneöversyn och som har planer för 2013. Det finns positiva tecken på viss insikt om att det viktigaste är att satsa på lärarna, men det är långt ifrån så överallt.

Då och då får jag frågor om varför vi inte tecknar avtal om skolans resurser.

Det är riksdagspolitiker som fastställer statsbudgeten och kommunpolitiker som fastställer kommunens budget. Det är inte parternas (arbetsgivaren och arbetstagarorganisationerna) uppgift. Dessa beslut är politikens och det är till stor del på dessa besluts meriter som de går till val. Det är politikens arena att bestämma hur mycket vi betalar i skatt och vad skattepengarna används till.

Lärarförbundets och parternas roll är att teckna avtal och samverka om löner och villkoren för lärarnas arbete. Hur arbetet ska genomföras är en professionsfråga, där lärarna och skolledaren utvecklar verksamheten gemensamt.

Behovet av att satsa på lärarna kräver tydliga prioriteringar i kommunerna. I ett samtal mellan lärare och kommunpolitiker i Härnösand där jag deltog i förra veckan framkom att de nu satsar 2 miljoner utöver det tidigare budgeterade för att nå upp till 4,2 procent. Det är bra och viktigt att politikerna ser och förstår att en satsning på lärarna inte kan tas ur det nuvarande verksamhetsanslaget. Att det kräver mer resurser. För Härnösand och andra kommuner – liksom för skolföretagen och staten – krävs många år av tydliga satsningar både på lärarnas löner och på förutsättningar att göra ett bra jobb.

Lärarförbundet en av de ledande opinionsbildarna för resurser till skolan. Det är ett arbete vi driver stenhårt gentemot politiken – nationellt och lokalt.


(0st. kommentarer)  Kommentera   Dela på:     

Jag får fortfarande många frågor om avtalet

Skrivet av Mathias Åström, 30 oktober 2012, klockan 13:07

Kategori: avtal

Jag har precis varit på Skolforum, en av de stora kompetensutvecklings- mässor som äger rum nu under veckan och träffat medlemmar och andra skolintresserade. Det blev många inspirerande samtal!

Det blev också en och annan fråga om det kommunala avtalet. När får jag den nya lönen? Gäller det nya avtalet alla lärargrupper?

Angående den sistnämnda frågan så är svaret ja – avtalet rör alla grupper – från förskola till vuxenutbildning och som är kommunalt anställda. Läs mer i frågor och svar här:

Frågor och svar om det kommunala avtalet

När den nya lönen kommer varierar mellan olika kommuner. Många är klara till löneutbetalningarna i november eller december, andra är inte klara förrän efter årsskiftet. Det är illa att det ska behöva ta så lång tid.

Kolla med din avdelning hur läget ser ut hos dig!

Lönen sätts individuellt och därför varierar löneökningarna – några får mer, andra mindre. Det gäller då också den retroaktiva lönen i det kommunala avtalet. Retroaktiviteten är den löneökning du får gånger det antal månader som gått mellan 1 april och utbetalningsmånaden.

På vår webbplats hittar du de åtta bästa tipsen inför lönesamtalet, som kan vara bra att läsa igenom och fundera över innan du träffar din chef. Det är lönekriterierna som ska ligga till grund för löneökningens storlek. Du har rätt att få veta grunden för din nya lön och det löneläge du har jämfört med andra. Ställ frågan till din lönesättande chef.

Under Skolforum passade många också på att jämföra sin lön med andras och inte minst löneläget i grannkommunerna. Det kan du också göra!

Gå till verktyget "Min lön"

Gå till verktyget "Lönestatistik"

En mycket efterfrågad nyhet är också det webbaserade verktyget ”Min arbetstid” där du som lärare kan lägga upp din årsarbetstid och fortlöpande hålla koll på din arbetstid. Det är viktigt, både för att du inte ska jobba mer än vad som är hälsosamt och för att en del av den tid du idag jobbar skulle kunna ge övertidsersättning.

Även om du inte har möjlighet att ta dig till Skolforum, så finns både lönerådgivningen och verktyget ”Min arbetstid ” på vår webbplats lararforbundet.se

Lärares arbetstid


(0st. kommentarer)  Kommentera   Dela på:     

En bra början i yrket

Skrivet av Mathias Åström, 26 oktober 2012, klockan 10:46

Kategori: avtal, förhandlingar

På många håll diskuterar vi i Lärarförbundet just nu med arbetsgivarna om villkoren för nyutexaminerade lärare som behöver en introduktionsperiod för att kunna ansöka om legitimation. Det kan vi nu göra med stöd i de nya läraravtalen.

De nya lärare som utexamineras måste genomgå en introduktionsperiod för att sedan kunna ansöka hos Skolverket om sin legitimation. Introduktionsperioden kan visserligen ske i vilken anställningsform som helst – tillsvidare, vikariat eller någon annan visstidsanställning – men hittills har det saknats en skräddarsydd anställningsform för introduktionsperioden.

Med de nya avtalen med Sveriges kommuner och landsting samt med Almega Tjänsteföretagen har de nyutexaminerade lärarna fått en anställningsform som liknar den som läkare har under sin AT-period.

För att nyutexaminerade lärare ska få en bra introduktion i sitt yrke är det viktigt med en tydlig anställningsform, men det är förstås bara en del. Skolverkets föreskrifter om introduktionsperioden ställer en rad krav på ett innehåll som bidrar till kvalitet, både för den nyexade läraren, för mentorer och undervisningen.

Läs mer hos Skolverket

När vi nu diskuterar och förhandlar med arbetsgivarna om introduktionsanställningen och innehållet i perioden, är helheten viktig. Har mentorerna rimlig tid för att vara bra mentorer? Får den som genomgår sin introduktionsperiod bra stöd från mentorer och skolledare? Hur ser strukturerna för uppföljning av introduktionsperioden ut? De och flera andra frågor måste lösas. Att vi lyckades få till en introduktionsanställning i avtalen är en bra början.

Är du nyutexaminerad lärare? Har du fått ett jobb som ger dig en legitimationsgrundande legitimationsanställning? Vad fungerar för dig och har du stött på problem? Hör gärna av dig och berätta!

Webb-tv: Avtalet och legitimationsgrundande anställning


(0st. kommentarer)  Kommentera   Dela på:     

Lovande kommuner och partier

Skrivet av Mathias Åström, 22 oktober 2012, klockan 13:24

Kategori: avtal, lärarlöner, SKL

Avtalet är på plats och det är nu det börjar. Det är nu kommunerna i varje lokal löneöversyn ska lägga sig över avtalets golv och visa att de satsar på lärarna och skolan.

Det finns en del positiva tecken. Inte minst är det viktigt att Sveriges Kommuner och Landsting fortsätter att betona högre lärarlöner i sin kommunikation. Senast när SKL:s ordförande, Anders Knape (M), i Ekot sa att lärarnas löner ska prioriteras även de år då löneökningsnivån inte är bestämd i avtalet.

Lyssna på inslaget i Ekot

Eller när Ingela Gardner Sundström, ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation, bloggar om att medlemmarna (det vill säga kommunerna) inte får betrakta avtalets nivåer som golv.

Läs Ingela Gardner Sundströms blogginlägg

Flera kommuner är ute på banan och berättar om satsningar. Först ut var Lekeberg som satsar två procent utöver golvet – det vill säga 6,2 procent i år.

Intervju med ordföranden i Lärarförbundet i Lekeberg

Även Landskrona, Sölvesborg och Katrineholm satsar extra. Sveriges radio Sörmland rapporterar om Katrineholms beslut: ”Lärarna ska kompenseras fullt ut. Dessutom ska ytterligare en miljon läggas för att skapa en individuell lönesättning, där pedagogisk skicklighet och måluppfyllelse prioriteras.”

Lyssna på inslagi Ekot: "En miljon extra till lärarlöner"

Folkpartiet i Göteborg skriver i en debattartikel att majoriteten borde satsa mer på lärarlöner: ”Göteborgs stad måste givetvis följa avtalet men kan göra mer och har nu goda möjligheter att stärka yrkets status genom höjda löner. Det är lärarna värda!”

Folkpartiets debattartikel i GT

Också i Stockholm diskuterar de politiska partierna lärarlönerna. Majoriteten i Stockholm satsar 100 miljoner kronor i år för att leva upp till avtalet:

Debattartikel: "Nu höjer vi lärarlönerna"

...och oppositionen i Stockholm vill lägga ännu mer:

Miljöpartiet: ”Tomma ord från alliansen om högre lärarlöner”

Socialdemokraterna: ”Alliansen i Stockholm har en del att bevisa”

För Stockholms del har dock diskussionen vridits snett av arbetsgivarna när de vill fördela de 4,2 procent genom att lägga ut mer på skolor där resultaten är bättre på bekostnad av skolor med lägre resultat. Ambitionen att vidta åtgärder till stöd för en mer individuell lönesättning är god.

Men sättet som Stockholm vill göra det är Det är feltänkt i två perspektiv: dels att Stockholm ägnar sig åt fördelning av det lägsta garanterade utrymmet utan att skjuta till mer resurser när man säger sig vilja satsa. Det är knappast Lärarförbundets definition av en satsning. Dels att det är skolor som lönesätts, istället för lärare. Det är ett alldeles för trubbigt sätt att individualisera och differentiera lönerna. Stockholm talar väl, men agerar litet märkligt. Ska lönesättningen bidra till verksamhetens utveckling måste den börja just där – i verksamheten. Individuell lönesättning börjar med skolledare med mandat att sätta lön och involverade lärare som vet grunderna för lönesättningen.

Lärarförbundet kommer att fortsätta lyfta fram kommuner som satsar. Vilken kommun blir det härnäst?


(6st. kommentarer)  Kommentera   Dela på:     

Nu börjar 2013 års avtalsrörelse

Skrivet av Mathias Åström, 18 oktober 2012, klockan 09:18

Kategori: avtal, lärarlöner

Industriavtalsrörelsen för 2013 drar nu igång. I måndags presenterade LO sin inriktning för avtalsrörelsen och Unionen har tidigare gjort detsamma.

En av Sveriges tyngre arbetsmarknadsreportrar, Tommy Öberg på LO-tidningen Arbetet, konstatera i en analys att läraravtalet ”var ett genombrott i förhållande till den löneökningsnorm som styrt utvecklingen på arbetsmarknaden under 2012.” Och även om Tommy Öberg och andra menar att det är för tidigt att säga säkert vad läraravtalet kommer att betyda för 2013-års avtalsrörelse, så betonar de att läraravtalet visar att märket faktiskt fungerar – med den möjlighet att gå över det som måste finnas.

Läs gärna Tommy Öbergs webbkrönika från slutet av september

Alla fackliga kollegor värderar förstås också vårt kommunala avtal. Först ut direkt efter att innehållit blivit känt var min motsvarighet på Akademikerförbundet SSR som tog vårt avtal som intäkt för att den strukturella lönediskrimineringen av kvinnor kan brytas.

Läs mer hos Akademikerörbundet SSR

Även TCO-förbundet Vision har varit inne på samma linje.

Att andra fackliga organisationer ser våra 4,2 för 2012 som en framgång är tydligt. Jag har mötts av många positiva kommentarer bland förhandlingschefer i andra fackförbund. De ser förstås årets resultat och sin chans att ta rygg på oss 2013. Det är en av många anledningar till att vi inte kan se 2012-års avtalsrörelse som avslutad, utan måste fortsätta jobba intensivt för högre lärarlöner. I år ska lärarna ha ett garanterat utfall på 4,2 procent, men även 2013 och 2014 ska lärarna ha mer än andra. Det har varit och är vårt krav. Lärarna har halkat efter jämförbara yrken i många decennier – det gap som nu måste täppas igen kommer att kräva mer än andra under flera år.


(3st. kommentarer)  Kommentera   Dela på:     

Många samtal om det första steget

Skrivet av Mathias Åström, 15 oktober 2012, klockan 16:38

Kategori: avtal, SKL

Efter att vi tecknat det kommunala avtalet har jag träffat lärare runt om i landet och diskuterat, förklarat och framför allt lyssnat.

Förra veckan träffade jag lärare i Kalmar med omgivande kommuner och lärare i Stockholms kommun. Om ett par veckor besöker jag våra medlemmar i Härnösand. Det är viktiga och mycket lärorika samtal om vardagen, om löneutvecklingen, om belastningen och oron över att ett avtal som ger lärarna mer än andra kommer att finansieras genom nedskärningar i verksamheten, vilket skulle drabba både elever och en ansträngd lärarkår hårt.

Tack vare att vi i i Lärarförbundet har varit måna om att lyssna på frågor, diskutera och förklara, har diskussionerna snabbt ändrat karaktär. Mycket handlar om vägen framåt.

Många diskuterar kring den långsiktiga uppvärderingen, om hur vi i våra kommuner kan förmå politikerna att förstå behovet av rejäla löneökningar inte bara i år, utan också 2013 och framåt. Och hur vi argumenterar när vi möter arbetsgivare som säger att de inte har råd. Vi har också diskuterat hur regeringens karriärpengar – som inte är en del av de avtalade lönenivåerna, utan kommer utöver – kan bidra till att ge lärarlönerna generellt en skjuts uppåt. Det blir förstås viktigt att ligga på varje skolhuvudman så att de använder de pengarna klokt.

Jag har också fått flera frågor om hur årets löneutfall ska fördelas. Den garanterade nivån på 4,2 procent gäller ju per kommun och för Lärarförbundets medlemmar i den kommunen. Lönekakan fördelas sedan individuellt och differentierat. Det betyder alltså inte att alla lärare garanteras samma ökning. Det kommer att se olika ut.

En mycket viktig diskussion att ta är därför vilka kriterier som kommunen lönesätter utifrån. Är de tydliga på din arbetsplats, i din kommun?

Trots en del missnöje och – framförallt – oro över vart avtalet leder oss, möter jag ett starkt stöd för att det är ett steg framåt. Att det är ett avtal som ger lärarna mer än andra för 2012 och att bollen nu ligger hos Sveriges Kommuner och Landsting och deras medlemmar, kommunerna, att fullfölja satsningen under 2013-2015. Det är det som avgör om avtalet i grunden ska kunna bidra till att lärarkrisen undviks och att vi inte ska säga upp avtalet inför det sista året.

Satsningen 2012 är ett första steg.


(0st. kommentarer)  Kommentera   Dela på:     

Spelregler för ett hållbart lärarliv – finns det?

Skrivet av Mathias Åström, 8 oktober 2012, klockan 12:52

Kategori: arbetsbelastning, avtal, SKL

Lärarförbundet driver på för ett hållbart lärarliv. Vad är det? Det är ett yrkesliv som gör att varje lärare kan göra ett så bra jobb som möjligt. En yrkesvardag som tillåter reflektion och fördjupning. En skola som är en utvecklingsorganisation, inte en driftsorganisation. Det finns många ord att sätta på en god arbetsplats och det finns många åsikter om vad det är – och kanske framförallt vad det bör vara.

Läraryrket är ett yrke utan tydliga gränser. Uppdraget är sådant. Det finns alltid litet mer att göra, några fler samtal att ta, några fler uppgifter att förbereda. Det är också en del av det som lockar många att bli lärare – frånvaron av gränser och möjligheten att forma, påverka och ha inflytande. Men läraryrket får för den skull aldrig bli gränslöst. Därför finns det gränser och regler till stöd för att hantera det gränslösa. Dels arbetstidslag och arbetsmiljölag med förordningar och föreskrifter och dels kollektivavtal. I grunden är det inget fel på spelreglerna. Det är efterlevnaden som brister, när behoven och förväntningarna är större än tiden.

Det kommer en del frågor om vad det nya läraravtalet gör åt lärares orimliga arbetsbelastning, åt arbetsbördan som allt fler arbetsuppgifter som tillkommer ger.

I det nya avtalet är vi överens med SKL om något som kan låta litet banalt, men som jag tror kommer att bli väldigt viktigt i vardagen. Vi ska sätta samman ett batteri av frågor och svar kring lärares arbetstid för att få svart på vitt vad som faktiskt gäller. Ur lärarens perspektiv kommer det att vara ett viktigt verktyg för att synliggöra och kunna sätta sina gränser och få arbetsgivaren att hjälpa till. Oavsett om du har semestertjänst eller ferietjänst så förekommer oändliga mängder av speciallösningar som får trista konsekvenser: Du får inte ut övertid, ditt arbetsscheman läggs om med kort varsel, din arbetstid fördelas ojämnt över året. Eller det förs bok över hemmasnickrad komp, där lärare får göra obetald övertid och som tack ”slipper” kompetensutveckling. Fritidspedagoger går in i undervisningen och vikarierar, och får ta ut det ”någon gång när det passar”.

Många kallar detta för ”skyll dig själv tid”, men jag menar att det är dags att skylla på den arbetsgivare som utnyttjar kvalitetsmedvetna lärare, och som heller inte vet exakt vilka regler som gäller. Detta ska vi jobba intensivt med inom ramen för avtalet.

SKL har dessutom insett att det måste rensas i lärares arbetsuppgifter. Första steget är en kartläggning av både arbetssituation och organisation. Den ska ligga till grund för nationella och lokala åtgärder. Regeringen har utlovat en motsvarande genomlysning av de många arbetsuppgifter som staten har lagt på lärarkåren under de senaste åren.

Även Arbetsmiljölagen sätter upp ett antal spelregler, inte minst när det gäller stress. Här kommer vi att få draghjälp då Arbetsmiljöverket nu ska inspektera grund- och gymnasieskolor i samtliga kommuner och skolor hos privata huvudmän, bland annat avseende stress. Vi jobbar nu hårt för att fritidshemmen ska omfattas av den granskningen.

Vilka är dina värsta/bästa exempel på sådana här speciallösningar? Hör gärna av dig till mig eller till Lärarförbundet på din arbetsplats eller i din kommun. Då kan vi identifiera ännu fler brister. Som sagt – reglerna finns, men efterlevnaden lämnar mycket övrigt att önska.


(8st. kommentarer)  Kommentera   Dela på:     

Lärare ska ha mer än andra

Skrivet av Mathias Åström, 5 oktober 2012, klockan 13:56

Kategori: avtal, förhandlingar, lärarlöner

Läraravtalet har en ny och mycket viktig uppsägningsklausul. Det var en avgörande nyhet jämfört med det som Lärarförbundet avvisade i juni – ett nej som ledde till medling. Uppsägningsklausulen innebär i korthet att avtalet kan sägas upp redan om drygt två år om inte kommunerna höjer lärarnas löner rejält. Kommunerna måste visa konkret att de tar ansvar för den nationella lärarkrisen.

I Lärarförbundet har ett intensivt arbete startat med sikte på valåret 2014. Samtidigt som vårt representantskap sade ja till medlarbudet och antog det nya läraravtalet, beslutade de att fastställa en kravspecifikation som ska ligga till grund för representantskapets beslut om en eventuell uppsägning av avtalet senast 1/1 2015. Det kommer förstås inte att ske nu. När vi ser vilka löneökningar vi de facto får 2012 och 2013, är det dags att presentera kraven för 2014 och framåt. Det är då uppsägningen kan bli aktuell.

I dagens Svenska Dagbladet slår Lärarnas riksförbund fast att lärarlönerna kan bli en valfråga 2014. Så är det. Jag tror att satsningar på lärarna och våra förutsättningar att bygga en riktigt bra skola, kommer att vara på högkant inför nästa val till riksdag och kommuner. Vi kommer göra allt vi kan för att det ska bli så. Uppsägningsmöjligheten gör valåret till nyckelår för läraravtalet. Det är upp till bevis för Sveriges skolansvariga politiker.

När Lärarnas riksförbund i samma artikel på Brännpunkt (SvD) skriver att vi ska ha närmat oss en 10-procentig löneökning för lärarna år 2012-2014 tycker jag dock att det är en förvånande låg ambition. Ett år på 4,2 och två år på märket eller nästintill, som Lärarnas riksförbund summerar till en 10-procentig löneökning, det är dessvärre en lägre ambition än till och med arbetsgivaren säger sig ha. Som alla erfarna förhandlare vet, är det sällan en facklig framgångsväg att gå ut med lägre ambitioner än arbetsgivarna. Det riskerar att göra garanterade utfall till tak hos många skolarbetsgivare.

Lärarförbundet har högre ambitioner än att Sveriges lärare ska ha löner i nivå med det s k märket. Med 4,2 procent i garanterat utfall för 2012 får lärarna mer än andra. Så måste det fortsätta både 2013 och 2014 för att vi ska kunna kalla det en uppvärdering av läraryrket. Vi har högre ambitioner än att lärarna ska få ”på märket” 2013 och 2014. Nu har vi ett första steg, men det måste följas av fler. Lärarna ska ha mer än andra.


(0st. kommentarer)  Kommentera   Dela på:     Logga in

- för att se dina medlemsuppgifter och din personliga löneutveckling!


Inloggade medlemmar: 0

Avdelningar

Du hör till lokalavdelningen i den kommun där du jobbar.

Medlemsservice

Kontakt@lararforbundet.se
0770-33 03 03 – öppet vardagar kl. 8:00-17:00.
Förändrade öppettider i påsk.

Klicka för att läsa Eva-Lis Siréns senaste krönika

Vad gäller när jag ...

Gå direkt till: